yatay saptırma ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

yatay saptırma anlamı İng. horizontal deflection, line deflection Alm. Zeilenablenkung Fr. déviation horizontale, déflexion horizontale
TV. Elektron demetinin soldan sağa doğru yönelmesini sağlama. Düşey saptırmanın karşıtı.
Sponsorlu Bağlantılar

yatay saptırma ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yatay saptırma sarması:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yatay saptırma sarması anlamı İng. horizontal deflection coil, line deflection coil Alm. Horizontalablenkspule Fr.bobine de deviation horizontale (de balayage horizontale)
  TV. Alıcı ve almaçlarda elektron demetini yatay olarak saptıran sarma.

  Devamını Oku
 • saptırma sarması:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  saptırma sarması anlamı İng. deflection cöil Alm. Ablenkspule Fr. bobine de déviation (de déflexion, déviatricé)
  TV. Eksiuç ışıtacının boynunda yer alan, elektron demetinin yatay ya da düşey sapmasını sağlayarak taramayı gerçekleştiren sarmalar.

  Devamını Oku
 • saptırma açısı:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  saptırma açısı anlamı İng. deflection angle Alm. Ablenkungswinkel Fr. angle de déviation (de déflexion)
  TV. Elektron demetinin açıyla ölçülebilen sapma derecesi.

  Devamını Oku
 • yatay tarama:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yatay tarama anlamı İng. horizontal scanning Alm. Horizontalablenkung, Horizontalabtastung Fr. balayage horizontal, exploration horizontale
  TV. Elektron demetinin resmi oluşturmak için çerçeve içinde soldan sağa doğru gerçekleştirdiği tarama.

  Devamını Oku
 • saptırma:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  saptırma anlamı İng. deflection Alm. Ablenkung Fr. déviation, déflexion
  TV. Alıcı ya da almaçta, taramanın düzgün olarak gerçekleşebilmesi için, elektron demetinin yatay ya da düşey olarak yön değiştirmesinin sağlanması.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

  saptırma anlamı İng. deflection, deflexion Osm. deviyasyon, defleksiyon Fr. déflexion
  televizyon: Alıcı ya da almaçta taramanın düzgün olarak gerçekleşebilmesi için eksicik öğesinin yatay ya da düşey olarak yer değiştirmesini sağlama.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  saptırma anlamı İng. distortion Osm. tahrif
  Bir gözlemcinin olguları kendi eğilim ve beklentilerine göre algılayarak çarpıtması.

  Güncel Türkçe Sözlük

  saptırma anlamı
  is. 1. Saptırmak işi, spekülasyon. 2. mim. Süs olarak yapılan kırık çizgili silme.

  Türkçe – İngilizce

  saptırma anlamı
  isim
  1) perversion
  2) diversion
  3) distortion
  4) vitiation

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  saptırma anlamı
  Sin içinde ölünün yatırılması için yapılan yer.

  *Mut ve köyleri –İçel

  saptırma eş anlamlısı

  spekülasyon
  is. (l ince okunur) tic. 1. Vurgunculuk: “Bulgur fiyatları üzerine korkunç bir spekülasyona girişmişlerdi.” –E. E. Talu. 2. Saptırma: “Matematik aksiyomları andıran deminki kesin sözlerinde, şimdi birer spekülasyon esnekliği hissolunuyordu.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 3. fel. Kurgu.

  “saptırma” için örnek kullanımlar

  Örneğin bu modelde saptırma değeri olarak 16 seçilmiş olsun. Bu durumda üst değeri 16’dan büyük olan değerler pozitif üstleri, 16’dan
  Kaynak: Kayan noktabu ağaçların muhtemelen o dönemin Arap toplumu tarafından bilinmediği gözönüne alındığında zorlama ya da saptırma olarak değerlendirilebilir.
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • düşey saptırma sarması:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  düşey saptırma sarması anlamı İng. vertical deflection coil Alm. Vertikalablenkspule, V-Ablenkspule Fr. bobine de déviation verticale (de balayage vertical)
  TV. Alıcı ve almaçlarda elektron demetini dikey olarak saptıran sarma.

  Devamını Oku
 • yatay ucaylama:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yatay ucaylama anlamı İng. horizontal polarization Osm. yatay polarizasyon Alm. horizontal Polarisation (Polarisierung) Fr. polarisation horizontale
  TV. Verici dalgalığın yatay biçimde yerleştirilerek elektromıknatıs dalgaları yatay biçimde yaymasının sağlanması.

  Devamını Oku
 • yatay doğrusallık ayarı:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yatay doğrusallık ayarı anlamı İng. horizontal lock (hold) Osm.yatay lineerlik ayarı Alm. Zeilenfangregelung Fr. linéarité horizontale, contrôle du défilement horizontal, réglage de la stabilité horizont
  TV. Almaçta resmi oluşturan düşey çizgiler arasındaki uzaklıkların eşit olmasını sağlama.

  Devamını Oku
 • yatay çevrinme:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yatay çevrinme anlamı İng. pan, horizontal pan (ning) Osm. pan, yatay dairesel hareket, yatay çevrinme hareketi Alm. Horizontalschwenk, Panoramaschwenk Fr. panoramique horizontal, mouvement hori
  Sinem./TV. Alıcının, dikey ekseni çevresinde sağa ya da sola çevrinmesi.

  Devamını Oku
 • ortalama yatay ışık yeğinliği:

  BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü

  ortalama yatay ışık yeğinliği anlamı İng. mean horizontal intensity Alm. Mittlere horizontale Lichtstärke Fr. intensité horizontale moyenne
  Bir kaynağın, merkezinden geçen yatay düzlem içinde bütün doğrultulardaki ışık yeğinliğinin ortalaması.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar