sirkadyan ritmleri ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

sirkadyan ritmleri anlamı İng. circadian rhythm Alm. Zirkadianer Rhythmus Fr. rythme circadien
Yirmi dört saatlik süre içindeki metabolizma ve davranış temposu.
Sponsorlu Bağlantılar

sirkadyan ritmleri ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • sirkadyan ritimleri:

  BSTS / Parazitoloji Terimleri Sözlüğü

  sirkadyan ritimleri anlamı İng. circadian rhythm, diurnal rhythm, nyctohemeral rhythm, twenty-four hour rhythm
  İlaçlara duyarlılık, hormon salınımı, uyku, beslenme gibi biyolojik olayların ve aktivitelerin yaklaşık 24 saatlik zaman içerisinde düzenli olarak tekerrür etmesi. Bu ritimler gün ışığı ve karanlık tarafından düzenlenen biyolojik bir saat tarafından oluşturulmaktadır.

  Devamını Oku
 • diurnal ritim:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  diurnal ritim anlamı İng. diurnal rhythm Lat.diurnus: güne ait Alm. Tagesrhytmus Fr. diurnal rhythme
  Yaklaşık her 24 saatlik devrede tekrarlanan davranış ya da metabolizma ritmi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  diurnal ritim anlamı İng. diurnal rhythm
  Yaklaşık her 24 saatlik devrede tekrarlanan davranış veya metabolizma ritmi.

  Devamını Oku
 • tartım:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  tartım anlamı İng. rhythm Osm. ritim Alm. Rhythmus Fr. rythme
  Belirli bir ses dizisinin belirli bir düzen içindeki ölçüsü. Genel anlamı içinde tartım, sürekliliği gösteren bir ölçüdür.

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  tartım anlamı İng. rhythm Osm. ritim Alm. Rhythmus Fr. rythme
  Sinem. Bir filmde varlıkların, alıcının deviniminden, çekimlerin biribirini izlemesinden, anlatımın gerilim ve gevşeme noktalarının düzenlenişinden doğan yavaşlık, hızlılık, durgunluk, gerginlik, bekleme duygusunun yarattığı

  Devamını Oku
 • bilmece düzünü:

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  bilmece düzünü anlamı İng. rhythm of the riddle Alm. Rätselsrhytmus Fr. rythme de la devinette
  Bilmeceleri oluşturan sözcüklerin düzenli bir biçimde söylenişi, bakınız» bilmece, krş. koşuklu bilmece, bilmeceli türkü.

  Devamını Oku
 • intermedyer metabolizma:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  intermedyer metabolizma anlamı
  bakınız» ara metabolizma

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  intermedyer metabolizma anlamı İng. intermediary metabolism
  Ara metabolizma.

  Devamını Oku
 • ara metabolizma:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ara metabolizma anlamı İng. intermediary metabolism Lat.inter: arasında; medius: orta Alm. intermediär Metabolismus Fr. métabolisme intermédiare metabole: değişme
  Hücredeki temel yapı taşları olan monosakkaritlerin, amino asitlerin, nükleotitlerin ve benzerlerinin büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol. İntermedyer metabolizma.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ara metabolizma anlamı İng. intermediary metabolism
  Monosakkarit, aminoasit ve nükleotit gibi hücredeki temel yapı taşlarının büyük moleküllere dönüştürüldüğü metabolik yol, intermedyer metabolizma.

  Devamını Oku
 • küme davranışı:

  BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

  küme davranışı anlamı İng. group behavior
  1- Bireyin, içinde bulunduğu kümenin etkisiyle yaptığı davranış. 2- Küme içindeki bireylerin ancak birlikte ortaya koyabildikleri davranış.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  küme davranışı anlamı İng. group behaviour Fr. comportement de groupe
  Bir kümedeki üyelerin davranışlarının karşılıklı olarak birbirlerininkine uyarlanması, böylece kümenin işleyen bir birlik olması sonucu ortaya çıkan yığın davranışı.

  Devamını Oku
 • esnek davranım:

  BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü

  esnek davranım anlamı İng. elastic behaviour
  Esnek bölge içindeki davranım.

  Devamını Oku
 • bir saatlik deneme yarışı:

  BSTS / Çiftteker Terimleri Sözlüğü

  bir saatlik deneme yarışı anlamı Fr. épreuve sur une heure
  Yarışlıklarda, bir saatlik süre ile düzenlenen deneme yarışı.

  Devamını Oku
 • rutin metabolizma:

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  rutin metabolizma anlamı İng. routine metabolism
  Bir ferdin veya canlı grubunun normal koşullar altında açken ve stressiz orTamda gözlemlenen metabolizma düzeyi.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar