tikel çözümsel işlev ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

tikel çözümsel işlev anlamı İng. meromorp-hic function Osm. meromorf tabi, meromorf fonksiyon Alm.meromorphe Funktion Fr. fonction méromorphe
Bir D alanında tanımlanan ve ucayları dışında D nin tüm noktalarında çözümsel olan karmaşık işlev.
Sponsorlu Bağlantılar

tikel çözümsel işlev ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • çözümsel işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çözümsel işlev anlamı İng. analytic function Osm. tahlili tabi, analitik fonksiyon Alm. analytische Funktion
  1- Türetilebilir karmaşık işlev, Anlamdaş. türeyen işlev, düzenli işlev. 2- Bir açık kümenin her bir noktasmda güç derneyine açılabilen gerçek ya da karmaşık işlev.

  Devamını Oku
 • özdeğişmez işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  özdeğişmez işlev anlamı İng. automorphic function Osm. otomorf tabi, otomorf fonksiyon Alm. automorphe Funktion Fr. fonction automorphe
  Bir doğrusal dönüşümler öbeğine göre, karmaşık düzlemde bir D alanında f nin ucayları dışında çözümsel olan ve söz konusu öbek içindeki her bir T dönüşümü için (…) olduğunda f(T(z))=f(z) eşitliğini gerçekleyen f tekdeğerli işlevi

  Devamını Oku
 • tümişlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tümişlev anlamı İng. entire function, integral function Osm. tam fonksiyon Alm. ganze Funktion Fr. fonction entière, fonction intégrale
  Sonlu karmaşık düzlemde çözümsel olan işlev.

  Devamını Oku
 • türeyen işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türeyen işlev anlamı İng. holomorphic function Osm. holomorf tabi, holomorfik fonksiyon Alm. holomorphe Funktion Fr. fonction holomorphe
  bakınız» çözümsel işlev.

  Devamını Oku
 • cebirsel işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  cebirsel işlev anlamı İng. algebraic function, algebrical function Osm. cebri tabi, cebirsel fonksiyon Alm.algebraische Funktion Fr.fonction algébrique
  Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve oranlı üst alma işlemlerinin kimilerinin bileşkesiyle oluşturulan işlev. cebirsel izdüşümsel dizge bakınız» cebirsel ters dizge.

  Devamını Oku
 • oransız işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  oransız işlev anlamı İng. irrational function Osm. gayri muntak tabi, irrasyonel fonksiyon Lat.irrationalis Alm. irrationale Funktion Fr. fonction irrationnelle
  Oranlı olmayan işlev.

  Devamını Oku
 • işlev işlevi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  işlev işlevi anlamı İng. function of a function Osm.tabi tabii, fonksiyon fonksiyonu Alm. Funktionsfunktion, Funktion einer Funktion, Kettenfunktion Fr. fonction de fonction
  bakınız» bileşke işlevi.

  Devamını Oku
 • karmaşık işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  karmaşık işlev anlamı İng. complex function Osm.muhtelit tabi, kompleks fonksiyon Alm. komplexe Funktion Fr. fonction complexe
  1- Değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev. 2- Tanım kümesi C nin bir altkümesi, değer kümesi C olan işlev. Anlamdaş. karmaşık değerli işlev.

  Devamını Oku
 • düzenli işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  düzenli işlev anlamı İng. regular function Osm. réguler fonksiyon Alm. reguläre Funktion Fr. fonction régulière
  bakınız» çözümsel işlev.

  Devamını Oku
 • örtük işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  örtük işlev anlamı İng. implicit function Osm. zımni tabi, kapalı fonksiyon Lat.implicitus Alm.implizite Funktion, unentwickelte Funktion Fr. fonction implicite
  x öğesini y ye bağlayan kural F(x,y)=0 biçimindeki bir denklemle verilen işlev. Karşılaştırınız. belirtik işlev.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar