tüğümlemek ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

tüğümlemek anlamı
Bağlamak, düğümlemek.

Bağıllı *Eğridir -Isparta

Sponsorlu Bağlantılar

tüğümlemek ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tühümlemek:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  tühümlemek anlamı
  Bağlamak, düğümlemek

  *Düzce –Bolu

  Devamını Oku
 • tüyümlemek:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  tüyümlemek anlamı
  Bağlamak, düğümlemek

  *Düzce –Bolu

  Devamını Oku
 • ölçümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  ölçümlemek anlamı
  (-i) 1. Muhakeme etmek. 2. mec. Akıl süzgecinden geçirmek, sonuç almak, takdir etmek.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  ölçümlemek anlamı
  Tasarlamak.

  *Yalvaç –Isparta

  ölçümlemek eş anlamlısı

  muhakeme etmek
  1) yargılamak; 2) akıl süzgecinden geçirmek, düşünmek.

  “ölçümlemek” için örnek kullanımlar

  Herhangi bir komutun sistem üzerindeki çalışma süresini ölçümlemek için kullanılır. Kullanım: time komutu işletim sistemi nde çalıştırılan
  Kaynak: Time (unix)

  Devamını Oku
 • tümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  tümlemek anlamı
  (-i) Tüm durumuna getirmek, Tamamlamak, ikmal etmek.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  tümlemek anlamı
  Tamamlamak, bütünlemek.

  *Bor –Niğde

  tümlemek eş anlamlısı

  ikmal etmek
  bitirmek, tamamlamak: “Bugün başlanır, bin senede ikmal edilir.” –N. F. Kısakürek.tamamlamak
  (-i) 1. Eksiksiz, tamam duruma getirmek, bütünlemek: “Rehberim sille, tokat hatta asker süngüsü, bir hayli darbe yedikten sonra işini tamamladı.” –N. F. Kısakürek. 2. Bitirmek: “Bu, otuz yaşına gelmeden altmışını tamamlamış sıska bir gençti.” –Ö. Seyfettin.

  “tümlemek” için örnek kullanımlar

  intégral sözcüğünden; Orta Latince integralis (tüm yapmak, tümlemek) sözcüğünden; Latince integer (tüm, bütün, tam) sözcüğünden gelmiştir.
  Kaynak: İntegral

  Devamını Oku
 • gümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  gümlemek anlamı
  (nsz) 1. “Güm” diye ses çıkarmak. 2. argo Sınıfta kalmak.

  Türkçe – İngilizce

  gümlemek anlamı
  fiil
  1) plunk
  2) boom
  3) plonk

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  gümlemek anlamı
  Köstebek yuva yapmak.

  *Çal –Denizli

  Devamını Oku
 • sönümlemek:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  sönümlemek anlamı Osm. itfâ etmek Fr. amortir
  (fizik)

  Güncel Türkçe Sözlük

  sönümlemek anlamı
  (-i) fiz. 1. Bir salınım hareketinin genliğini sıfıra indirmek, itfa etmek. 2. tic. Bir borcu, her yıl ödenen taksitlerle belli zaman sonra ödemek, itfa etmek.

  Türkçe – İngilizce

  sönümlemek anlamı
  fiil
  1) amortize

  sönümlemek eş anlamlısı

  itfa etmek
  1) söndürmek; 2) tic. ödemek, sönümlemek; 3) fiz. sönümlemek.

  Devamını Oku
 • bölümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  bölümlemek anlamı
  (-i) Birçok şey arasında, birbirine eşit veya benzer olanları kümelere ayırmak, sınıflamak, tasnif etmek.

  bölümlemek eş anlamlısı

  sınıflamak
  (-i) Bölümlemek, tasnif etmek.tasnif etmek
  bölümlemek, sınıflamak: “Her akşam bana saatlerce ut çalıyor, gevezelik ediyor, komşu kızlarını tasnif ediyor.” –A. Gündüz.

  Devamını Oku
 • kötürümlemek:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  kötürümlemek anlamı
  Buğdayın içindeki iri samanı kalburlamak.

  İğdecik –Isparta
  Belönü, Hisarköy –Burdur
  Alâeddin *Acıpayam –Denizli

  Devamını Oku
 • eş güdümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  eş güdümlemek anlamı
  (-i) Belli bir amaca ulaşmak için türlü işler arasında bağlantı, ilişki, düzen ve uyum sağlamak.

  Devamını Oku
 • özümlemek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  özümlemek anlamı
  (-i) 1. biy. Canlı varlıklar, dışarıdan aldıkları besinleri, değişikliğe uğratarak yeni bir birleşimle, organizmanın gereksinim duyduğu maddeler durumuna getirmek, temsil etmek. 2. mec. Edinilmiş olan bilgileri bireyin öz malı durumuna getirmek, özümsemek: “Toprakları üzerinde gelmiş geçmiş eski insancıl kalıtını özümlemişti.” –N. Cumalı.

  Türkçe – İngilizce

  özümlemek anlamı
  fiil
  1) suck
  2) assimilate
  3) internalize
  4) suck in

  özümlemek eş anlamlısı

  özümsemek
  (-i) Özümlemek.temsil etmek
  1) hak ve görev bakımından bir kimse veya topluluğun adına davranmak: “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, seçildikleri bölgeyi veya kendilerini seçenleri değil, bütün Milleti temsil ederler.” –Anayasa. 2) bir eseri sahnede oynamak: “Ayağa kalktı, ezberlediği bir sahneyi temsil etti.” –P. Safa. 3) belirgin özellikleriyle yansıtmak, sembolü olmak: “Sizin temsil ettiğiniz zümre bu sahada belli başlı bir rol oynayacak kudrette değildir.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 4) biy. özümlemek.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar