tek yanlı alttan yaklaşan limit ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

tek yanlı alttan yaklaşan limit anlamı İng. one-sided lower approximate limit Alm. einseitiger unterer approximativer Limes Fr. limite approximative inférieure a un seul coté Az. birterefli alt approksimativ limit
(...)
Sponsorlu Bağlantılar

tek yanlı alttan yaklaşan limit ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tek yanlı üstten yaklaşan limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tek yanlı üstten yaklaşan limit anlamı İng. one-sided upper approximate limit Alm. einseitiger oberer approximativer Limes Fr. limite approximative supérieure a un seul coté Az. birterefli üst approksimativ limit
  (…)

  Devamını Oku
 • yaklaşımsal limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yaklaşımsal limit anlamı İng. approximate limit Alm. approximativer Limes Fr. limite approximative Az. approksimativ limit
  (…)

  Devamını Oku
 • alt limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  alt limit anlamı İng. lower limit Alm.unterer Limes Fr.limite inférieure Az. aşağı limit
  (…)

  “alt limit” için örnek kullanımlar

  Nüfusun seyrek olduğu bölgelerdeki ilkokullara getirilen alt limit ise 23 öğrenci olarak belirlendi.Sparsely populated areas where the lower limit is introduced in primary schools and 23 students respectively.Kaynak: sonhaber.nlAncak bu konuda bir alt limit yok.However, it is not a lower limit.Kaynak: hurriyet.com.trEğer bir oyuncakta kurşun ya da arsenik gibi zehirli maddeler için bir alt limit belirleniyorsa, bu durum beni korkutuyor.If you are a toy for toxic substances such as lead or arsenic, a lower limit is determined, it scares me.Kaynak: timeturk.com

  Devamını Oku
 • bir taraflı limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  bir taraflı limit anlamı İng. one-sided limit Alm. einseitiger Grenzwert Fr. limite a un seul coté Az. bir terefli limit
  (…)

  Devamını Oku
 • tek yanlı alt asimtotik limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tek yanlı alt asimtotik limit anlamı
  bakınız» tek yanlı alttan yaklaşan limit.

  Devamını Oku
 • ebas ereyi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ebas ereyi anlamı İng. limit inferior Alm. unterer Grenzwert, unterer Limes, Limesinferior Fr. limite inférieure
  (…)

  Devamını Oku
 • yaklaşımsal süreklilik:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yaklaşımsal süreklilik anlamı İng. approximate continuity Alm.approximative Stetigkeit Fr. continuité approximative Az. approksimativ kasilmszlik
  (…)

  Devamını Oku
 • yaklaşımsal türevlenebilme:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yaklaşımsal türevlenebilme anlamı İng. approximate differentiability Alm. approximative Differenzierbarkeit Fr.dériv-abilité approximative Az. approksimativ differensiallanma
  Bir fonksiyonun yaklaşımsal türevinin var olması özeliği.

  Devamını Oku
 • üst limit:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  üst limit anlamı İng. upper limit Alm.oberer Limes Fr. limite supérieure Az. yuxarı limit
  Verilen dizinin alt dizilerinin limitlerinin en büyüğü. Sonlu veya sonsuz olabilir.

  “üst limit” için örnek kullanımlar

  Günde üç adede kadar para transferini destekleyecek olan Vodafone Cüzdan’da günlük üst limit bin TL olacak.Vodafone to support the transfer of money per day for up to three thousand will have an upper limit of log Wallet.Kaynak: webrazzi.comYüksek ücrete karşın bordrosu düşük gösterilen pilotlara uzun uçuş tazminatının istisna olan kısmı için üst limit öngörülüyor.High wage bill, but the lower part of the exception shown in the upper limit for pilots is expected to compensation for the long flight.Kaynak: sabah.com.tr

  Devamını Oku
 • tek yanlı türevlenebilme:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tek yanlı türevlenebilme anlamı İng. one sided differentiability Alm. einseitige Differenzierbarkeit Fr. dérivabilité unilatérale Az. birterefli differensiallanma
  Belirli bir noktada fonksiyonun sağ veya sol tek yanlı türevlerinin varlığı.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar