Başkaları Şu An Ne Arıyor?

kıfıdak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü kıfıdak anlamıBirdenbire. *Kurşunlu –Çankırı*Merzifon –Amasya

aşbiş

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü aşbiş anlamıÇocukların yemek oyunu. –Balıkesir

Behnane

Kişi Adları Sözlüğü Behnane anlamı Köken: Ar.Söyleyiş: (behna:ne) Cinsiyet: Kız1. İyi huylu kadın.2. Güler yüzlü kdaın.

selenofen

Kimya Terimleri Sözlüğü selenofen anlamı İng. selenophenek.n. 110 °C olan, suda çözünmeyen, tiyofene benzeyen ve havada mavi alevle yanarak selenyum oluşturan renksiz bir sıvı. Selenofuran.

chansonier

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü chansonier anlamı Fr.chansonierŞanson kitabı: § “Bu, işte Montmartre’in en meşhur chansonier’si … dedi.” -Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Bir Sürgün, 63.

levigate

İngilizce – Türkçe levigate anlamıfiil1) toz haline getirmek2) düz yapmak

zambur

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü zambur anlamıEşekarısı. *Antakya –Hatay zambur anlamıSinir, asabiyet. *Antakya –Hatay “zambur” için örnek kullanımlar Köyde ada çayı ,dağ nanesi, kekik, zambur gibi bir çok baharat da yetişmektedir. sulak bir köy olan piyadan da Gani Sipi, Gani Zer, ganiKaynak: Değirmentaşı, Kovancılar

ihracatta fon kesintisi

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü ihracatta fon kesintisi anlamıbakınız» dışsatım prim kesintisi

cami olmak

Güncel Türkçe Sözlük cami olmak anlamıtoplamak, bir araya getirmek, bir arada bulundurmak: “Umumi kütüphane, ilmin, edebiyatın her şubesine ait kitapları cami olmak lazım gelir.” –Z. Gökalp.

pelet bağlayıcılar

BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü pelet bağlayıcılar anlamı İng. pellet bindersPelet yapımı sırasında yemleri bir arada tutan lignosülfonat, bolus alba, karboksimetilselüloz, polimetilokarbamit, melas ve kil gibi maddeler.