vodvil ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

vodvil anlamı Fr. Vaudeville
Tanıma yanlışlarına ve olguların tuhaflığına dayanan hafif komedi (VODVİLCİ, Vaudevilliste).

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

vodvil anlamı İng. "vaudville", farcical comedy, (ABD) farce-comedy Alm. Vaudville, Singspiel Fr.vaudville
Sinem./TV. Çok çapraşık, iç içe geçmiş dolantılar dizisinden oluşan oyun çeşidi. Yanlış anlamalar, yanılmalarla sürüp giden, bir noktada arapsaçına dönen durum, sonunda mutlu bir çözüme ulaşır. Salon güldürüsü, bulvar güldürüsü, hafif güldürü denilen çeşitler de gerçekte birer vodvilden başka bir şey değildir. Bunlar, sinema ve televizyona genellikle bir tiyatro oyunundan aktarılır, bu yüzden de çok kez tiyatro kokusu taşır.

BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

vodvil anlamı İng. vaudevillle Fr. vaudeville
Tanıma yanılmalarına ve olguların tuhaflığına dayanan kaba çizgili güldürü türü.

Güncel Türkçe Sözlük

vodvil anlamı
is. esk. 1. tiy. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü: "Şimdilik olaylar, vodviller kadar iç içe ve karmaşık." -H. E. Adıvar. 2. Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı.

Türkçe - İngilizce

vodvil anlamı
isim
1) vaudeville
2) burlesque

Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

vodvil anlamı Fr.vaudeville
1. Meyhanelerde söylenen neşeli, alaylı, taşlamalı şarkı: "Atasözü değil, vodvil mübarek!" -Attila İlhan, Batının Deli Gömleği, 33. 2. Hareketli, eğlenceli bir konuya dayanan, şarkılara da yer verilen hafif güldürü: § "halbuki, bizimki vodvil tiyatrosuna doğru kaymaya başladı" -Adalet Ağaoğlu, Sen türkiye'ninEn Güzel Kazasısın, 53. § "Haniya şu Gymnase tiyatrosunun vodvil oyunlarını yazan zat değil mi?" -Ahmet Midhat Efendi, Paris'te Bir Türk, 131. § "... her vakit ki tatlı ağırlığından sıyrılarak onu bana ansızın bir vodvil kahramanı gibi göstermişti." -Peyami Safa, Bir Tereddüdün Romanı, 33. § "Operaları dinlememiş, vodvili alkışlamamış mıydı?" -Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri I, 109. § "Operaları Düşünün hayatın renksizliğini ki, bir ihtiyarın basit tuhaflıkları bir vodvil yerine geçiyor." -Reşat Nuri Güntekin, Eski Hastalık, 48. § "Vodvil türü oyunlarda salt bir güldürü öğesi olarak da kullanılmakta." -Adalet Ağaoğlu, Geçerken, 116. § "Bir takım bayağı vodvillerin alkışladığı çevrelerde Shakespeare'nin oyunları beğenilmez." -Nurullah Ataç, Söyleşiler, 387.

"vodvil" için örnek kullanımlar

Aksine Denis Lavant'ın farklı tiplemelere kılık değiştirerek anlam yükleyerek 'vodvil' oyuncusunu andıran sahne kimliğini, 'hınzır' bir yaklaşımla içeriye dahil ediyor.On the contrary Denis Lavant'ın installing a different meaning in disguise typecasting 'burlesque' scene reminiscent of the identity of players, 'wicked' is an approach, including the inside.Kaynak: haberturk.comMarx Kardeşler, vodvil lerde, sahne oyunlarında, sinema ve televizyon da görünen komedyen kardeşlerdi. New York City 'de doğan Marx
Kaynak: Marx KardeşlerKomedi türündeki Karımla Evleniyorum, Fransız oyun ve senaryo yazarı Jean Bernard Luc tarafından yazılan üç perdelik bir vodvil.
Kaynak: Karımla Evleniyorum (oyun)Anne ve babası vodvil komedyen leriydi. Buster adı ise aile dostları ve iş arkadaşları Harry Houdini tarafından verilmişti.
Kaynak: Buster KeatonBir komedi ve vodvil ustası olan yaarın en tanınmış oyunu, Alfred Savoir 'ın La Huitième Femme de Barbe-Bleu (Mavi Sakalın Sekizinci
Kaynak: Refik Ahmet Nuri SekizinciF. P. Komisarjevski'nin yönetimi altında vodvil lerde, operet lerde, dram larda ve komedi lerde oynadı. 1898 yılında Vladimir İvanoviç
Kaynak: Konstantin StanislavskiÇıkardığı kendine özgü hırıltılı sesler, deneyselliğe olan meyli; blues , caz ve vodvil gibi rock öncesi türlere sevgisi ile Tom Waits,
Kaynak: Tom Waits1 Ocak 1972, Paris), Fransız sinema oyuncusu, şarkıcı, vodvil sanatçısı. " "Mimi", "Valentine", "Louise" gibi şarkıları, sürekli giydiği
Kaynak: Maurice ChevalierPhyllis Allen, (25 Kasım 1861 - 26 Mart 1938 ) ABD'li sinema ve vodvil oyuncusu. Sessiz sinema döneminin ünlü komedyenlerinden biri
Kaynak: Phyllis Allen1950 'li ve 60 'lı yıllarda tiyatro da çok sayıda güldürü eseri ve vodvil de rol almıştır. 1912 yılında o zaman Osmanlı toprağı olan Selanik
Kaynak: Aziz BasmacıYerel bir tiyatroda müzik eşliğinde gösterilen vodvil ler ve film lerde davul çaldı. Burada film makinisti olarak iş buldu. 18 yaşında bir
Kaynak: E. C. SegarMadam Rose 1919'da da kızları için Dainty June and Her Newsboys (Tatlı June ile Gazeteci Çocukları) adlıyla bir vodvil anlaşması yaptı.
Kaynak: Gypsy Rose LeeYer yer vodvil türünde eğlenceli bir oyun olan Ay Işığı, Eve Dönüş 'ten bu yana Pinter'in yazdığı en önemli oyun olarak nitelendirilir.
Kaynak: Ay Işığı (oyun)
Sponsorlu Bağlantılar

vodvil ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • taşlamalı güldürü:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  taşlamalı güldürü anlamı İng. vaudeville, variety Osm. vodvil, varyete Alm. Vaudeville, Singspiel Fr.vaudeville
  «Chansons de Vau de Vire», yani Vire vadisi ezgileri deyiminden gelir. Hafif, taşlamaya dayanan, ezgili oyun. Sonradan tecimsel bir eğlence aracı olarak bulvar tiyatrolarının dağarına girmiştir.

  Devamını Oku
 • acıklı komedi:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  acıklı komedi anlamı Fr. Comédie dramatique, attendrissante ou larmoyante
  Acıklı tarafı gülünç tarafından çok olan komedi.

  Güncel Türkçe Sözlük

  acıklı komedi anlamı
  is. tiy. Trajediye özgü ciddi ve acı verici olaylarla geleneksel olarak komediye özgü yöntemlerin içinde karşıtlaştığı tiyatro eseri, trajikomedi.

  Devamını Oku
 • köyoyunu:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  köyoyunu anlamı
  Kaynağı dinsel olan, ilkel konulu oyun. Bu tür oyunlar dinsel tören niteliği taşır. Bolluk, yağmur törenleri gibi gösterilerde bu oyunlar oynanır.

  Devamını Oku
 • ekspresyonist tiyatro:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  ekspresyonist tiyatro anlamı İng. expressionistic theater Alm. Expressionistisches Theater Fr. théâtre expressioniste
  Naturalizmin aşırı doğa kopyacılığına ve empresyionizmin dış izlenim düzenine karşı bir tepki olarak doğmuş ve 1910’dan 1924’e kadar sürmüş bir tiyatro akımıdır. Tiyatro alanında ekspresyonizm, ilk olarak Almanya’da uygulanmıştır. Alman ekspresyonist yazarları, naturalist çevre oyunlarına, empresyonist atmosfer ve duygu oyunlarına ve simgeli düşünce oyunlarına karşı, iç gerçeği, salt insanı eksen olarak alan oyunlar yazmışlardı. Baba, çocuk, karı, koca, öğretmen, asker gibi çok genel tiplerden hareket eder, bunlara özel nitelikler vermezler. Konuyu tektonik bir örgü yerine kopuk kopuk ancak tüm anlam bakımından ortak bağı olan tablolar sistemi ile işlerler. Naturalizmin, gerçeğe uymuyor sakıncasıyla oyundan çıkarıp attığı monologu, ekspresyonistler, iç dünyanın doğrudan doğruya anlatımı sayarak yeniden kullanırlar. Ekspresyonist tiyatro, yönetim, dekor ve ışıkta yalınlık arar. Örnek: Hasenclever “Der Sohn” (Oğul).

  Devamını Oku
 • bodrum tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  bodrum tiyatrosu anlamı İng. cellar theatre Alm. Kellertheater Fr. théâtre du cellier
  Öncü oyunlar oynayan ve çok az seyirci yeri olan, genellikle yapıların bodrumlarında bulunan tiyatro.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  bodrum tiyatrosu anlamı Alm. Kellertheater
  Bir yapının alt katındaki tiyatro; az seyirci alan, büyük tiyatro repertuvarlarından ayrı (daha çok öncü oyunları kapsayan) repertuvarı olan küçük tiyatro. İkinci Dünya Savaşından sonra daha çok Almanya’da ve Avusturya’da.

  Devamını Oku
 • yuvarlak tiyatro:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  yuvarlak tiyatro anlamı İng. circular stage Alm.Rundtheater Fr. théâtre circulaire
  Ortaçağda dinsel oyunların oynandığı aşağı yukarı üç buçuk metreden on metreye kadar çapları olan yuvarlak tiyatro; oyun alanının çevresi seyirci girmesin diye bir hendekle çevrili olan tiyatro. bakınız» çevreli tiyatro.

  Devamını Oku
 • oda tiyatrosu:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  oda tiyatrosu anlamı İng. chamber theatre Alm. Zimmertheater, Kammertheater Fr. théâtre de chambre
  Seyirci sığası yüz kişi ve daha aşağı olan minik tiyatro.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  oda tiyatrosu anlamı Alm. Zimmertheater
  İkinci Dünya Savaşından sonra, yersizlikten doğma en dar yerlerin (odalarını) tiyatro biçimine sokulması. Bu tip tiyatrolar az kişili, etkisi ince ayrıntılara ve diyaloglara dayanan özel bir oyun çeşidine yol açmıştır. Örn. Borchert “Draussen vor der Tür” (Kapıların dışında).

  “oda tiyatrosu” için örnek kullanımlar

  Oyun, Oda Tiyatrosu‘nda bugün, yarın ve cumartesi saat 18.00’de sahneye konulacak.Games, Room Theatre in the today, tomorrow and Saturday at 18.00 to be put on stage.Kaynak: haberciniz.biz

  Devamını Oku
 • radyofonik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  radyofonik anlamı
  sf. Radyo ile ilgili, radyo ile yayımlanan: “Birbirine teğet geçmiş iki acılı yaşamın öyküsü radyofonik seslere dönüşür.” –S. İleri.

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  radyofonik anlamı Fr.radiophonique
  Radyo ile ilgili, radyo ile yayımlanan: § “Radyofonik temsil: gençler grubu tarafından iftira” -Adalet Ağaoğlu, Başka Karşılaşmalar, 41.

  “radyofonik” için örnek kullanımlar

  Tiyatro oyunları yanında radyofonik oyunlar ve öykü kitapları da yayınlanmıştır. Eserleri çeşitli ödüller kazanan sanatçının değişik
  Kaynak: Ülkü AyvazOyunculuğun yanı sıra sesi beğenildiği için sinema filmlerinde seslendirmen olarak ve radyofonik oyunlarında ayrıca görev alıyor. 1995 ‘te
  Kaynak: Tayfun Bademsoy1965’te ayrıca Arıt’ın Turistik Oyun isimli radyofonik oyun u da seslendirildi. Arıt 1966’da TRT Radyo Oyunu Yarışması’nda İşlerde
  Kaynak: Aydın ArıtGenellikle radyoda müzik üzerinde, mizansen, fon müziği, radyofonik besteler yaparak, hayatını kazandı. 1940-1950 döneminde Darmstadt ‘da
  Kaynak: Bernd Alois ZimmermannBunlardan en ünlüleri; üçer kez rol aldığı “Vatan Fedaileri” ve “Çalışan Kazanır” adlı radyofonik oyunlardı. 1947-1950 yılları arasında
  Kaynak: Ayhan HünalpBu yıllarda teknolojinin gelişmesi sayesinde radyofonik oyun ve film dramı gibi dramatiğin yeni çeşitleri ortaya konmuştur. Bir
  Kaynak: Dram (tiyatro)

  Devamını Oku
 • aksiyona dayanan oyun:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  aksiyona dayanan oyun anlamı Alm. Handiungsdrama
  Karakter oyununun Tam tersi olan, kişilerin yaratılışından değil, durumların gerektirdiği ya da istem dışı davranışlardan, eylemlerden gelişen oyun. Bunlarda karakter çizilişinden çok, eylem birinci plandadır.

  Devamını Oku
 • körmük oyunları:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  körmük oyunları anlamı
  Seyirlik oyunları. Seyirci önünde gösterilen her türlü oyun. Daha çok halk tiyatrosu ve eğlendirici nitelikte oyunlar.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar