sözdizim ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

sözdizim anlamı İng. syntax Osm. sentaks Fr. syntaxe
Bir dilin, özelikle bir izlenceleme dilinin, deyim ve tümcelerini oluşturan damga dizgilerinin nasıl üretileceğini tanımlayan kurallar kümesi.

"sözdizim" için örnek kullanımlar

Böylelikle sözde kodu okuyan ya da yazan birisi, programlama dillerinin sözdizim detaylarına dikkat etmek zorunda kalmadan, programın ve
Kaynak: Sözde kodBu dil C ve C++'dan birçok sözdizim türetmesine rağmen bu türevler daha basit nesne modeli ve daha az düşük seviye olanaklar içerir.
Kaynak: Java (programlama dili)metadata model olarak tasarlanmış bir World Wide Web Consortium (W3C) spesifikasyonu olmasına rağmen, çeşitli sözdizim biçemlerinde bilgi
Kaynak: Kaynak Tanımlama ÇerçevesiÖncelikle sözü edilen önerme sözdizim kurallarına öyle uymalıdır ki o önermenin yanlış olduğunun söylenmesi biçimsel olarak çelişik olsun
Kaynak: Zorunlulukmatematiksel işlev kütüphane sine sahip olan Julia'nın sözdizim i diğer yazılım geliştirme ortamlarında kullanılan dillerle benzerlik göstermektedir.
Kaynak: Julia (programlama dili)sözdizim vurgusu (syntax highlighting) (birçok dil için genişletilebilir) harici programları çalıştırabilme (derleyici ler gibi)
Kaynak: TextPadVerilen bağlamdaki olasılıklarını bilerek görüntü akıntısı içindeki sözdizim. "syntax. elemanlarını kayıpsız olarak kodlamak için bir
Kaynak: H.264/MPEG-4 AVCRoma öncesi diller ve sonraki işgallere rağmen, Roman dillerinin foneti k, morfoloji k özellikleri, sözcük leri ve sözdizim i aslen Genel
Kaynak: Roman dilleriçekirdeği (kernel) tarafından desteklenmektedir, ancak çok az program bunu kullanır ve hiçbir kabuk bunun için bir sözdizim (syntax) sağlamaz.
Kaynak: Boru hattı (programlama)Ancak C++ gibi diller bu kod stili için özel sözdizim içerdikleri için nesne yönelimli programlamayık kolaylaştırmaktadır. özelleştirilmiş
Kaynak: Sözdizimsel şekerDilbilgisi nde, çoğu dil, bildirim cümlelerinden sözdizim kullanılarak yaratılan soru cümlelerini, öneri belirten bildirim cümleleri nden
Kaynak: SoruSayının herhangi bir kısmında, sözdizim hatası oluşturacak virgüller kullanılmamalıdır. Tamsayılara örnekler ; 42 1000 - 232000 -
Kaynak: Veri türleriÖrnek olarak ps ve printing komutlarında sadece sözdizim farklılıkları vardır. UNIX markası AT&T Bell Labs tarafından Novell 'e satılmıştır
Kaynak: UNIXYacc ve Lex benzeri sözdizim çözümleyici üreticileri, Etiketli işlev argümanları, C ve diğer dillerle kolayca bağlanabilme,
Kaynak: OCamlBesteci ritim ve müzikal sözdizim konularında da bir öncüdür. Eserleri : Klavsen virtüözü Scott Ross 1985 yılında bestecinin doğumunun 300
Kaynak: Domenico Scarlattisözdizim: Göstergelerin birleşim kurallarını araştırır;2. anlambilim: Göstergelerin anlamını inceler;3. edimbilim: Göstergelerin kaynağını
Kaynak: Göstergebilim
Sponsorlu Bağlantılar

sözdizim ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • sözdizim yanlışı:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  sözdizim yanlışı anlamı İng. syntax error Osm. sentaks hatası Fr. erreur de syntaxe
  Bir kaynak izlencede, dilin sözdizim kurallarına aykırı olarak kullanılmış herhangi bir öğe. Sözdizim yanlışı izlence derlenirken derleyicide bulunan yanlış yakalama yordamlarınca saptanır, derleme listesinde, yanlış türünü belirten bir yorumla birlikte gösterilir. İçinde bir tek sözdizim yanlışı bile bulunan bir kaynak izlencedeki belirsizlik nedeniyle derleme sonuçlandırılmaz, derleyici, izlence listesi döküldükten sonra, amaç izlenceyi üretmeden, düşer.

  Devamını Oku
 • düzdizim çizgisi:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  düzdizim çizgisi anlamı İng. line Osm. binaların hiza hattı Alm. Fluchtlinie Fr. alignement
  Bir sokaktaki yapıların, birbirine bakarak içerde ve dışarda yerleşmelerini önlemek, sokağa koşut ve sokaktan eşit uzaklıkta yer almalarını sağlamak üzere, önyüz çizgilerinin çakışması ya da koşut gitmesi istenen varsayımsal çizgi.

  Devamını Oku
 • sözdizimi:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  sözdizimi anlamı İng. syntax Osm. nahiv Alm. Syntax, Satzlehre Fr. syntaxe
  (Derleme., cümle bilgisi, sözdizgisi) Dilbilgisinde sözcük dizilişini, tümce yapısını inceleyen bölüm.

  Türkçe – İngilizce

  sözdizimi anlamı
  isim
  1) syntax

  “sözdizimi” için örnek kullanımlar

  C# ‘ın sözdizimi, kodların nasıl yazılacağı ve yorumlanması gerektiğini tanımlayan kurallar kümesidir. Bu makalede, C# 3.0 yeni
  Kaynak: C Sharp sözdizimiBu dizilişi sözdizimi inceler. Türkçe de cümle, iki ana elemandır: Özne ve yüklem . Sözcük, sayısal olarak en az bir birimdir ve bir cümle
  Kaynak: Sözdizimi (dilbilim)Bilgisayar yazılımcılığı, sözdizimi ve anlamı tanımlanmış bir kurallar bütününü yani bir yazılımlama dili ni kullanarak ve bu şekilde sonlu
  Kaynak: Bilgisayar programcılığıFreeBASIC, tamamen ücretsiz, Açık Kaynak , MS-QuickBASIC sözdizimi ile uyumlu sözdizimine sahip, ve birçok yeni özelliği bünyesinde
  Kaynak: FreeBASICGirintilere dayalı basit sözdizimi, dilin öğrenilmesini ve akılda kalmasını kolaylaştırır. Bu da ona söz diziminin ayrıntıları ile vakit
  Kaynak: Python (programlama dili)Seed7 yeni sözdizimi ve onların semantik kavramlarını tanıtılmasını destekler ve böylece Seed7 dilinin kendisini kullanarak yeni dil
  Kaynak: Seed7Programlama diline göre sözdizimi renklendirmesi yapabilen kod yazım editörü. Kod dosyalarının hiyerarşik olarak görülebilmesi amacıyla
  Kaynak: Tümleşik geliştirme ortamıİmge ve sözdizimi açısından Rus şiirine getirdiği yeniliklerle geleneksel Rus şiirinin yalın biçimlerini uzlaştırmıştır. Çağımızın en
  Kaynak: Boris PasternakYazılım programlama dilinden farklı olarak, DTD’nin sözdizimi ve semantiği donanımın birinci özelliği olan zaman ve uyumluluk açısından
  Kaynak: Donanım tanımlama diliBunun yanında, JavaScript , Python , Ruby ve Scala gibi diller için geliştirilmiş derleyici ler de bulunmaktadır. Java sözdizimi C ve
  Kaynak: Java (yazılım ortamı)Özellikle morfolojiyle sözdizimi arasındaki farklar,Kızılderili amerikan dillerine uygulandı. Bu konuda kayda değer ilk kitap, dilbilimsel
  Kaynak: Leonard BloomfieldGas birbirinden farklı mimariler üzerinde çalışablir. Intel sözdizimi ni kullanan diğer derleyicilerden farklı olarak AT&T çevirici
  Kaynak: GNU Assembler

  Devamını Oku
 • COBOL:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  COBOL anlamı İng. COBOL, COmmon Business Oriented Language Fr.COBOL
  Tecimsel ve yönetimsel bilgi işlem uygulamalarına dönük, İngilizce tümcelere benzer deyimlerden oluşan yüksek düzeyli bir izlenceleme dili.

  “COBOL” için örnek kullanımlar

  COBOL (CO mmon B usiness O riented L anguage), bir programlama dili . Ticaret alanı ve özellikle iş yerlerinin yönetimiyle ilgili konularda
  Kaynak: COBOLİlk modern programlama dillerinden biri olan COBOL ‘un geliştiricilerindendi Bilgisayar dilinde “debugging” diye bilinen programı
  Kaynak: Grace HopperÇoğu programlama dilinin İnglizce array sözcüğüyle tanımlanan kendisine ait bir veri türü bulunur. COBOL gibi eski programlama dillerinde
  Kaynak: Dizi (veri yapısı)Kendi işletim sistemlerini destekleyen platformlar için C , Pascal , COBOL , Forth , PL/I ve BASIC gibi programlama dillerinin derleyici
  Kaynak: Digital AraştırmaSözdizimi (syntax) COBOL ‘a benzemektedir. Tarihçe: ABAP, 1980’lerde geliştirilen pek çok uygulama odaklı 4. nesil dilden biridir.
  Kaynak: ABAPAyrıca FORTRAN , COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, Microsoft’a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun
  Kaynak: Bill GatesCOBOL ; FORTRAN ; ALGOL ; PL/I ; C /C++ ; ve. Java Günümüzde, anabilgisayar kullanıcıları arasında, büyük miktarda hareket işlemleri
  Kaynak: AnabilgisayarWMQ Queuemanager kullanımındaki API’ler: IBM Message Queue Interface for C, COBOL, PL/I, Java, RPG, and C++ Java Message Service
  Kaynak: WebSphere MQDesteklenen diller : COBOL ColdFusion Configure script CSS D Eiffel Erlang Fortran Go Haskell Inform Java JavaScript JSP Lex Limbo
  Kaynak: Google Code SearchJackson’ın amacı standart COBOL programlamayı iyileştirmek olsa da bu metot modern programlama dilleri (örneğin C ve Perl gibi) ile
  Kaynak: Yapısal programlamaÖrneğin COBOL programlama dil 5 farklı ayrılmış onlu formatı için uygun bir dildir. Bu formatlardan her biri sayının işaretini farklı
  Kaynak: BCD koduişlem yöneticilerinin C ve COBOL gibi geleneksel programlama dillerinin yanı sıra Java ve C# gibi modern dilleri desteklemesi gerekmektedir.
  Kaynak: Hareket işlem sistemiÇokça kullanılan Yüksek düzey diller | C, C++ , C# , COBOL , D , Fortran , Java , Lisp , Pascal | Çokça kullanılan Betik dilleri |
  Kaynak: BilgisayarBirtakım büyük şirketlerin 80’li yıllarda assembly dil uygulaması altyapılarını muhafaza etmelerine karşın COBOL ve FORTRAN dolayısıyla bu
  Kaynak: Çevirici dillerProgramlama dillerine “Java , ALGOL, Fortran, COBOL, BASIC , C, C++, Ada, LISP, Prolog, Perl” örnek verilebilir. Felsefenin
  Kaynak: Dil (filoloji)

  Devamını Oku
 • FORTRAN:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  FORTRAN anlamı İng. FORTRAN, FORmula TRANslator Fr. FORTRAN
  Matematiksel ve bilimsel uygulamalara dönük, daha çok cebirsel formüllere, yer yer de İngilizceye benzer deyimlerden oluşan yüksek düzeyli bir izlenceleme dili.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  fortran anlamı İng. fortran
  Bilimsel ve teknik amaçlarla kullanılan bir bilgisayar proGramlama dili. “Formula translation” ifadesinden kısaltmadır.

  “FORTRAN” için örnek kullanımlar

  Fortran (önceleri FORTRAN), özellikle sayısal hesaplama ve bilimsel hesaplama için uygun olan genel amaçlı, yordamsal , zorunlu
  Kaynak: FORTRANPAW (okunuşu: pov), FORTRAN temelli bir istatistik grafik paketidir. Adını İngilizce “P hysics A nalysis W orkstation” (Fizik Çözümleme/
  Kaynak: PAWDaha sonra FORTRAN , Pascal , Objective-C , Java , Ada ve diğer diller için geliştirildi. GCC, Özgür Yazılım Vakfı tarafından GNU Genel
  Kaynak: GNU Compiler CollectionBu terimin kullanılabileceği diller için Assembly , C , BASIC , FORTRAN gibi diller örnek verilebilir. Yapısal olmayan programlama aynı
  Kaynak: Yapısal olmayan programlamaAyrıca FORTRAN , COBOL ve Pascal gibi yazılım dillerini geliştirmekle, Microsoft’a bir üstünlük ve uluslararası pazar yolunun
  Kaynak: Bill Gates

  Devamını Oku
 • programlama:

  Güncel Türkçe Sözlük

  programlama anlamı
  is. ProGramlamak veya programlaştırmak işi.

  Türkçe – İngilizce

  programlama anlamı
  isim
  1) proGramming
  2) programing

  “programlama” için örnek kullanımlar

  Samsung açık kaynak bir programlama arayüzünü de geliştiricilere sunacak.Samsung open source developers also offer a programming interface.Kaynak: donanimhaber.comHareket ve ses algılama özelliği olan kamerada ayrıca zaman programlama seçeneği de sunuluyor.Motion and audio detection feature when the camera also offers the option of programming.Kaynak: veteknoloji.comÖzellikle, üniversite öğrencilerinin programlama becerilerinin geliştirilmesi için kullanılan, dünya lideri bir robot.In particular, university students used to develop programming skills, a world-leading robot.Kaynak: haber7.comEnerji programlama özelliği sayesinde ise medya sunucunun hangi saatlerde açılacağı ya da kapanacağı kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.Energy thanks to the programming of the media server, open or be closed at what times, be determined by the user.Kaynak: veteknoloji.comPython, nesne yönelimli, yorumlanabilen, birimsel (modüler) ve etkileşimli bir programlama dilidir . Girintilere dayalı basit sözdizimi,
  Kaynak: Python (programlama dili)Nesne yönelimli programlama (NYP), (İngilizce:Object Oriented Programming) özetle bir bilgisayar programlama yaklaşımıdır. çağdaş
  Kaynak: Nesne Yönelimli ProgramlamaYapısal programlama, programlama dilleri kullanılarak yazılan, mantıksal bütünlük gösteren bloklara (bölümlere) bölünebilirler.
  Kaynak: Yapısal programlamaMatematik biliminde, özellikle yöneylem araştırması uygulamalı dalında, doğrusal programlama problemleri bir doğrusal amaç fonksiyon un
  Kaynak: Doğrusal programlamaYordamsal programlama, yordam ların çağrılması mantığına dayanan bir yöntemdir. Fonksiyon , altyordam , altprogram , metot gibide
  Kaynak: Yordamsal programlamaPascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenci ye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala
  Kaynak: Pascal (programlama dili)Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX İşletim Sistemi ‘ ni geliştirebilmek amacıyla B dilinden türetilmiş yapısal bir programlama dilidir.
  Kaynak: C (programlama dili)Cephe yönelimli programlama veya görünüm yönelimli programlama, bir programlama yaklaşımıdır. Bütün programlama yaklaşımlarında kodlar
  Kaynak: Cephe yönelimli programlamaJava, Sun Microsystems’den James Gosling tarafından geliştirilen bir programlama dilidir (Sun Microsystem’in şu anda Oracle Corporation ile
  Kaynak: Java (programlama dili)Uygulama programlama arayüzü (UPA; İngilizce A pplication P rogramming I nterface, kısaca API), bir yazılım ın başka bir yazılımda
  Kaynak: Uygulama programlama arayüzüMantık programlama veya mantıksal programlama, belli bir program diline bağlı kalmaksızın mantık sal tanımlarla yapılmak istenilen,
  Kaynak: Mantık programlamaNesne yönelimli programlama dillerinde nesnelerin özelliklerini, davranışlarını ve başlangıç durumlarını tanımlamak için kullanılan
  Kaynak: Sınıf (programlama)Ada, yapısal , statik tip li, zorunlu , geniş spektrumlu ve nesne yönelimli bir üst düzey bilgisayar programlama dili dir.
  Kaynak: Ada (programlama dili)Delphi programlama dilinin, temeli Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal
  Kaynak: Delphi (programlama dili)Prototip tabanlı programlama, Nesne Yönelimli Programlama (NYP) programlama yaklaşımlarından biridir. Bu yaklaşımda sınıflar yoktur.
  Kaynak: Prototip tabanlı programlamaNesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. tabanlı programlama
  Kaynak: Nesne tabanlı programlama diliXML sözcüklerinin kısaltması olan Ajax, etkileşimli (interaktif) web uygulamaları yaratmak için kullanılan bir web programlama tekniğidir.
  Kaynak: AJAX (programlama)

  Devamını Oku
 • yorumlayıcı:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  yorumlayıcı anlamı İng. interpreter Fr. programme interprète
  Girdi olarak verilen deyim ya da yordamları, herhangi bir amaç izlence üretecek biçimde derlemeksizin, doğrudan uygulayan bir izlence, bakınız» çevirici, derleyici.

  “yorumlayıcı” için örnek kullanımlar

  Çoğunlukla derleyici /yorumlayıcı yazımı ve teorem ispatlama konularında tercih edilir. ML ailesinin diğer fertleri gibi tür çıkarımı
  Kaynak: Standart MLbu dilde yazılan programların çalışabilmeleri için kaynak kodlar ının bir yorumlayıcı tarafından yorumlanması gerektiğini ifade etmektedir. “
  Kaynak: Yorumlanan programlama diliREXX (RE structured e X tended e X ecutor) programlama dili, IBM ‘in ürettiği, yorumlayıcı temelli bir betik programlama dilidir.
  Kaynak: REXXBytecode, -aynı zamanda taşınabilir kod olarak da bilinir- bir yorumlayıcı tarafından çalıştırılabilir ve aynı zamanda makine diline
  Kaynak: BytecodeCINT, Masaharu Goto tarafından geliştirilmiş bir C/ C++ yorumlayıcı sıdır. ANSI C ‘nin yaklaşık %95’ini, C++’nın yaklaşık %85’ini
  Kaynak: CINTDiğer proglamlama dillerin gerektirdiği derleyici ya da yorumlayıcı kullanımını gerektirmediğinden ve donanımı doğrudan kontrol etme
  Kaynak: Makine diliKomut yorumlayıcı yazılımlar (shell) aracılığı ile kullanıcı ve bilgisayar sisteminin iletişimi sağlanır. UNIX türevi işletim sistemleri çok
  Kaynak: UNIXAyrıca kaynak kodu, bir yorumlayıcı yardımıyla derlemeye gerek duyulmadan satır satır çalıştırılabilir. Derleyici, yazılan programları
  Kaynak: ProgramlamaTümleşik bir derleyici , yorumlayıcı ve hata ayıklayıcı . Yazılımın derlenmesi, bağlanması, çalışmaya tümüyle hazır hale gelmesi ve daha
  Kaynak: Tümleşik geliştirme ortamıAncak, JSM’ni salt bir yorumlayıcı olarak görmek büyük haksızlık olur. Zira, yorumlama ile birlikte JSM’nin şu görevleri de vardır.
  Kaynak: Java Sanal Makinesikendisine yer bulmuş, derleyici olmayan ve yalnızca yorumlayıcı bir programlama dilidir (dilin açık kaynak kodlu GNU versiyonu (GAWK ) da
  Kaynak: AWK (programlama dili)Scheme dilinde yazılmış programlar derleme işleminden geçmeden yorumlayıcı tarafından yorumlanır. Bu yöntem programı yavaş ve verimsiz
  Kaynak: SchemeBu okul Praksiyoloji den yola çıkarak bütün insan eylemleri için mümkün bir iktisadi yasa kurma çabasıyla birlikte tarihi yorumlayıcı bir
  Kaynak: Avusturya Okuluyoğun anlam yüklü dekorlar, oyuncunun sesindeki yorumlayıcı güce ağırlık veren yeni bakış açısı, onun tiyatroya yaptığı başlıca katkılardı.
  Kaynak: Louis JouvetPL/I ve BASIC gibi programlama dillerinin derleyici ve yorumlayıcı larını da geliştirdi. GKS grafik standartının mikrobilgisayar
  Kaynak: Digital AraştırmaBu şekilde oluşturulmuş olan bytecode makine diline yorumlayıcı programlar vasıtasıyla çevrilir. Bytecode’unu kullanmanın bir avantajı JVM
  Kaynak: Java bytecodeDüşük seviyeli programalama dilleri herhangi bir derleyici ye ya da yorumlayıcı ya ihtiyaç duymadan direk olarak kullanılmak üzere
  Kaynak: Düşük seviye programlama dili

  Devamını Oku
 • kısırdöngü:

  Türkçe – İngilizce

  kısırdöngü anlamı
  vicious circle

  “kısırdöngü” için örnek kullanımlar

  bu kısırdöngü böyle devam edecektir ve bu noktada Jack London Şunu sorar ‘Bu nereye kadar devam edecektir, bunun anlamı nedir, ne diye
  Kaynak: Kızıl Veba (roman)Öyle görünüyorki, sitokinlerin antikorları bağlamasıyla oluşan bağışıklık etkisi, tek başına bir sitokinden daha güçlü olarak kısırdöngü
  Kaynak: SitokinHakikat: Böylece bir kısırdöngü içine düşer. Gidimli (Discursive) hakikat nihai hakikat için bir ölçüt sağlamaz, bu (gidimli) hakikat
  Kaynak: Nikolay Berdyayev”One” Programı: bu böyle bir kısırdöngü. yani “one”ın amacı savaşı durdurmak değil. Tam aksine sistem tarafından özellikle yaratılmış bir
  Kaynak: Neo (Matrix)

  Devamını Oku
 • nesne, cisim:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  nesne, cisim anlamı Osm. şey Fr. objet
  (fizik)

  “nesne, cisim” için örnek kullanımlar

  NASA’ya göre nesne yaklaşık 17 metre büyüklüğündeydi.According to NASA, the size of the object is about 17 meters.Kaynak: merhabahaber.comKavukçu, performansın, nesne çevresinde yerçekimsiz bir devinimi öngörmek olduğuna dikkat çekti.Kavukçu, performance, to predict the motion of an object around a gravity that drew attention.Kaynak: haber.rotahaber.comHTC UltraPiksel Kamera ayrıca yenilenmiş 360 derece panorama, sıralı çekim özelliği ve fotoğraftan nesne kaldırma özelliği gibi birçok özelliklerle geliyor.HTC UltraPiksel The camera also renovated 360-degree panorama, sequence feature, and comes with features such as the ability to remove the photo object.Kaynak: haberciniz.bizYeni Note, sahip olduğu kör nokta uyarısı sistemi, şeritten ayrılma uyarısı ve gelişmiş hareketli nesne algılama sistemi ile kendi sınıfında ilkleri yaratıyor.New Note, to have a blind spot warning system, lane departure warning and advanced moving object detection system and creates a class of its own firsts.Kaynak: sabah.com.trProgramlama dizisinde nesne-yöneli programlamada, nesne, basit yapılı blok programları olarak kullanılan, işletim zamanı verilerinin
  Kaynak: Nesne (programlama)Nesne tabanlı programlama dili, nesne kullanımını destekleyen ve sarma ilkesine uyan programlama dillerini tanımlar. Ancak nesne tabanlı
  Kaynak: Nesne tabanlı programlama diliSayısal nesne tanımlayıcısı (İng. digital object identifier veya DOI) elektronik bir belgenin güncel konumuna bağlı olmayan kalıcı bir
  Kaynak: Sayısal nesne tanımlayıcısıBu güce sahip olduğuna inanılan nesnelere uğurlu nesne veya sadece uğur denir. Çok çeşitli kültürlerde uğurlu olduğuna inanılan nesneler
  Kaynak: UğurGNU Binutils farklı nesne dosya formatlarının içersindeki nesne kodlarının işlenmesi amacı ile kullanılan programlama araçlarının
  Kaynak: BinutilsKümeler kuramı veya küme teorisi, matematiğin nesne grupları olan küme leri inceleyen dalıdır. Herhangi bir nesne türü bir küme içine
  Kaynak: Kümeler kuramıBilgisayar bilimlerinde soyutlama, daha çok nesne yönelimli programlama ile ön plana çıkar. Nesne tanımlanırken veri nin kulanılması veya
  Kaynak: Soyutlama (bilgisayar bilimi)

  Devamını Oku
 • yorumlanan:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  yorumlanan anlamı Lat.interpretandum
  Yorum işleminin uygulandığı deyim, deyimler kümesi ya da çıkarım.

  “yorumlanan” için örnek kullanımlar

  Mozart’ın 1775 yılında tamamlandığı bu eser, en çok yorumlanan ve sevilen konçerto özelliğini taşımaktadır.Mozart completed this work in 1775, it is the most commented and loved concerto.Kaynak: hurriyet.com.trEKRANA dizi film olarak yorumlanan kült romanı ‘Huzur Sokağı’ ile geniş kitleler tarafından sevilen Şule Yüksel Şenler, kendisi için düzenlenen vefa etkinliğine katıldı.SCREEN series as a film cult novel reviewed Peace 'Street' and Sule Yuksel Şenler loved by the masses, for which the effectiveness of the loyalty attended.Kaynak: haber.stargazete.comBilgisayar programlamada yorumlanan programlama dili, bu dilde yazılan programların çalışabilmeleri için kaynak kodlar ının bir yorumlayıcı
  Kaynak: Yorumlanan programlama dili”Alors on danse”, Belçika lı şarkıcı Stromae tarafından yorumlanan ve Eylül 2009’da Belçika’da, Şubat 2010’da ise Avrupa’nın geri kalan
  Kaynak: Alors on danseEşit koruma, bazı devlet anayasa larında bulunan, ancak farklı yasal dizgelerde farklı biçimde yorumlanan siyasi kavram. En bilinen örneği
  Kaynak: Eşit korumaYıl Şarkısı”, sözü Saro Secikyan ‘a müziği Febyo Taşel ‘e ait olan Funda Arar ve Saro Secikyan tarafından ayrı ayrı yorumlanan “Sen
  Kaynak: 100. Yılda Fenerbahçekutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad.
  Kaynak: Yahudilikadlandırılan ve en sonunda şu anki adını alan JavaScript dili başlangıçta sadece istemci taraflı (client-side) yorumlanan bir betik dili dir.
  Kaynak: JavaScriptRuby yorumlanan bir dildir. Yukihiro Matsumoto tarafından yazılan dil bir özgür yazılım dır ve GPL ile lisanslanmıştır. Özellikler
  Kaynak: RubyGeleneksel yapılara uyan parçaları da vardır. Bruce Springsteen tarafından yorumlanan “Jersey Girl” ve Rod Stewart ‘ın yorumladığı “
  Kaynak: Tom WaitsDöneminin en yi yapıtlarından biri olarak yorumlanan film, Türkiye’de cinsel sömürüyü konu alıyor. Konusu: Eşinden boşanmış, güzel ve çekici
  Kaynak: Dul Bir KadınMüzik endüstrisinde türkü yorumlanan albümlerin popüler olduğu bir devirde Prestij Müzik ile anlaşan grup elemanları (o dönemki adlarıyla
  Kaynak: Flört (müzik grubu)Bunun yanında AWK yorumlanan (interpreted) bir dildir, AWK kodları tek başına çalıştırılabilir bir uygulamaya dönüştürülemez (C ve Pascal
  Kaynak: AWK (programlama dili)Albüm önceleri sadece remix’lerden oluşan kısa bir albüm olarak düşünüldüyse de daha sonra yeniden yorumlanan şarkılarla daha da uzatıldı
  Kaynak: Smells Like ChildrenAlbüm, Edip Akbayram ‘ın ilk kez seslendirmiş olduğu, kimisi ilk kez kendisi tarafından yorumlanan kimisi daha evvel başka başka
  Kaynak: İlk Günkü GibiDaha önce “Flower of Love” olarak yorumlanan “Bir Selam Sana”, 2023’ün devamı olan “İkinci Yolculuk” ve “2024” şarkıları albümde yer alır. “
  Kaynak: Yeni Bir GünAlbüm, Edip Akbayram’ın ilk kez seslendirmiş olduğu, kimisi ilk kez kendisi tarafından yorumlanan kimisi daha evvel başka başka sanatçılar
  Kaynak:

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar