yankı yapmak ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

yankı yapmak anlamı
ses bir yere çarpıp ikinci kez duyulmak.

Türkçe - İngilizce

yankı yapmak anlamı
fiil
1) resonate
2) resound
Sponsorlu Bağlantılar

yankı yapmak ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yankılanmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılanmak anlamı
  (nsz) Ses vermek, ses çıkarmak, yankı durumunda geri dönmek, aksetmek: “Tapınaklar gibi yüksek tavanlı olan bu binanın duvarlarında belli belirsiz bir ilahi yankılanıyordu.” –İ. O. Anar.

  Tarama Sözlüğü

  yankılanmak anlamı
  bakınız» yankulanmak.

  Türkçe – İngilizce

  yankılanmak anlamı
  fiil
  1) rebound
  2) echo
  3) reverberate
  4) din
  5) resound
  6) ring out again
  7) re-echo

  yankılanmak eş anlamlısı

  aksetmek
  (-den) (a’ksetmek) 1. Ses bir yere çarpıp geri dönmek, yankılanmak, yankı vermek: “Aksetti uyanmış tepelerden sırasıyla / Dağ dağ o güzel ses bütün etrafı gezindi” –Y. K. Beyatlı. 2. (-e, -den) Bir ışık veya bir şekil düz ve parlak bir yüzeye çarpıp orada aynen görünmek, yansımak: “Bulunduğumuz yeri sarayın tek parça, geniş camlarından akseden avize ışıkları aydınlatıyordu.” –R. H. Karay. 3. Evirmek, tersine çevirmek. 4. (-e) mec. Ulaşmak, yayılmak, duyulmak: “Zaptiye ve hafiye vakalarına dair havadisler bize, âdeta, efsaneleşmiş olarak aksetmez miydi?” –Y. K. Karaosmanoğlu.

  Devamını Oku
 • yankılamak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılamak anlamı
  (-i) Sesi geri çevirmek, yankı durumunda geri döndürmek, inikâs etmek.

  Türkçe – İngilizce

  yankılamak anlamı
  fiil
  1) resonate
  2) re-echo

  yankılamak eş anlamlısı

  inikâs etmek
  1) yansımak; 2) yankılanmak.

  Devamını Oku
 • yankılatmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılatmak anlamı
  (-i) Yankılama işini yaptırmak.

  Türkçe – İngilizce

  yankılatmak anlamı
  echo

  Devamını Oku
 • yankı uyandırmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankı uyandırmak anlamı
  bir olgu çevrede duygusallık, düşünce, dedikodu gibi tepki yapmak: “Memleket dışında bile birtakım yankılar uyandırmaya başlamıştı.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

  Devamını Oku
 • yankılatma:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılatma anlamı
  is. Yankılatmak işi.

  Devamını Oku
 • yankılama:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılama anlamı
  is. Yankılamak işi.

  Devamını Oku
 • resound:

  İngilizce – Türkçe

  resound anlamı
  fiil
  1) tınlamak
  2) çınlamak
  3) yayılmak
  4) sesi yansıtmak
  5) yankı yapmak
  6) yankılanmak
  7) çın çın ötmek
  8) herkesçe duyulmak

  “resound” için örnek kullanımlar

  Laments frequently expressed in recent years resound ever louder this season.Sık son yıllarda dile ağıt bu sezon şimdiye kadar yüksek sesle yankılanacak.Kaynak: telegraph.co.ukThat’s a theme that would resound through the rest of Merriman’s playing days.Bu Merriman'ın çalma gün geri kalanı boyunca yankılanacak olan bir tema var.Kaynak: bleacherreport.comThey like to have a name that will resound with the public.Bunlar kamuoyu ile yankılanacak bir isim var gibi.Kaynak: minutemannewscenter.comResonet in laudibus, translated into English as “Let the voice of praise resound” is a 14th century carol which was widely known in
  Kaynak: Resonet in laudibusThe word is thought to derive from the base skell-, “to ring/resound” and the diminutive suffix -ling The slang term for a shilling as a
  Kaynak: ShillingThe mark of the childhood in the hills can be seen in his works and his poems resound with an echo of the beauty of nature. He was a shy
  Kaynak: Sumitranandan Pant

  Devamını Oku
 • yankı bilimi:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankı bilimi anlamı
  is. Fizik biliminin konusu ses olan kolu, akustik.

  Devamını Oku
 • yankılı konuşma:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yankılı konuşma anlamı
  is. ruh b. Başka birinin kullandığı söz veya cümleleri anlamsız olarak yankı gibi tekrarlama, ekolali.

  Devamını Oku
 • masaj yapmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  masaj yapmak anlamı
  sağlık, bakım ve yarışmalara hazırlık amacıyla vücudun çeşitli bölgelerini özel araç ve yöntemlerle ovmak, ovuşturmak: “Kolonya çarpar, pudralar, kremle ikinci bir masaj daha yapardı yüze.” –N. Cumalı.

  Türkçe – İngilizce

  masaj yapmak anlamı
  fiil
  1) massage
  2) rub
  3) rub down
  4) knead

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar