tariflerin gelir etkisi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

tariflerin gelir etkisi anlamı İng. income effect of tariffs
Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirlerinin artmasına yol açması.
Sponsorlu Bağlantılar

tariflerin gelir etkisi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tarifelerin gelir etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  tarifelerin gelir etkisi anlamı İng. income effect of tariffs
  Konulan gümrük vergilerinin devlet gelirlerinin artmasına yol açması.

  Devamını Oku
 • dışsatımın gelir etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  dışsatımın gelir etkisi anlamı İng. income effect of export
  Dışa açık bir ekonomide dışsatımda ortaya çıkan herhangi bir değişmenin millî gelir üzerinde yarattığı etkiyi gösteren ve dış ticaret çoğaltanıyla dışsatımda ortaya çıkan değişimin çarpımıyla hesaplanan millî gelirdeki değişim.

  Devamını Oku
 • ihracatın gelir etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  ihracatın gelir etkisi anlamı
  bakınız» dışsatımın gelir etkisi

  Devamını Oku
 • gümrük tarifelerinin gelir etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  gümrük tarifelerinin gelir etkisi anlamı
  bakınız» tarifelerin gelir etkisi

  Devamını Oku
 • gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  gümrük tarifeleri gelir dağılımı etkisi anlamı İng. distribution effect of tariffs
  Bir gümrük tarifesinin konulması sonrasında, yurtiçi tüketicilerden üreticilere doğru satın alma gücü aktarımı.

  Devamını Oku
 • tarifelerin bölüşüm etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  tarifelerin bölüşüm etkisi anlamı İng. distribution effect of tariffs
  Alınan gümrük vergilerinin, millî gelirin tüketicilerden yurtiçindeki üreticilere doğru yeniden dağıtılmasına yol açması.

  Devamını Oku
 • tarifelerin koruma etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  tarifelerin koruma etkisi anlamı İng. protection effects of tariffs
  Gümrük vergilerinin dışalım malları fiyatlarını yükselterek bu mallara rakip mal üreten yurtiçi üreticilerin dış piyasa rekabetinden korunması ve üretimlerinin artmasına yol açması.

  Devamını Oku
 • faiz dışı gelir:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  faiz dışı gelir anlamı İng. noninterest income
  Faiz dışında alınan ücret, komisyon gibi tüm gelirler.

  “faiz dışı gelir” için örnek kullanımlar

  Bu tabloya göre bankalar, faiz gelirlerinin dörtte biri kadar faiz dışı gelir elde etti.According to this table, banks, interest income from non-interest income was up to one-quarter.Kaynak: sabah.com.trGümrük ve Ticaret Bakanlığı, faiz dışı gelir elde ettikleri 31 kalem ücretin düzenlenmesi konusunda bankalara rest çekti.Customs and Ministry of Commerce, non-interest income in the organization of their banks, pushing all 31 items fee.Kaynak: ekoayrinti.comBiz bankaların faiz dışı gelir kalemlerinde aldıkları ücretleri tamamen kaldıracağız şeklinde yaklaşım içinde olmadık.We are in the form of banks' non-interest income approach to completely remove items have not been in their fees.Kaynak: haber3.com

  Devamını Oku
 • tarifelerin gönenç etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  tarifelerin gönenç etkisi anlamı İng. welfare effects of tariffs
  Gümrük vergilerinin yurtiçi fiyatları yükseltmesiyle ortaya çıkan tüketici rantındaki azalmanın, üretici rantındaki artış ile gelir etkisi toplamından fazla olması yüzünden net toplumsal gönencin azalmasına yol açması.

  Devamını Oku
 • Olivera-Tanzi etkisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Olivera-Tanzi etkisi anlamı İng. Tanzi effect, Olivera-Tanzi effect, O-T effect
  Vergilerin tahsilat süresinin uzunluğu, vergi sisteminin esnekliği ve enflasyon oranına bağlı olarak enflasyonun reel vergi gelirlerinin değerini azaltarak bütçe açıklarını arttıracağını ifade eden, diğer bir deyişle bütçe açıklarıyla enflasyon arasında aynı yönlü bir ilişkiyi öngören ve ilk kez J.H.G. Olivera tarafından ileri sürülen ardından V. Tanzi tarafından yapılan görgül çalışmalarla desteklenen etki. krş. Patinkin etkisi, gerçek para kasası etkisi

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar