a fool’s errand ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

İngilizce - Türkçe

a fool's errand anlamı
saçma bir iş
Sponsorlu Bağlantılar

a fool’s errand ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • run an errand:

  “run an errand” için örnek kullanımlar

  Richard Jr. had left to run an errand at a local auto parts store before the accident.Richard Jr kazadan önce yerel bir otomobil parçaları mağazasında bir çırak çalıştırmak için bırakmıştı.Kaynak: wavy.comIt’s amazing how many drivers fail to use their turn signal every time I run an errand.Onların da Bir işim her zaman sinyal kullanmak için başarısız kaç sürücüler inanılmaz.Kaynak: southernminn.comShe made it home and then went back out to run an errand.Eve yapılan ve daha sonra bir çırak çalıştırmak için arka kapıdan çıktı.Kaynak: fox8.com

  Devamını Oku
 • errand boy:

  “errand boy” için örnek kullanımlar

  He serves as errand boy, banker and security guard during big sales events.O büyük satış olaylar sırasında ayakçısı, bankacı ve güvenlik görevlisi olarak hizmet vermektedir.Kaynak: visaliatimesdelta.comWhen the errand boy returned without the keyboard, I knew it was time to make excuses.Ayakçısı klavye olmadan döndüğümde, bunu bahane yapmak zamanı olduğunu biliyordu.Kaynak: globaltimes.cnWill Boyd settle into being their little errand boy or will he take them down himself?Boyd kendi küçük ayakçısı olma oturacaktır ya da o kendini aşağı sürer?Kaynak: tv.comGlenn is fast becoming a force to reckoned with, evolving from an errand boy to a warrior.Glenn hızlı bir savaşçı bir ayakçısı evrimleşerek, hesaba katılması gereken bir güç haline geliyor.Kaynak: boomtron.com

  Devamını Oku
 • fool around:

  İngilizce – Türkçe

  fool around anlamı
  fiil
  1) aylak aylak dolaşmak
  2) maskaralık etmek
  3) oyalanmak

  “fool around” için örnek kullanımlar

  Yeah I drink alcohol and fool around,’ she recently told The Line of Best Fit.Evet Alkol ve etrafında aptal, "diye son zamanlarda En Fit Hattı söyledi.Kaynak: contactmusic.comI went back into Yamatai to just fool around a bit before logging in some multiplayer.Ben sadece bazı çok oyunculu giriş yapmadan önce biraz oyalanmak için Yamatai geri döndü.Kaynak: kotaku.comAcy might fool around and find himself on this list twice, if you know what I’m getting at.Eğer ben de alıyorum ne biliyorsanız Acy, iki kez etrafında aptal ve bu listede kendini bulabilir.Kaynak: bleacherreport.com

  Devamını Oku
 • play the fool:

  İngilizce – Türkçe

  play the fool anlamı
  fiil
  1) maskaralık etmek

  Devamını Oku
 • make a fool of:

  “make a fool of” için örnek kullanımlar

  “The very first day I thought, ‘There’s no way I’m ever going to get this; I’m going to make a fool of myself on TV’,” he admitted."İlk gün ben şimdiye kadar bu almak için gidiyorum hiçbir yolu yok, ben televizyonda kendimi aptal yapmak için gidiyorum 'diye düşündüm," diye itiraf etti.Kaynak: digitalspy.com

  Devamını Oku
 • April fool:

  İngilizce – Türkçe

  April fool anlamı
  isim
  1) Nisan 1 şakası yapılan kimse

  Devamını Oku
 • maskaralık etmek:

  Türkçe – İngilizce

  maskaralık etmek anlamı
  fiil
  1) play the fool
  2) fool around
  3) fool about
  4) tomfool
  kelime öbeği
  1) play the giddy goat

  Devamını Oku
 • wanderer:

  İngilizce – Türkçe

  wanderer anlamı
  isim
  1) gezgin
  2) avare
  3) göçebe
  4) gezginci

  “wanderer” için örnek kullanımlar

  So it’s a monumental shock when a fellow wanderer turns out to be a Jew.Yani bir adam avare bir Yahudi olduğu ortaya çıkıyor anıtsal bir şok.Kaynak: yorkshirepost.co.ukThe card is the Wanderer, also known as the Fool, a sign of new beginnings.Kart ayrıca Fool, yeni başlangıçlar bir işareti olarak bilinen Wanderer vardır.Kaynak: io9.comThe wanderer: Those painted lines are just suggestions, right?Wanderer: Bunlar boyalı hatları sağ, sadece önerileri nelerdir?Kaynak: mnn.comHammond’s first recording was a remake of Ellis’ ‘Wanderer‘.Hammond ilk kayıt Ellis'in 'Wanderer' bir remake oldu.Kaynak: royalgazette.comThe Shramana traditions are best captured in the term parivrajaka meaning, a homeless wanderer The history of wandering monks in ancient
  Kaynak: Shramana

  Devamını Oku
 • fool’s paradise:

  İngilizce – Türkçe

  fool’s paradise anlamı
  isim
  1) hayal alemi
  2) geçici mutluluk

  Devamını Oku
 • key word:

  İngilizce – Türkçe

  key word anlamı
  isim
  1) anahtar sözcük
  2) şifre

  “key word” için örnek kullanımlar

  The key word there, though, is “eventually.”Orada anahtar kelime olsa da, "sonunda" dir.Kaynak: fool.com

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar