Yaprak sapı ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

yaprak sapı anlamı
bakınız» petiyol

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

yaprak sapı anlamı Osm. zeneb-i varak Fr. pétiole
(botanik)

Türkçe - İngilizce

yaprak sapı anlamı
isim
1) stalk
2) petiole
Sponsorlu Bağlantılar

Yaprak sapı ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • elsi yaprak, el damarlı yaprak:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  elsi yaprak, el damarlı yaprak anlamı Osm. varak-ı keffî Fr. feuille palmée
  (botanik)

  Devamını Oku
 • yaprak ortası:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yaprak ortası anlamı Osm. hâk-ul-varak Fr. mésophylle
  (botanik)

  Devamını Oku
 • birleşik yaprak, bileşik yaprak:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  birleşik yaprak, bileşik yaprak anlamı Osm. varak-ı mürekkeb Fr.feuille composée
  (botanik)

  Devamını Oku
 • yaprak dökümü:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yaprak dökümü anlamı Fr. chute des feuilles
  (botanik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  yaprak dökümü anlamı
  is. 1. Sonbaharda ağaçların yaprak dökmesi. 2. mec. Genellikle bir arada bulunan insanların teker teker ölümü.

  Türkçe – İngilizce

  yaprak dökümü anlamı
  isim
  1) defoliation
  2) fall
  3) fall of the leaves

  “yaprak dökümü” için örnek kullanımlar

  Fahriye Evcen, ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde karşımıza çıktı.Fahriye Evce, first appeared in a series of Zeitgeist.Kaynak: stargundem.comKanal D’de yaprak dökümü Kayıp Şehir dizisi ile devam edioyr.Channel D continues with an array of defoliation edioyr Lost City.Kaynak: televizyongazetesi.comKim Milyoner olmak İster’de yaprak dökümü.İster'de to be a Millionaire Who defoliation.Kaynak: haberdar.com

  Devamını Oku
 • basit yaprak:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  basit yaprak anlamı Osm. varak-ı basît Fr. feuille simple
  (botanik)

  Türkçe – İngilizce

  basit yaprak anlamı
  simple leaf

  Devamını Oku
 • yaprak tabanı:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yaprak tabanı anlamı Fr. point d’attache
  (botanik)

  Devamını Oku
 • çiçek sapı:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  çiçek sapı anlamı İng. peduncle, flower stalk Lat.pedunculus: küçük ayak Alm. Blütenstiel Fr. pédoncule, tige florale
  1. Çiçek başını taşıyan sap. 2. Bir yere bağlı olarak yaşayan protozoonlarda, denizlâlelerinde organizmayı yere bağlayan sap. 3.Eklem bacaklılarda karın ve gövde arasındaki bağ. 4.Beynin farklı kısımlarını birleştiren sinir telleri demeti. Pedünkül.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  çiçek sapı anlamı Osm. zeneb-i zühre Fr. pédoncule
  (botanik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  çiçek sapı anlamı
  is. biy. Bütün çiçeklerin, üzerinde toplandığı veya bitiştiği sap.

  Devamını Oku
 • yaprak:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı İng. leaf Lat.folium: yaprakçık Alm. Blatt Fr. feuille
  Bitkilerde gövde ve dallar üzerinde meydana gelen, çeşitli şekil ve renklerde, genellikle yeşil renkli, içlerindeki kloroplâstlarla fotosentez ile madde sentezleyen yan uzantı.

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı İng. platey Osm. plaka Alm. Platte Fr. plaque, plateau
  1- Bir sığacın iletken, yassı metal üşekleri. 2- Bir eksicik borusunun üst-üşeği.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı İng. sheet Alm. Blatt Fr. feuillet
  Bir parçasından ötekine kendi dışına çıkılmaksızın gidilebilen yüzey parçası.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yaprak anlamı Osm. varak Fr. feuille
  (botanik, tarım)

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı İng. batch, emulsion batch Osm.ana rule Alm. Charge, Emulsi-onscharge Fr. axe
  Sinem. Boş film yapımında, aynı işlemden geçerek bir kezde gerçekleştirilmiş duyarkatlı yüzey. (Aynı yapraktan çıkan boş filmler aynı duyarkat sayısıyla belirlenir).

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı İng. plate Osm. levha Fr. planche
  1- elektrik: Bir akımtopların etkisiz bir özdekten yapılmış, artı ya da eksi yönlü oluşuma göre işinde değişik etkin özdek bulunan elektrotlardan her biri. 2- yapıcılık: Yapılarda kaplama olarak kullanılan kurşun, çinko vb.

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

  yaprak anlamı
  (I) Arabalarda tekerleğe giren dingil kısmına konan delikli, yassı demir. (*Mudurnu -Bolu)yaprak anlamı
  (II) Semerin iki yan ağacının arasındaki ince ağaçlardan herbiri. (*Senirkent, Yukarıkaşıkara *Yalvaç -Isparta)

  Güncel Türkçe Sözlük

  yaprak, -ğı anlamı
  is. 1. bit. b. Bitkilerde solunum, karbon özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler: “Dökülmüş yapraklar, bozulmuş bağlar / Bülbülün konduğu dallar perişan.” –Karacaoğlan. 2. bit. b. Sarma yapılan asma yaprağı. 3. Börek, baklava vb. şeylerde yufka: Bu baklavada elli yaprak var. 4. Kitap, defter vb. şeylerde ön ve arka yüzü oluşturan kâğıtlardan her biri, varak: “Takvimin kapak yaprağını ve günlük yapraklarını kolayca çevirdim.” –R. H. Karay. 5. Kat kat ayrılabilen şeylerde kat: Mermer yaprağı. 6. Eni 50 cm, boyu 75 cm olan bayrak ölçüsü. 7. esk. Birkaç parça eklenerek yapılan şeylerde her parça: Beş yapraktan bir yelken. Eteğin arka yaprağı.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Yaprak anlamı Köken: T.
  Cinsiyet: Kız
  Bitkilerin solunumunu sağlayan, çoğunlukla yeşil ve türlü biçimlerdeki bölümü.

  Türkçe – İngilizce

  yaprak anlamı
  isim
  1) leaf
  2) sheet
  3) frond
  4) folio
  5) blade
  6) lamina
  sıfat
  1) laminated

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  yaprak anlamı
  1. Kağnı arabasının çevresindeki tahta. 2. Dingil başlarının aşınmaması için tekerleğin yuvasına, dingille birlikte konulan demir parçası,yaprak anlamı
  Bodur meşe ağacı.

  *Mut ve köyleri –İçel

  yaprak anlamı
  Kaçak tütünden yapıl mış sigara.

  *Mudanya köyleri –Bursa

  yaprak eş anlamlısı

  varak
  is. esk. 1. Yaprak. 2. Yazılı kâğıt, varaka. 3. Altın, gümüş veya başka madenler dövülerek oluşturulan ince, parlak yaprak, altın varak.

  “yaprak” için örnek kullanımlar

  Kanal D’de yaprak dökümü Kayıp Şehir dizisi ile devam edioyr.Channel D continues with an array of defoliation edioyr Lost City.Kaynak: televizyongazetesi.comYüzyılda altın yaprak ile dekore edilmiş cam kase ve birçok eserler yer alıyor.Century, decorated with gold leaf and many artifacts include glass bowl.Kaynak: haber7.com109 adet yaprak test dağıtılmış, 10 adet geniş kapsamlı konu tarama testi yapılmış.109 sheets of distributed testing, subject to a comprehensive screening test was 10 units.Kaynak: haber3.comMakyaj yaprak gidiyor ve etkilendikleri kişiyi görmek için spor salonuna gitmeyi aksatmıyor.Make-up leaves to go to the gym to go and see the person affected aksatmıyor.Kaynak: kisiselbakim.milliyet.com.trÇanak yaprak (Kaliks), Sepal olarak da bilinir, bir çiçeğin en dış halkasını oluşturan, genellikle yeşil renkli yaprak lardan herbiri.
  Kaynak: Çanak yaprakProtein lerin ikincil yapı sında β yaprak (β plili yaprak olarak da adlandırılır), alfa sarmal dan sonra en sık görülen biçimdir.
  Kaynak: Beta yaprakAlternat , her noddan bir yaprak çıkar ve yaprak lar arasında belirli bir açı bulunur. Bu dizilişte yapraklar almaçlı yer almıştır.
  Kaynak: Yaprak dizilişleri

  Devamını Oku
 • yaprakçık:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yaprakçık anlamı Osm. vureyk Fr.lamelle
  (botanik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  yaprakçık, -ğı anlamı
  is. bit. b. Baklagillerde basit, üçlü ve bileşik yaprakları oluşturan küçük yapraklar, yapracık.

  yaprakçık eş anlamlısı

  yapracık
  is. bit. b. Yaprakçık.

  “yaprakçık” için örnek kullanımlar

  Brahte, Brakte olarak da bilinir, çiçek sapının kaidesinde, sapın gövdeye bağlandığı yerde bulunan yaprakçık. Genellikle yeşildir ve diğer
  Kaynak: Brahteboylanabilmektedir. Yaprak lar 4-6 çifttarakçıktan meydana gelmiş olup, yaprakçık uçları sivridir. Meyve si tipik bir fasulye dir; 3-5 cm
  Kaynak: FiğYaprak ekseninde karşılıklı olarak 7-15 çift yaprakçık vardır. Yaprakçıklar ince tüylerle kaplı ve uzun yumurta şeklindedir.
  Kaynak: Adi korungaTabanda (dip) yer alan yaprak ların sapı üç sapçığa ayrılır ve herbirinin ucunda üçer yaprakçık bulunur. Yaprakçıklar loplu ve yuvarlak
  Kaynak: Aquilegia olympicaUçtaki büyük yapraklar ile dört küçük yaprakçık yumurtamsıdır. Bütün yaprakların kenarı dişlidir. Sarı renkli çiçek başı (kömeç) 1-2 cm
  Kaynak: Meme otuYaprak: Tek tüysü yapraklar karşılıklı veya bazen dalların ucunda sarmal dizilişlidir. Yaprak ve yaprakçık sapı tabanı çoğu kez
  Kaynak: Dişbudak10-25 cm uzunluğunda olan yaprak larının üzerinde 5-9 yaprakçık bulunur. Yaprakları tüylüdür. 1-2 cm uzunluğunda ve genellikle sarı olan
  Kaynak: DomatesÇok sayıda küçük yaprakçık bulunur, yaprak kenarları tamdır. Er dişi çiçekler pembe renklidir; çiçekler yaz ortasında (Temmuz ayında)
  Kaynak: Gülibrişim

  Devamını Oku
 • Oymalı yaprak:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  oymalı yaprak anlamı Osm. varâk-ı mefsus Fr. feuille lobée
  (botanik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  oymalı yaprak, -ğı anlamı
  is. bit. b. Meşe yaprağı gibi kenarları girintili çıkıntılı olan yaprak.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar