ürik ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkçe - İngilizce

ürik anlamı
sıfat
1) uric

"ürik" için örnek kullanımlar

Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama, füme şeklinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.Gout, uric acid elevation, or böbreklerinizle If you do not suffer from any fish, grilled, steamed, smoked eat as much as you want.Kaynak: gunes.comCanlıların yedikleri besinleri ürik asit veya posa olarak atmasıdır. dönüşür ama sonradan zararsız olan üre ve ürik asit haline dönüştürülür.
Kaynak: BoşaltımDamar da protein metabolizma sının son ürünlerinden biri olan ürik asit artışı ile karakterizedir. Artan ürik asit özellikle eklemler de
Kaynak: Gut hastalığıAmonyak aşırı miktarda hücrelere zehirli olduğu için üre döngüsü içinde enzimler ona karbondioksit ekleyerek onu üre veya ürik asit e
Kaynak: Deaminasyonbasınçdan dolayı glomerulus kılcal damarından bowman kapsülüne amino asit ler, glikoz , inorganik maddeler, üre , ürik asit ve su geçer.
Kaynak: Bowman kapsülüAyrıca, bilirubin ve ürik asit de bazı serbest radikalleri nötralize ederek antioksidan gibi etkiyebilir. ürik asit ise pürin
Kaynak: Radikal (kimya)Fischer, pürini 1899'da sentezlemiştir Reaksiyonun başlama noktası ürik asitti, bu bileşik 1776'da Scheele tarafından böbrek taşlarından
Kaynak: Pürinİdrar kreatinin, ürik asit, üre ve serum sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, inorganik fosfat veya total demir seviyelerinde de hiçbir
Kaynak: AgnucastonAnatomileri: Atık ürün katı ürik asit tir. Bir çift testis bulundururlar ve bunlar kloaka açılır. Ayrı eşeyli canlılardır. Çiftleşme organı
Kaynak: KuşlarAzot, hayvan dışkılarının, üre ve ürik asit halinde büyük kısmını oluşturur. Moleküler azot, büyük oranda Satürn 'ün Ay 'ı Titan 'ın
Kaynak: AzotBunlar katalaz , ürik asit , oksidaz ve d- aminoasit Hücrede zehir etkisi yapan hidrojen peroksit i (H 2 O 2); H 2 O ve ½ O 2'ye dönüşen
Kaynak: Peroksizomİdrarında ürik asit bulunmadığı için bahçıvan ların favori ırkıdır. Davranışlar: Çok oyuncu, neşe dolu bir köpektir, ama çok duygusaldır.
Kaynak: Dalmaçya köpeği
Sponsorlu Bağlantılar

ürik ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • ürik asit:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  1. Primatlar, dalmaçya ırkı köpekler, sürüngenler, kanatlılar ve bazı böceklerde purin katabolizmasının son ürünü. 2. Kanatlılar ve sürüngenlerde azot metabolizması son ürünü, litik asit.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acid Alm. Harnsäure Fr. acide urique
  1. Bazı memelilerde pürin metabolizmasının son ürünü. 2,6,8-trioksipürin. 2. Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda (böcekler) azotlu boşaltım maddesi. Ürat.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  Pürin katabolizmasının bir son ürünü. Ürat suda çözünmez ve pürin metabolizma bozukluklarında eklemlerde sodyum ürat kristallerinin depolanması (tofüs) ve deride yabancı cisim yangı reaksiyonuyla karakterize olan gut hastalığı ortaya çıkar, litik asit.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  ürik asit anlamı Osm. hâmız-ı bevl Fr. acide urique
  (kimya)

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  Pürin katabolizmasının bir son ürünü, litik asit.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acid Alm. Harnsâure Fr. acide urique
  Memeli hayvanların sidiğinde az olarak, kuş ve sürüngenlerin sidiğinde çokça bulunan beyaz, kokusuz ve lezzetsiz bir kimyasal madde.

  Güncel Türkçe Sözlük

  ürik asit, -di anlamı
  is. kim. Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3).

  Türkçe – İngilizce

  ürik asit anlamı
  isim
  1) uric acid

  “ürik asit” için örnek kullanımlar

  Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama, füme şeklinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.Gout, uric acid elevation, or böbreklerinizle If you do not suffer from any fish, grilled, steamed, smoked eat as much as you want.Kaynak: gunes.com

  Devamını Oku
 • sülfürik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  sülfürik anlamı
  sf. kim. Sülfürle ilgili.

  Türkçe – İngilizce

  sülfürik anlamı
  sıfat
  1) sulphuric

  “sülfürik” için örnek kullanımlar

  Sülfat, inorganik kimya ‘da sülfürik asit ‘in bir tuz u’dur. Sülfat iyon ‘u poliatomik bir anyon ‘dur. wikt:ampirik | Ampirik formül’ü S O
  Kaynak: SülfatMolotov kokteyli, cam şişe içerisinde az miktarda sülfürik asit ve benzin +parafin karışımı olan ve filtre ile yakılan ilkel bir yangın
  Kaynak: Molotov kokteyliSimgesi SO 3 2- şeklindedir. Su ile tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan kükürt trioksit ile karıştırılmamalıdır.
  Kaynak: SülfitKükürt trioksit, su yla tepkimeye girdiğinde sülfürik asidi oluşturan zehirli bir gazdır. Formülü SO 3 şeklindedir. Kükürtlü asidi
  Kaynak: Kükürt trioksitMannheim işlemi, sodyum klorit ve sülfürik asit in, hidrojen klorit ve sodyum sülfat a çevrilmesine dayanan bir kimyasal yöntemdir.
  Kaynak: Mannheim işlemiAlkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bileşiklerini vermektedirGenel itibariyle
  Kaynak: Asitlerin katılmasıAlkenler sülfürik asitin katılması soğuk bir ortamda bile tepkime verip Alkil hidrojen sülfat bileşiklerini vermektedirGenel itibariyle
  Kaynak: Alkenlere asitlerin katılmasıBu amaçla, sülfürik, hidroklorik veya nitrik asit kullanılabilirse de ekonomikliği nedeniyle sülfürik asit tercih edilmektedir.
  Kaynak: Tiyoüre liçiBazı dehidrasyon reaksiyonlarının mekanizmaları karmaşık olabilir, örneğin bir şekerin konsantre sülfürik asitle tepkimesi sonucu karbon
  Kaynak: DehidrasyonEsterler inorganik asit lerden de oluşabilirler, örneğin dimetil sulfat bir esterdir ve bazen “sülfürik asit dimetil ester” olarak
  Kaynak: EsterAküler, sülfürik asit; midedeki sindirim sıvıları, hidroklorik asit içerir. Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde
  Kaynak: AsitUranyum metali, hidroklorik asit ve sülfürik asit içinde kolayca çözünerek dört değerli uranyum tuzlarını oluşturur; nitrik asit içinde
  Kaynak: Uranyumİlk olarak Wilhelm Homberg tarafından bulunmuş olup, sülfürik asidin yan ürünü olarak ortaya çıkmıştır. Hammaddesi olan boraks ‘ın en geniş
  Kaynak: Borik asitEtilenin reaksiyon verme kabiliyeti oldukça yüksektir. Halojen lerle, sülfürik asit ve diğer çift bağ ile reaksiyon verebilen maddelerle
  Kaynak: EtilenÖzellikle yüksek hız çeliği benzeri yüksek alaşımlı çelik lerin üretiminde kullanılır.Vanadyum pentoksit (V 2 O 5) bileşiği sülfürik
  Kaynak: VanadyumBir kayaç üzerinde kalsiyum karbonatın varlığının tespit edilmesi için hidroklorik asit veya sülfürik asit kullanılır. Kimyasal
  Kaynak: Kalsiyum karbonat

  Devamını Oku
 • ürik asit ve ürat taşları:

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit ve ürat taşları anlamı İng. uric acide-urate calculi
  Genellikle çok sayıda, sert, eşmerkezli tabakalı, sarıdan esmere değişen renkte, yuvarlak biçimli, çapı 5 santimetre’yi geçmeyen, amonyum ürat, ürik asit ve fosfatta, sodyum ürattan oluşan idrar kesesinde yerleşen taşlar.

  Devamını Oku
 • kreatinin:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  kreatinin anlamı İng. creatinine
  Kas, kan ve idrarda bulunan ve dehidrasyonla kreatinden oluşan ve idrarla atılan halka biçiminde bir bileşik.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kreatinin anlamı İng. creatinine Alm. Kreatinin Fr. créatinine
  Kasta, kanda ve idrarda bulunan ve dehidrasyon ile kreatinden teşekkül eden halkasal bir bileşik.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  kreatinin anlamı İng. creatinine
  Fosfokreatinin dehirasyonu ve halkalaşmasıyla meydana gelen idrarla atılan bir bileşik. İdrarla atılım hızının ölçülmesi, böbrek fonksiyonlarının incelenmesi ve tanı amacıyla kullanılır.

  “kreatinin” için örnek kullanımlar

  Nakilden bir yıl sonra 15 Nisan 2010’da Ahmet Bey’in kreatinin değerlerin yükselmiş ve hastane günleri yeniden başlamış.A year after the transplant, April 15, 2010 Ahmet Bey elevated creatinine values ​​and the resumption of hospital days.Kaynak: haberturk.comSonrasında ise hayatı riske atan, üre, kreatinin, potasyum, kanda asit miktarının artması gibi ölümcül tablolar ortaya çıkıyor.Afterwards, risking his life, urea, creatinine, potassium, increasing the amount of acid in the blood, such as occurs deadly tables.Kaynak: kadin.haber3.comKreatinin — Böbrek fonksiyonlarının göstergelerinden biridir. Normal kreatinin değerleri ortalama olarak 0,6-1,3 mg/Dl’dir. Bu değer 2,0
  Kaynak: KreatininBöbrek işlevi serum kreatinin düzeyi ile ölçülür. Eğer hasta bir doktor tarafından izlenmişse ve geçmiş kan sonuçları yoksa KüABY, KBY ve
  Kaynak: Böbrek yetmezliği1928 yılında, Astbury Leeds Üniversitesi nde lifli proteinlerin yapısını, özellikle bir yün bileşeni olan kreatinin yapısını tekstil
  Kaynak: William Astburyyetmezliği riskini artıracak durumlarda BUN ve serum kreatinin değerleri ile kilo alma ve periferal ödem oluşma ihtimali dikkatle izlenmelidir.
  Kaynak: TenoksikamHafif veya orta derecede böbrek yetmezliği (kreatinin klirensi dakikada 25 ml) olan hastalarda dozun azaltılması gerekmez. Serum
  Kaynak: Meloksikamİdrar kreatinin, ürik asit, üre ve serum sodyum, potasyum, klor, kalsiyum, inorganik fosfat veya total demir seviyelerinde de hiçbir
  Kaynak: AgnucastonIntrasellüler enzimler (bunlardan en önemlisi troponin ve kreatinin kinaz dır) myosit’lerden çıkarak ekstrasellüler alana ve kana geçer.
  Kaynak: Beyaz kas hastalığı

  Devamını Oku
 • sülfürik asit:

  BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

  sülfürik asit anlamı İng. sulphuric acid Alm. Schwefelsäure Fr. acide sulphurique
  Dağlama, paklama ve temizleme çözeltilerinde sıkça kullanılan, çok yeğin yenim özellikli renksiz, yağ görünüşlü bir asit (H2SO4).

  Güncel Türkçe Sözlük

  sülfürik asit, -di anlamı
  is. kim. Suda çözünerek büyük bir ısı açığa çıkaran, şurup kıvamında, renksiz, kokusuz, 10 °C’de katılaşan bir sıvı, kara boya, zaç yağı.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  sülfürik asit anlamı İng. sulphuric acid Alm. Schwefelsäure Fr. acide sulfurique
  Formülü H2SO4 olan, derişik asidin (%98’lik) yoğunluğu 1,84 g/mL olan, su ile her oranda karışabilen, su ile azeotropik karışım oluşturan (%98,3) CONTACT yöntemi ile SO2 ve havadan elde edilen, ucuz ve reaktif olduğu için sanayide en çok kullanılan inorganik madde olan, akü, gübre, patlayıcı ve pigment v.b. yapımında kullanılan güçlü nem çekici, kuvvetli yükseltgeyici, kuvvetli dibazik bir asit.

  Türkçe – İngilizce

  sülfürik asit anlamı
  sulfuric acid

  Devamını Oku
 • trikloroizosiyanürik asit:

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  trikloroizosiyanürik asit anlamı İng. trichloroisocyanuric acid Alm.Trichlorisocyanursäure Fr. acide trichloroisocyanurique
  Formülü OCNClCONClCONCl olan, 225°C’da ayrışan, hafifçe su çekici, beyaz kristal toz veya tanecik halinde bulunan, organik maddelere temas ettiğinde alevlenebilen, kuvvetli oksitleyici bir madde.

  Devamını Oku
 • dumanlı sülfürik asit:

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  dumanlı sülfürik asit anlamı İng. fuming sulfuric acid, oleum Osm. dumanlı zaç yağı Alm. rauchende Schwefelsäure Fr. acide sulfurique fumant
  İçinde yaklaşık % 20 oranında çözünmüş SO3 içeren derişik sülfürik asit.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  dumanlı sülfürik asit anlamı İng. oleum Osm. saç yağı Alm.Oleum Fr. oléum
  1.Latince yağ anlamında, 2.Kimya sanayiinde kullanılır, kükürt trioksitin derişik (%97-99’luk) sülfürik asit içindeki çözeltisi.

  Devamını Oku
 • dizürik:

  BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  dizürik anlamı İng. dysuric
  Ağrılı idrar yapmayla ilgili olan.

  Devamını Oku
 • poliürik:

  BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  poliürik anlamı İng. polyuric
  Poliüriyle ilgili, poliüriye neden olan.

  Devamını Oku
 • ürikozürik ilaç:

  BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

  ürikozürik ilaç anlamı İng. uricosuric drug
  Ürik asit atılımını artıran ilaç.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar