uyak ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

uyak anlamı Osm. Kafiye Fr.Rime proprement dite ou Rime finale
İki veya ikiden fazla dizenin sonunda bulunan ündeş kelimelerdeki aynı ses öbeği (UYAK MERAKLISI, Rimeur; ALMAŞIK U., R. Alternées; BAŞTA U., Rime initiale; DÜZ U., R. couronnée; EKLEME U., R. annexée; İKİRCİL U., R. équivoquée; ORTADA U., R. intérieure ou médiane; ÖRÜŞÜK U., R. enlacées; SONDA U., R. terminale; ÜÇ KEZLİ UYAK, R. emperière; ZİNCİRLİ U., R. enchaînée).

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

uyak anlamı Osm. kafiye Fr.rime
Dize sonlarının sesçe benzerliği. (Uyak hecelerinin sesçe benzeşmelerine karşılık, anlamca ayrı olmaları gereklidir.) Türleri:. 1. Yalın uyak: [es. t. basit kafiye, Tam kafiye]: Biri ünlü olmak üzere ikişer harfin benzeşmesi yoluyla yapılan uyak. Ör.: gül-bülbül, an- ne-sene gibi. 2. zengin uyak: [es. t. kafiye-i mukayyede, kayıtlı kafiye, zengin kafiye]: Yalın uyaktan önceki harf ya da hecenin de benzeşmesi yoluyle yapılan uyak. Ör.: sıcak-ocak, sarı-dağları ifade-istifade. 3. Yarım uyak: [Fr. assonance] [es. t. yarım kafiye]: Yalın uyaktan daha az harf kullanılması yoluyla yapılan uyak. Ör.: bas-kes. A- ündeşli uyak: [es. t. cinaslı kafiye] Sesteş sözcüklerle yapılan uyak. Ör. / Güle naz / Bülbül eder güle naz / Öyle bir yere düştüm / Ağlayan çok gülen az. 5. iç uyak: [es. t. musammat] Dizelerin ortalarında bulunan uyak. (Birinci dizenin son sözcüğüyle uyaklanmış olur.) Ör. / Gül-i ruhsarına karşu gözümde kanlı akar su / Habibim fas-ı güldür bu akar sular bulunmaz mı? (Fuzuli) 6. açık uyak: [Fr. rime féminine] [es. t. açık kafiye]: Sonu açık hece ile biten uyak. 7. kapalı uyak: [Fr. rime masculine] [es. t. kapalı kafiye]: Ünsüzle biten uyak. 8. sarma uyak: [Fr. rimes embrassées]: Her bağlamın birinci ile dördüncü ve ikinci ile üçüncü dizelerinde yapılan uyak. 9. başuyak1: [es. t. mahcup kafiye] Dizelerin başlarında bulunan uyak. 10. çift uyak: [es. t. zu-kafiyeteyn, zü-l- kafiyeteyn]: Koşanın bir dizesindeki iki sözcükle, öteki dizesindeki iki sözcük arasında yapılan uyak. bakınız» çift uyaklı. 11. çok uyak: [es. t. zü-l-kavafi] Dizelerde ikiden çok sözcük arasında yapılan uyak. 12. çapraz uyak: [Fr. rime croisé]: Her bağlamın birinci ile üçüncü, ikinci ile dördüncü dizelerinde yapılan uyak.

Güncel Türkçe Sözlük

uyak, -ğı anlamı
is. ed. Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen sesler, kafiye.

Türkçe - İngilizce

uyak anlamı
isim
1) rhyme
2) end rhyme
3) rime
4) foot

uyak eş anlamlısı

kafiye
is. (ka:fiye) ed. 1. Uyak. 2. Halk edebiyatında ayak.

"uyak" için örnek kullanımlar

Kafiye ya da uyak, şiir de mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında
Kaynak: KafiyeGenellikle şiir sel ve uyak lı bir yapıya sahip olan şarkı sözleri, dini metin ya da nesir olarak da yazılabilmektedir. Genellikle tek bir
Kaynak: ŞarkıMesnevi özellikle Arap , Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyak lı beyit lerden oluşan ve aruz ölçüsü yle yazılan divan
Kaynak: Mesnevi (edebiyat)Kökeni Latince ve kelime anlamı absürd , uyak sız olan Absurdus 2007 Şubat'ında Emir Kutlu (bateri ), Eren Çam (elektro gitar ) ve Mutlu
Kaynak: AbsurdusAyrıca koşmalarda en çok yarım uyak tercih edilmiştir. Koşmalar: aşk, sevgi ve doğa gibi lirik söyleyişleri konu alan şiirler olup,
Kaynak: KoşmaŞiirin ölçü , uyak ve dörtlük le ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler.
Kaynak: Garip akımıStrofa, bir uyak düzeniyle birbirine bağlı belli sayıda dizeden oluşur. Bilindiği gibi uyak, iki sözcüğün ünlülerinin ve ünsütlerinin
Kaynak: Cavalcanti şiirinin biçimsel özellikleriBazılarının adları (Aprınçur Tigin, Sıngku, Seli Tutung)da bilinen bu dönem şairlerinin ürünlerinde hece vezni ve uyak gibi öğelerin
Kaynak: Türk edebiyatında şiirLady Geraldine's Courtship başlıklı şiirinin ritmini ve ölçüsünü kullanmış, ayrıca tüm şiir boyunca iç uyak ve aliterasyon a yer vermiştir.
Kaynak: Kuzgun (şiir)Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyak lı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyit lik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de
Kaynak: RubaiGenellikle yarım uyak kullanılır . En büyük şairleri Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Abdû Furkan gibi önemli
Kaynak: Tasavvuf edebiyatıİlk benddeki dize ya da beyitlerin, öbür öbür bendlerin sonundaki dize ve beyitlerle yalnızca uyak bakımından uyuşması durumunda musammat
Kaynak: MusammatManide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11′li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir. Aruzun yalnız
Kaynak: Tuyuğmuhammese "muhammes-i mütekerrir", bu dizelerin ilk bend ile yalnızca uyak yönünden uyuştuğu muhammeslere ise "muhammes-i müzdeviç" adı verilir.
Kaynak: MuhammesAgolli şiirlerinde kendine özgü bir uyak anlayışı geliştirmiştir ve imgelere bol yer verir. Şiirlerinin temasını insan yaşantıları,
Kaynak: Dritëro Agolli
Sponsorlu Bağlantılar

uyak ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • uyak, (uyağ, uyah):

  Tarama Sözlüğü

  uyak, (uyağ, uyah) anlamı
  1. Uyanık, bîdar, uykusuz. 2. Uykusuzluk.

  “uyak, (uyağ, uyah)” için örnek kullanımlar

  Kafiye ya da uyak, şiir de mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında
  Kaynak: KafiyeGenellikle şiir sel ve uyak lı bir yapıya sahip olan şarkı sözleri, dini metin ya da nesir olarak da yazılabilmektedir. Genellikle tek bir
  Kaynak: ŞarkıMesnevi özellikle Arap , Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyak lı beyit lerden oluşan ve aruz ölçüsü yle yazılan divan
  Kaynak: Mesnevi (edebiyat)Kökeni Latince ve kelime anlamı absürd , uyak sız olan Absurdus 2007 Şubat’ında Emir Kutlu (bateri ), Eren Çam (elektro gitar ) ve Mutlu
  Kaynak: AbsurdusAyrıca koşmalarda en çok yarım uyak tercih edilmiştir. Koşmalar: aşk, sevgi ve doğa gibi lirik söyleyişleri konu alan şiirler olup,
  Kaynak: KoşmaŞiirin ölçü , uyak ve dörtlük le ilgisiz olduğunu, özgür yazılması gerektiğini savundular ve şiirin konularını genişlettiler.
  Kaynak: Garip akımıStrofa, bir uyak düzeniyle birbirine bağlı belli sayıda dizeden oluşur. Bilindiği gibi uyak, iki sözcüğün ünlülerinin ve ünsütlerinin
  Kaynak: Cavalcanti şiirinin biçimsel özellikleriBazılarının adları (Aprınçur Tigin, Sıngku, Seli Tutung)da bilinen bu dönem şairlerinin ürünlerinde hece vezni ve uyak gibi öğelerin
  Kaynak: Türk edebiyatında şiirLady Geraldine’s Courtship başlıklı şiirinin ritmini ve ölçüsünü kullanmış, ayrıca tüm şiir boyunca iç uyak ve aliterasyon a yer vermiştir.
  Kaynak: Kuzgun (şiir)Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyak lı, üçüncü dize ise serbesttir. İki beyit lik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de
  Kaynak: RubaiGenellikle yarım uyak kullanılır . En büyük şairleri Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli, Pir Sultan Abdal, Abdal Musa, Abdû Furkan gibi önemli
  Kaynak: Tasavvuf edebiyatıİlk benddeki dize ya da beyitlerin, öbür öbür bendlerin sonundaki dize ve beyitlerle yalnızca uyak bakımından uyuşması durumunda musammat
  Kaynak: MusammatManide olduğu gibi, cinaslı uyak kullanılır. Halk şiirinde 11′li kalıpla söylenen mani biçimindeki şiirlere de tuyuğ denir. Aruzun yalnız
  Kaynak: Tuyuğmuhammese “muhammes-i mütekerrir”, bu dizelerin ilk bend ile yalnızca uyak yönünden uyuştuğu muhammeslere ise “muhammes-i müzdeviç” adı verilir.
  Kaynak: MuhammesAgolli şiirlerinde kendine özgü bir uyak anlayışı geliştirmiştir ve imgelere bol yer verir. Şiirlerinin temasını insan yaşantıları,
  Kaynak: Dritëro Agolli

  Devamını Oku
 • ortada uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  ortada uyak anlamı Fr. Rime intérieure ou médiane
  İki Yarımlı dizelerde birinci yarım dizelerin uyağı.

  Devamını Oku
 • açık uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  açık uyak anlamı Fr. Rime féminine
  Sonu sesli ile biten uyak. bakınız» uyak.

  Devamını Oku
 • kapalı uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  kapalı uyak anlamı Fr. Rime masculine
  Sonu sesiz ile biten uyak.

  Devamını Oku
 • yarım uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  yarım uyak anlamı Osm. Yarım kafiye Fr.Assonance
  Tam uyak meydana getirmeğe yetmiyen tek bir sese veya onun benzerine dayanan eksik uyak.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  yarım uyak anlamı
  bakınız» uyak.

  Güncel Türkçe Sözlük

  yarım uyak, -ğı anlamı
  is. ed. Çıkış yerleri birbirine yakın sesteşlerle oluşturulan uyak, Yarım kafiye.

  Devamını Oku
 • yoksul uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  yoksul uyak anlamı Fr. Rime pauvre ou de goret
  Sadece bir sesliden ibaret bulunan uyak.

  Devamını Oku
 • zengin uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  zengin uyak anlamı Fr. Rime riche
  Bir sesliden başka, onun başında veya sonunda bir sessiz bulunan uyak.

  BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

  zengin uyak anlamı
  bakınız» uyak.

  Devamını Oku
 • artık uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  artık uyak anlamı Fr. Rime très riche, millionnaire ou superflue
  Birden artık hecesi olan uyak.

  Devamını Oku
 • yeterce uyak:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  yeterce uyak anlamı Fr. Rime commune ou suffisante
  Bir sesli ile ondan sonra gelen bir sessizden ibaret olan uyak.

  Devamını Oku
 • içuyak:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  içuyak anlamı Osm. seci Fr. rime en prose
  Düzyazıda, sözcükler arasındaki uyak: Selâm verdim rüşvet değildir deyu olmadılar; Hüküm gösterdim faidesizdir deyu mültefit olmadılar; Dedim:Beratımın mazmûnu ne için suret bulmaz? Dediler: Zevâiddir, husulü mümkin olmaz. Dedim: Böyle evkaf zevâidsiz olur mu? Dediler: Zaruriyat-ı Âsitane’den kalursa bizden kalur mu? (Fuzuli’nin Şikâyetname’sinden) ; Ey gözlerin nuru, gönüllerin süruru (Sinan Paşa’nın Tazarruname’sinden) ; Yaş kesen baş keser; Sana taşla vurana sen aşla var; Sen ağa ben ağa ineği kim sağa (atasözlerinden) örneklerinde olduğu gibi.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar