yaşmaklı şeytan ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

yaşmaklı şeytan anlamı
Düzenci, hileci.

-Çorum

Sponsorlu Bağlantılar

yaşmaklı şeytan ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yaşmaklı:

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

  yaşmaklı anlamı
  Nakışları döküldükten sonra kırkılan keçe. (*Bor -Niğde)

  Güncel Türkçe Sözlük

  yaşmaklı anlamı
  sf. Yaşmak örtünmüş: “Muslin yaşmaklı sultanlar, yaldızlı arabalar Beyoğlu’nda piyasa ediyorlar.” –A. Gündüz.

  Türkçe – İngilizce

  yaşmaklı anlamı
  sıfat
  1) veiled

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  yaşmaklı anlamı
  Başı, boynu ak koyun.

  Haçavera *Maçka –Trabzon

  “yaşmaklı” için örnek kullanımlar

  Mukarnaslı ve rokoko-klasik sanatlı mihrap sarkıtlı yaşmaklı, iki sütunçeli, iki kabartma dolgulu ve kahverengi tonlarında bezemelidir.
  Kaynak: Hekimoğlu Ali Paşa CamiiKöyümüzün ilk adı osmanlı döneminde yaşmaklı kasabasıdır;sonraları sırımsalih kasabası,sırınsıllı ve soylu köyü. .halkı yerli gacal dır.
  Kaynak: Soylu, Hayrabolu

  Devamını Oku
 • boğmaklı:

  Güncel Türkçe Sözlük

  boğmaklı anlamı
  sf. Boğmakları olan.

  “boğmaklı” için örnek kullanımlar

  Küçük boğmaklı toygar (Melanocorypha bimaculata), toygargiller familyasına ait bir kuş tür ü. Özellikler : Kanat uçları sivridir.
  Kaynak: Küçük boğmaklı toygarAyrıca boğmaklı çinte, bahçe çintesi ve çit kiraz kuşu olarak da adlandırılır. Fiziksel özellikleri : Bahçe kiraz kuşu, sarı kiraz kuşu na
  Kaynak: Bahçe kiraz kuşu

  Devamını Oku
 • şeytanımsı:

  Güncel Türkçe Sözlük

  şeytanımsı anlamı
  sf. Şeytansı.

  şeytanımsı eş anlamlısı

  şeytansı
  sf. Şeytanı andıran, şeytana benzeyen, şeytan gibi, şeytanımsı.

  “şeytanımsı” için örnek kullanımlar

  Irklar ve Kale türleri : Ateşi ve şeytanımsı yaratıkları ile ünlüdür. Çok başlı köpek,Alev Atan şeytanımsı yaratık,Efreet(Cin),Şeytan,Demon
  Kaynak: Heroes of Might and Magic 3

  Devamını Oku
 • başmaklık:

  BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü

  başmaklık anlamı
  bakınız» paşmaklık.

  Güncel Türkçe Sözlük

  başmaklık, -ğı anlamı
  is. 1. Camide ayakkabı konulan yer. 2. tar. Padişahın anne, kız kardeş, kız ve hasekilerine bağlanan ödenek, has, arpalık.

  Tarama Sözlüğü

  başmaklık anlamı
  Bir nevi eski tahsisat, has arpalık.

  başmaklık eş anlamlısı

  arpalık
  is. 1. Arpa ekilen yer, arpa tarlası: “Hüseyin’i köyün kenarında, arpalık hendeğinin içinde öldürülmüş buldular.” –M. Ş. Esendal. 2. Arpa konulan yer. 3. Hayvanın dişinde bulunan ve hayvan yaşlandıkça silindiği için yaşını belli eden bir nişan. 4. mec. Karşılıksız yarar sağlanılan yer veya kimse, yemlik. 5. tar. Başmaklık. 6. tar. Müftü, kazasker vb. din görevlilerine aylık yerine verilen giyecek, yiyecek vb. şeyler veya para.has
  sf. 1. Özgü: “Anadolu’nun yüksek yaylalarına has, sessiz, pussuz, boz renkli gecelerden biriydi.” –R. N. Güntekin. 2. Katışıksız, en iyi cinsten, saf: Has gümüş. 3. Hükümdara özgü olan: Has ahır. Has bahçe. 4. mec. İyi nitelikleri kendinde toplamış olan (kimse). 5. is. tar. Başmaklık.

  Devamını Oku
 • kaçmaklık:

  Güncel Türkçe Sözlük

  kaçmaklık, -ğı anlamı
  is. Kaçma durumu: “Evime kaçmaklığım lazım gelirken, Zekeriya sofrasının esrarengizliğini öğrenmek cazibesine kapıldım.” –A. Gündüz.

  Devamını Oku
 • dolapçı:

  Güncel Türkçe Sözlük

  dolapçı anlamı
  is. 1. Dolap yapan veya satan kimse. 2. İstanbul bedesteninde dolap işleten kimse. 3. mec. Hileci, düzenci: “Eh, erbabıdır dedik, verdik dizginleri eline, halt etmişiz. Dolapçının, fırıldakçının biri çıkmaz mı?” –A. İlhan.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  dolapçı anlamı
  Su dolabı yapan usta.

  Cayağzı *Silifke –İçel

  dolapçı eş anlamlısı

  düzenci
  sf. Düzen, hile yapan, hileci, oyunbaz, düzenbaz, entrikacı, dessas.hileci
  sf. Hile yapan, hile karıştıran, hilebaz, hilekâr, dolmacı.

  Devamını Oku
 • küçük boğmaklı tarla kuşu:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  küçük boğmaklı tarla kuşu anlamı
  bakınız» küçük boğmaklı toygar

  Devamını Oku
 • şeytan faymasa:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  şeytan faymasa anlamı
  Şeytan tohumu (çocuklar için sövgü).

  *Akçakoca –Bolu

  Devamını Oku
 • kıllıkçı:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  kıllıkçı anlamı
  Düzenci, hileci.

  Turgut *Divriği –Sivas

  Devamını Oku
 • şeytan:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  şeytan anlamı İng. devil Lat.diabolos Alm. Teufel Fr. diable
  Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülüğün simgesi. Tiyatroda bu roly oynayanlar, bütün yanlarında korkunç yüzler bulunan deriden özel giysiler giyerlerdi.şeytan anlamı
  Türk kukla tiyatrosunda kötü ruh simgesi olan tip.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  şeytan anlamı İng. devil Lat.diabolos Alm. teufel Fr. diable ibranice:satan
  Halk efsanelerinde ve Goethe’nin “Faust” adlı yapıtında “meplins topheles”. Ortaçağ oyunlarında kötülüğün simgesi. Bu rolü oynayanlar, her yanında çirkin yüzler bulunan deriden giysiler giyerlerdi.

  Güncel Türkçe Sözlük

  şeytan anlamı
  is. 1. din b. Hz. Âdem’e secde etmediği için cennetten kovulan, insanları Allah’ın emirlerine karşı kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis. 2. mec. Kötü düşünceli, kötü niyetli kimse. 3. sf. mec. Çok kurnaz, uyanık (kimse).

  Türkçe – İngilizce

  şeytan anlamı
  isim
  1) Satan
  2) devil
  3) demon
  4) fiend
  5) archenemy
  6) dickens
  7) Lucifer
  8) daemon
  9) Belial
  10) deuce
  11) the Evil one
  12) prince of darkness
  13) cloven hoof
  14) the old dragon
  15) the Enemy
  16) cloven foot
  17) the tempter
  18) Old Harry
  19) Old Nick
  20) Mephistopheles
  21) Adversary
  22) arch-fiend
  sıfat
  1) sly
  2) wily
  3) crafty
  4) cunning
  5) artful

  şeytan eş anlamlısı

  iblis
  is. 1. din b. Şeytan. 2. mec. Kötü, düzenci kimse: “Ne iblistir o Sezai, bir ben bilirim, bir de Allah…” –A. İlhan.

  “şeytan” için örnek kullanımlar

  HABER: Madrid ‘Şeytan‘ın Bacağını Kırdı.NEWS: Madrid 'Devil' s broke his leg.Kaynak: spor.haberler.comBarnebau’da ‘Şeytan‘ Abdi İpekçi’de ‘Efes’.Barnebau'da 'Satan' Abdi Ipekci 'Efes'.Kaynak: aksam.com.trBazen şeytan diyor ki ‘Keşke bizdeki sistem gelse hiç olmazsa maçtan sonra protesto’ filan diyorum.Sometimes the devil says, 'I wish the system even if in us after the game, at least to protest, I say blah blah.Kaynak: fanatik.com.trJapon ‘Şeytan‘ oldu, United farka gitti.Japanese 'Satan was the difference in United's gone.Kaynak: sporx.comŞeytan taşlama, Müslüman inancına göre Hac ibadetinin bir parçası olarak yapılan bir törendir. Kimilerine göre şeytan Allah ‘a baş
  Kaynak: Şeytan taşlama

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar