toz toprak ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

toz toprak, -ğı anlamı
is. Toz ve toprak yığını: "... yere dökülmüş küçük mozaikler gibi toz toprağın içinde sönüp sönüp parlıyor." -R. H. Karay.

"toz toprak" için örnek kullanımlar

Toz toprak içindeki Kansas'tayken kendini bir anda canlı Oz diyarında bulan Oscar, turnayı gözünden vurduğunu düşünür.Dust in the land of Oz, which live in the soil at a time Kansas'tayken Oscar himself, think you hit the jackpot.Kaynak: gercekgundem.com
Sponsorlu Bağlantılar

toz toprak ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • oz:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  oz anlamı
  Karşı karşıya.

  *Cebelibereket –Adana

  oz anlamı
  Kez.

  Ankara

  oz anlamı
  Şiir.

  *Kilis Gaziantep

  oz anlamı
  Öz, ana baba bir

  Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  “oz” için örnek kullanımlar

  Geçtiğimiz ayın başlarında duyurusu yapılan Temple Run: Oz nihayet yayınlandı.Temple Run made ​​the announcement early last month: Oz is finally released.Kaynak: donanimhaber.comToz toprak içindeki Kansas’tayken kendini bir anda canlı Oz diyarında bulan Oscar Diggs, turnayı gözünden vurduğunu düşünür.Dust in the land of Oz, which live in the soil at a time Kansas'tayken self-Oscar Diggs, think of hitting the jackpot.Kaynak: haber3.comMuhteşem Büyücü olarak ün salan ve Oz ülkesinde eline geçen fırsatını iyi değerlendiren Oscar, üç cadının dikkatini çekecektir.Magnificent Wizard of Oz territory and into the hands of releasing a reputation as a good opportunity to assess the Oscars, will attract the attention of the three witches.Kaynak: stargundem.comOns (sembol oz), bir kütle birimidir. Genellikle yaygın olan”Avoirdupois Onsunu” belirtmek için kullanılır fakat başka ons çeşitleride
  Kaynak: Ons

  Devamını Oku
 • toprak:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı İng. soil Alm. Erde Fr. tache
  Kimyasal, fiziksel ve biyolojik faktörler etkisiyle oluşmuş, organik ve mineral maddelerin değişim ve karışımından meydana gelmiş olan litosferin gevşek kısmı.

  BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı İng. soil Osm. türap Alm. Boden Fr. sol
  Başka yerlerden taşınıp biriktirilen ya da yerli kayaların fiziksel, kimyasal ve dirimsel yollarla dağılıp çözülmeleriyle oluşan, türleri, kalınlığı, sürekliliği ve tarım bakımından değerleriyle ayrımlı yüzeysel örtü.

  BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı
  arâzî (karş. yer parçası).

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  toprak anlamı
  bakınız» yer.toprak anlamı Osm. türâb Fr. terre
  (jeoloji, tarım)

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı İng. soil, ground Osm. türâb Alm. Boden Fr. sol
  Kayaçların ufalanıp ayrışmasından oluşan ve içine organik kalıntılar karışmış olan yeryüzünün en üst katmanı.

  BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı
  Bir halı türü. (Yağcılar *Yalvaç -Isparta)

  Divanü Lügati’t-Türk

  toprak anlamı
  toprak

  Güncel Türkçe Sözlük

  toprak, -ğı anlamı
  is. 1. Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden oluşan ve canlılara yaşama orTamı sağlayan yüzey bölümü: Kara toprak. Kireçli toprak. Killi toprak. 2. sf. Yer kabuğunun bu bölümünden yapılmış: “İki toprak duvarın birleştiği bir girintide diz üstü büzülmüş görünüyor.” –M. Ş. Esendal. 3. Arazi, tarla: Köylüye toprak dağıtmak. 4. jeol. Kara: Toprağa ayak basmak. 5. mec. Ülke: “Bu toprak bizimdir, içinde yabancının işi yok.” –R. E. Ünaydın.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  toprak anlamı İng. soil Osm. türab Alm. Erde, Boden Fr.terre, terrain
  Yer kabuğunu oluşturan kayaçların fiziksel ve kimyasal etkilerle ufalanması sonucu oluşan yüzey tabakası.

  Kişi Adları Sözlüğü

  Toprak anlamı Köken: T.
  Cinsiyet: Erkek
  1. Yer kabuğunun canlılara yaşama orTamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.
  Cinsiyet: Kız
  1. Yer kabuğunun canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey bölümü. 2. Ülke, memleket. 3. İşlenmiş arazi.

  Tarama Sözlüğü

  toprak anlamı
  Yurt, il, memleket.

  Türkçe – İngilizce

  toprak anlamı
  isim
  1) soil
  2) earth
  3) land
  4) ground
  5) territory
  6) clay
  7) country
  8) glebe
  9) terra firma
  ön ek
  1) ground-
  sıfat
  1) earthenware
  2) earthen
  3) fictile
  4) terraneous

  toprak eş anlamlısı

  arazi
  is. (ara:zi) coğ. Yeryüzü parçası, yerey, yer, toprak: “Kurulan heyet şehrin arka tepelerinde kondu kurulacak uygun bir arazi bulma işiyle görevlendirildi.” –L. Tekin.kara
  (I) is. jeol. Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak: “Kurbağa karada da soluk alır, suda da.” –N. Hikmet.kara
  (II) is. 1. En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı. 2. sf. Bu renkte olan: “Kara gözlüm efkârlanma gül gayri / İbibikler öter ötmez ordayım.” –B. S. Erdoğan. 3. Esmer. 4. sf. mec. Kötü, uğursuz, sıkıntılı. 5. mec. Yüz kızartıcı durum, leke. 6. mec. İftira.ülke
  is. 1. Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket: “Artık vatan toprağı, Rumeli’deki hudutlarından Anadolu’daki hudutlarına kadar yekpare bir ülke olmuştur.” –Y. K. Beyatlı. 2. Devlet: “Vicdan hürriyetine riayet eden tek ülke Osmanlı İmparatorluğu idi.” –F. R. Atay. 3. Herhangi bir özelliği yönünden düşünülen bölge: “Dünyanın gelişmiş, gelişmemiş ülkelerini tek tek geziyorum.” –H. Taner.

  “toprak” için örnek kullanımlar

  Bölümünde Azra ve Toprak arasındaki gizli gerilim nasıl devam edecek?How to hidden tension between the Department will continue to Azra and Soil?Kaynak: kadinhaberleri.comToprak, Azra’yı yakından gözlemlemek için her fırsatı değerlendirir.Soil, Azra'yı evaluates every opportunity to observe closely.Kaynak: ankarahaber.comve yeni bölüm fragmanına Toprak‘a kurulan hain tuzak damgasını vuruyor.and a new chapter fragment Earth 'is dominated by a trap established a traitor.Kaynak: ankarahaber.comJenerasyonlar boyunca babadan oğula geçen toprak ailenin erkek ferdine kalır.Purposes for the land remains in the family from father to son for generations men.Kaynak: focushaber.comToprak, Nedim Otyam ‘ım yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği 1952 yapımı siyah beyaz film. gerçekleşen film, toprak ağalığı konusunu işler.
  Kaynak: Toprak (film)Eğer elektrik tesislerinde bir motor isteyerek veya bir hata sonucunda toprak bir iletkenin bağlantı haline gelirse tesisin bu noktası ile
  Kaynak: TopraklamaToprak reformu hükümet tarafından başlatılan ya da desteklenen tarımsal alanların mülkiyetinin yeniden dağıtılmasıdır. sayıdaki toprak
  Kaynak: Toprak reformuHidromorfik toprak, drenajın iyi olmayan bataklık ve sazlık gibi yerlerde devamlı su altında kalan bir toprak çeşididir. Kategori:Toprak
  Kaynak: Hidromorfik toprak

  Devamını Oku
 • Toprak Mahsulleri Ofisi:

  “Toprak Mahsulleri Ofisi” için örnek kullanımlar

  Ancak sonraki yıl Fiskobirlik’in devreden çıkması ve Toprak Mahsulleri Ofisi‘nin geç devreye girmesiyle fındık 2 liraya kadar düştü.However, deactivate the emergence of the next year and Soil Products Office Fiskobirlik the late introduction of nuts dropped to 2 pounds.Kaynak: dunyabulteni.netTürkiye genelinde başlatılan ve Kırıkkale’de de büyük yankı bulan ‘Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası’ kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisi Kırıkkale Şube Müdürlüğü tarafından bilgilendirme semineri gerçekleştirildi.Which was launched in Turkey and in Kırıkkale a great impact in the 'Bread Campaign for the Prevention of waste' under the Soil Products Office Kırıkkale informative seminar was held by the Branch Manager.Kaynak: ilgazetesi.com.tr

  Devamını Oku
 • toprak haritası:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  toprak haritası anlamı İng. soil land acquisition, land reclamation Alm. Bodenkarte Fr.carte fonciére
  Bir ülkede, kırsal ve kentsel toprakların, niteliklerine ve verim durumlarına göre sınıflandırılıp ayrı ayrı belirtkelerle gösterildikleri harita.

  Devamını Oku
 • toprak aşınması:

  BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü

  toprak aşınması anlamı İng. soil erosion Osm. itikâl-i türap Alm.Bodenzerströrung Fr. érosion des sols
  Toprağın, özellikle eğimli yamaçlarda, rüzgâr, sel ve selinti sularının etkisiyle asal durumlarını yitirmesi, yerinden sökülüp taşınarak yamaçların çıplaklaşması.

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  toprak aşınması anlamı İng. soil erosion Osm. türâbın itikâli Alm. Bodentragung Fr. érosion du sol
  Toprağın sel suları ve yellerle yerinden kaldırılması ve süprülmesi.

  Türkçe – İngilizce

  toprak aşınması anlamı
  soil erosion

  Devamını Oku
 • yıldızlararası toz:

  BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü

  yıldızlararası toz anlamı İng. interstellar dust, cosmic dust Alm. interstellarer Staub Fr. poussière interstellaire
  Yıldızlararası uzaya dağılmış olan katı parçacıklar.

  Devamını Oku
 • işlenmemiş toprak:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  işlenmemiş toprak anlamı İng. raw land Osm. ham arazi
  Yapı yapmaya elverişli, fakat kent işgörü ve kolaylıklarından yoksun bulunan toprak parçası. bakınız» ham toprak.

  Devamını Oku
 • toprak kalıntısı:

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  toprak kalıntısı anlamı İng. eluvium, residual soil Alm.Eluvialboden, Auswaschungsboden Fr. dépâts éluviaux
  Bulunduğu yerde, kayaçların ufalanmasıyle oluşmuş ve kimi maddeleri eriyip gittikten sonra, bir kalıntı olarak bırakılmış toprak.

  Devamını Oku
 • hit the jackpot:

  İngilizce – Türkçe

  hit the jackpot anlamı
  kelime öbeği
  1) jackpot yakalamak
  2) büyük ikramiye kazanmak
  3) turnayı gözünden vurmak
  4) vurgun vurmak

  “hit the jackpot” için örnek kullanımlar

  That list grew over 10 years while they were looking, but then they hit the jackpot.Onlar aradılar ise bu liste 10 yılda büyüdü, ama sonra onlar ikramiye.Kaynak: tennessean.comAs for incentives, insurance giant MetLife hit the jackpot.Teşvikleri gelince, sigorta devi MetLife ikramiye.Kaynak: salisburypost.com

  Devamını Oku
 • toz:

  BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

  toz anlamı İng. powder Osm. gubar Lat.pulvis Alm. Staub Fr.poudre
  Asalak öldürücü olarak kullanılan katı bitkisel ya da madensel maddelerin öğütülmüşü. (Ya etkilerine ya da yapılarına göre adlandırılırlar: Böcek tozu, kene tozu, solucan tozu, pelin tozu, eğrelti tozu gibi.)

  BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

  toz anlamı İng. poudre
  Hayvansal, bitkisel ve madensel kökenli maddelerden elde edilen, organik ve inorganik yapılı, kuru ve birbiriyle bağlantısı olmayan ilaç biçimi, povder, pudra, pulvis.

  BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  toz anlamı İng. pulverize
  Genellikle tanelerin temizlenmeleri veya öğütülmeleri sırasında meydana gelen ince, pülverize durumdaki kuru parçacıklar.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  toz anlamı İng. powder, dust Alm. Pulver Fr.poudre
  Katıların fiziksel etkilerle ufalanması sonucu oluşan, tane irilikleri yaklaşık bir mikron büyüklüğünde parçacıklar.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  toz anlamı
  (sıfat) bakınız» tozlaşır.

  Divanü Lügati’t-Türk

  toz anlamı
  yaylara sarılan sırımtoz anlamı
  toz

  Güncel Türkçe Sözlük

  toz anlamı
  is. 1. Çok küçük ve hafif parçacıklara bölünmüş toprak: “Bu talihsiz taşra kentinde, yolun iki yanındaki yeşilleri tozdan yitmiş ağaçlara bakmak insanı daha bir yalnız kalmışlık duygusu içinde bırakıyor.” –R. N. Güntekin. 2. Çok küçük parçacıklara bölünmüş olan herhangi bir madde: “Bak gene bir tuTam saçak tütün kalmadı. Bana yalnız tozları kalıyor.” –M. Ş. Esendal. 3. sf. Bu durumda olan: Toz boya. Toz biber.

  Tarama Sözlüğü

  toz anlamı
  Yayın kabzası üzerine kaplanan kayın ağacı kabuğu ve kirişi.

  Türkçe – İngilizce

  toz anlamı
  isim
  1) dust
  2) powder
  3) farina
  sıfat
  1) granulated

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  toz anlamı
  Diz.

  Edirne

  toz anlamı
  Karşı : Tavşan avcıya toz geldi.

  Bahadırlar *Bayramiç –Çanakkale

  toz anlamı
  < ET toz: toztoz anlamı
  < ET tüz: töz (yalnız 'gulah tozi' kulak tözü sözünde görülür.)toz anlamı
  Toz// toz duman: karmakarışık, toz dumana karışmış Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  “toz” için örnek kullanımlar

  Bazı firmalar çeltik gibi toz çıkaran imalatlara soğuk bakıyorlar.Some companies, such as rice powder which productions cold stare.Kaynak: haber3.comAma bilgim olsa dahi toz dumanın arasında çok fazla konuşmamak lazım.But I need to speak too much of my knowledge, even the dust.Kaynak: haberler.comBu sayede uzayın derinliklerindeki toz bulutlarından bilgi toplayabiliyor.In this way, in the depths of space dust clouds collect information.Kaynak: haber.gazetevatan.comSentetik gaz ise toz kömürün gazlaştırılmasıyla elde ediliyor.Gazlaştırılmasıyla the dust of coal synthetic gas is achieved.Kaynak: ekonomi.haberturk.comToz pusu atmosfer deki kuru toz ve tuz parçacıkları nedeniyle oluşan ve ufkî görüşü kısıtlayan fenomen Meteorolojide İngilizce haze
  Kaynak: Toz pusuToz patlaması, Hava daki toz partikül lerinin yoğunluğu belirli bir sınırı aştıktan sonra, bir kıvılcım ya da aktivatör ün tetiklemesiyle
  Kaynak: Toz patlamasıMetalik oto boyası olarak bilinen özel boyalarda katkı maddesi olarak toz metaller kullanılır. Toz Metalurjisi (T/M) modern imalat
  Kaynak: Toz metalKum fırtınası veya toz fırtınası, kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olan meteoroloji k olay. Kum fırtınası, boranın cephesinin
  Kaynak: Kum fırtınasıGalaksi veya gökada, kütleçekim kuvvetiyle birbirine bağlı yıldız lar yıldızlararası gaz , toz ve plazman ın meydana getirdiği
  Kaynak: GalaksiBaharat, bitki lerin çoğunlukla yaprak , tohum gibi kısımlarının kurutulması, toz haline getirilmesi, ufalanması veya benzeri kimi
  Kaynak: BaharatYansı bulutsuları, gökbilim de yıldızlararası toz bulutları olup, yakınlarındanki yıldız ların ışığını yansıtırlar. Bu ışık, salma
  Kaynak: Yansı bulutsusuÇamur, kum , toz , toprak gibi maddelerin su yla karışması neticesinde oluşan, suyun karıştığı maddeye göre farklı renk ve özelliklerde
  Kaynak: ÇamurDeterjan, petrol türevlerinden elde edilen, temizleme, arıtma özelliği bulunan, toz, sıvı veya krem durumunda olabilen kimyasal madde ,
  Kaynak: DeterjanAlçı, pişirilip toz durumuna getirilmiş alçıtaşı . Alçıtaşının 158 °C’de pişirilmesiyle elde edilir. Alçı su ile karıştırılınca yitirdiği
  Kaynak: Alçı

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar