vejetatif çoğalma ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

vejetatif çoğalma anlamı İng. vegetative propagation Lat.vegetare: canlandırmak Alm. vegetative Vermehrung Fr. multiplication végétative
Eşeysiz üreme usulleriyle kesilmiş yaprak veya sap gibi bitki kısımlarının kültüründen bitki üretilmesi.
Sponsorlu Bağlantılar

vejetatif çoğalma ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • klonal çoğaltma:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  klonal çoğaltma anlamı İng. clonal propagation Alm.klonale Reproduktion Fr.propagation clonale klon: dal
  Bir bireyden veya aşılanan parçadan kökenini alan ve genetik olarak aynı olduğu düşünülen eşeysiz bitki üretilmesi.

  Devamını Oku
 • gayri cinsi çoğalma:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  gayri cinsi çoğalma anlamı
  bakınız» eşeysiz üreme

  Devamını Oku
 • vejetatif:

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  vejetatif anlamı İng. vegetative
  Gelişme beslenme gibi yaşamsal faaliyetleri devam eden.

  “vejetatif” için örnek kullanımlar

  Vejetatif üreme, yüksek yapılı bitkilerin vejetatif organlarından (yaprak , kök ve gövde leri) belli kısımlarının, ana bitkiye aynı
  Kaynak: Vejetatif üremeKlonal seleksiyon, vejetatif yoldan üretilen klonların aynı yetişme ortamlarında mukayeseleri sonucunda en iyilerin seçimine yönelik
  Kaynak: Klonal seleksiyonEnginar genel olarak Türkiye’de ve birçok ülkede vejetatif yolla üretilmektedir. Fransa ve İtalya ‘da doğrudan tohum la üretilen çeşitler
  Kaynak: Enginar yetiştiriciliğiBir hücreli canlılar da çoğalma, vejetatif bölünmeyle birleşmiş ve bu sebeble normal vejetatif bölünme aynı zamanda yeni döller meydana
  Kaynak: ÜremeVisseral sinir sistemi veya vejetatif sinir sistemi olarak da bilinir. Parasempatik sinir sistemi ve sempatik sinir sistemi olarak ikiye ayrılır.
  Kaynak: Otonom sinir sistemi1)Kısa gün bitkileri(c4 bitkileri):13-14 saatten az fotoperiyotta çiçeklenme olurken, daha uzun ışık sürelerinde yapraklanma (vejetatif
  Kaynak: FotoperiyodizmBirçok hallerde diasporlar vejetatif kökenli özel organlar olabileceği gibi bitkinin değişikliğe uğramış kısımları, bitkinin tümü hatta
  Kaynak: Bitki yayılışı1 yıl vejetatif organları, 2. yıl ise generatif organları gelişir. Tohumları birleşik halde bulunur. Boyu yetiştiği yere, iklime ve türüne
  Kaynak: Şeker pancarıBotanik teki anlamı: Genel olarak bir yaprağın koltuğundan çıkan üzerinde vejetatif , generatif veya hatta her iki organ ı birden taşıyan
  Kaynak: SürgünGastrulanın başlangıcında, izolesital yumurtalardaki vejetatif kutuba denk olan kısımda, bazı blastomer ler blastosöl içerisinde animal
  Kaynak: GastrulasyonNem ve sıcaklık uygun olduğunda vejetatif üreme yoluyla kolyaca yetiştirilebilir. Salata olarak yenen rezene ye (Foeniculum vulgare) de
  Kaynak: ArapsaçıBaşlangıçta tek haploit nukleus a sahip olan polenler mitoz bölünme ile biri generatif diğeri vejetatif olmak üzere iki nukleus
  Kaynak: Erkek organ (çiçek)Vadinin orta ve yukarı ağzında çok zengin ve yoğun olan vejetatif örtü; bünyesinde çok çeşitli bitki türlerini barındırmaktadır.
  Kaynak: Hatila Vadisi Millî ParkıOlgun olmayan tohum lardaki giberellin konsantrasyonu vejetatif dokulardakinden çok fazla olduğundan bu çalışmada tohumlar kullanıldı.
  Kaynak: GiberellinSu atkuyruğu spor la ve vejetatif yoldan köksap larla üretilir. Çoğunlukla köksaplardan doğan sürgünlerden öncelikli olarak üretimi
  Kaynak: Su atkuyruğuAyrıca mevcut bitkiler içinde, çekirdekleri yetişmeyen veya vejetatif üremeye istenen cevabı vermeyen bitkilerden, yeterli miktarda küçük
  Kaynak: Mikro çoğalma

  Devamını Oku
 • vejetatif endokarditis:

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  vejetatif endokarditis anlamı İng. vegetative endokarditis
  Enfeksiyöz veya enfeksiyöz olmayan nedenlere bağlı, endokardiyumda siğil benzeri doku üremeleriyle belirgin endokard yangısı.

  Devamını Oku
 • eşeysiz üreme:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  eşeysiz üreme anlamı İng. asexual reproduction Osm. gayr-i cinsî çoğalma Alm. ungeschlechtliche Fortpflanzung Fr. reproduction asexuelle
  Eşey hücreleri meydana getirmeksizin bölünme; tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle ya da vejetatif üreme. Aseksüel üreme.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  eşeysiz üreme anlamı Fr. reproduction asexuelle
  (zooloji)

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  eşeysiz üreme anlamı İng. asexual reproduction
  Eşey hücreleri meydana gelmeksizin tomurcuklanmayla, sporla, somatik bölünmeyle oluşan vejetatif üreme, agametogenez, agamik, agamogenez, agamogoni, aseksüel üreme.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  eşeysiz üreme anlamı İng. asexual reproduction Osm. gayri cinsi çoğalma Alm. ungeschlechtliche Fortpflanzung Fr. reproduction asexuelle
  Eşeylik gözeleri meydana getirmeksizin bölünme ya da tomurcuklanma ile olan üreme.

  BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

  eşeysiz üreme anlamı İng. asexual reproduction 
  Eşey hücreleri meydana getirmeksizin tomurcuklanma, spor, somatik bölünme veya vejetatif üreme şeklinde bölünme, aseksüel üreme.

  Güncel Türkçe Sözlük

  eşeysiz üreme anlamı
  is. biy. Eşey hücreleri oluşturmaksızın, bölünme yoluyla çoğalma.

  Devamını Oku
 • vejetatif çekirdek:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  vejetatif çekirdek anlamı İng. vegetative nucleus Lat.vegetare: canlandırmak; nucleus: çekirdek Alm. vegetativer Kern Fr. noyau végétatif
  1. Silyatlarda bulunan iki çekirdekten büyük olanı. Ökaryot soma hücrelerinin çekirdeğinin görevini yapar. 2. Polen tüpü çekirdeği.

  Devamını Oku
 • döllemsiz çoğalma:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  döllemsiz çoğalma anlamı İng. parthenogenesis Alm. Parthénogenèse Fr. parthénogenèse
  (Yun. parthenos: bakire; genesis: döl) Doğal ya da deneysel olarak erkek gametle döllenme olmaksızın, dişi gametin üremesi. Partenogenez.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  döllemsiz çoğalma anlamı İng. parthenogenesis Alm. Parthenogenesis Fr. parthénogenèse parthenos, genesis
  (karşılık: partenogenez), (Yun. parthenos = bâkire, Yun.genesis = soy) Döllenmemiş yumurtanın gelişmesiyle meydana gelen bir üreme tipi. Doğal olarak tabiatta meydana geldiği gibi deneysel olarak da yapılabilir.

  Devamını Oku
 • cinsi çoğalma:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  cinsi çoğalma anlamı
  bakınız» eşeyli üreme

  Devamını Oku
 • çoğalma katsayısı:

  BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü

  çoğalma katsayısı anlamı İng. multiplication factor Alm. Multiplikationsfaktor Fr. coefficient de multiplication
  Bir zaman aralığı içinde üretilen toplam nötron sayısının aynı aralık boyunca, kaçak ve soğrulma yoluyla kaybolan toplam nötron sayısına oranı (k).

  Devamını Oku
 • Almaşık, Almaşlı:

  “Almaşık, Almaşlı” için örnek kullanımlar

  Matematik te almaşık seri, : sum_n 0^infty (-1)^n,a_n, biçimli bir sonsuz seri dir, burada her n için a n ≥ 0 (veya a n ≤ 0).
  Kaynak: Almaşık seriMatematik te almaşık seri testi (Leibniz testi, Leibniz kriteri veya alterne seri testi de denilir), sonsuz bir serinin yakınsaklığını
  Kaynak: Almaşık seri testiAromatikliğin nedeni genelde, halkasal düzenlenmiş ve birbirlerine almaşık olarak tek ve çift bağlarla bağlı atomlar etrafında
  Kaynak: AromatiklikYapraklar saplı, hemen hepsinde almaşık dizili; tüysü, elsi veya üç yapraklıdır. Çiçekler zigomorfik genellikle salkım durumlu, başakçık
  Kaynak: BaklagillerBir serinin bütün terimleri pozitifse, seriye pozitif terimli seri, negatifse negatif terimli seri; bir pozitif bir negatif ise almaşık
  Kaynak: SeriYaprakları almaşık, zıt dizilişli, eterik yağ bezleri bulundururlar. Bundan dolayı yapraklarının yüzeylerinde saydam noktalar görülür.
  Kaynak: Sedef otugillerYaprak ları almaşık dizilişte, basit ve kulakçık sız, çiçekleri ışınsal simetrili ve yaprak koltuklarından tek ya da demetler şeklinde
  Kaynak: İğdegillerYatay, kalın, silindrik ve sürünücü köksap lı (rizom) ile ondan çıkan almaşık dizili, uzun saplı ve üç yaprakçıklı (trifoliate) yaprak
  Kaynak: Su yoncası4–10 m uzunluğa erişebilen bir çalı veya ağaççık şeklindedir, yoğun ve dikenimsi bir tacı vardır. yaprak ları almaşık dizili, 4–10 cm
  Kaynak: Japon iğdesiTüysü almaşık dizilişli yaprak ları ile kalın kolayca bükülemeyen dimdik bir gövdesi vardır. Yazın açan çiçek ler beyaz renklidir.
  Kaynak: GelinpüskülüGövdesi 50-200 cm uzunluğunda olan çayırdüğmesinin küme halindeki taban yaprak larıyla gövde boyunca almaşık dizilmiş gövde yaprakları
  Kaynak: ÇayırdüğmesiYaprak lar, almaşık dizilişli, basit, ters mızrak şeklinden yumurta şekline, yuvarlaklaşmış veya uçta sivrileşmiş, tabanda daralmış, kalın
  Kaynak: Cyrilla racemifloraTüysü yapraklar almaşık dizili, loplara bölünmüş çok dikenlidir. Yaprakların gri-yeşil üst yüzeyi gevşek ağsı, alt yüzeyi sık gri donuk
  Kaynak: Yabani enginardurumunda daha genel bir kullanımı olan almaşık seri testi dir. Bir diğer sonuç ise a_n ‘nin sıfıra giden azalan bir dizi olduğu her zaman
  Kaynak: Dirichlet testiBu bitkilerde çoğunun, tabanda toplanmış ya da gövde boyunca almaşık olarak dizilmiş tüylü yaprak ları vardır. İri çiçek başları,
  Kaynak: GaillardiaÇoğunlukla askı çelenkler arasında almaşık düzende işlenmiştir. En erken örneği, Irak ‘ta, İÖ 5000’e tarihlenen bezeli bir çömleğin
  Kaynak: Bukranionİki farklı biçimde var olan dönüşüm, almaşık dizilerin yakınsaklığını hızlandırabilmektedir. Başka bir deyişle, : sum_n 0^infty (-1)^n
  Kaynak: Binom dönüşümü

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar