sayı limiti ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

sayı limiti anlamı İng. number limit
Her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık sayısı.
Sponsorlu Bağlantılar

sayı limiti ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • boy limiti:

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  boy limiti anlamı
  Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az bir kez yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyu.

  Devamını Oku
 • kredi limiti:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kredi limiti anlamı
  bakınız» kredi hattı

  Güncel Türkçe Sözlük

  kredi limiti anlamı
  is. ekon. Açılan kredinin en üst miktarı.

  Türkçe – İngilizce

  kredi limiti anlamı
  isim
  1) borrowing power

  Devamını Oku
 • dizinin limiti:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dizinin limiti anlamı İng. limit of a sequence Alm.Limes einer Folge Fr. limite d’un suite Az. ardıcılığın limiti
  (…)

  Devamını Oku
 • dizinin üst limiti:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  dizinin üst limiti anlamı İng. limit superior of a sequence Alm. obérer algebraischer Limes Fr. limite supérieur Az. ardıcıllığın yuxarı limiti
  (…)

  Devamını Oku
 • serbest tüketici limiti:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  serbest tüketici limiti anlamı
  bakınız» serbest tüketici sınırı

  Devamını Oku
 • Avogadro sayısı:

  BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

  Avogadro sayısı anlamı
  bakınız» Avogadro değişmezi.

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  Avogadro sayısı anlamı İng. Avogadro number Alm. Abvogadrosche Zahl Fr.nombre d’Avogadrpo
  Bir öğenin bir atom -Gramında bulunan atom sayısı ya da molekül yapılı bir özdeğin bir molekül-gramında (bir molünde) bulunan molekül sayısı. [Değeri: 6,0223 .1023 (atom-gram)-1 ya da (mol)”1.]

  BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü

  Avogadro sayısı anlamı İng. Avogadro’s number Alm. Avogadro Konstante Fr. nombre d’Avogadro
  Bir maddenin mol olarak belirtilen atom ya da molekül sayısı (N). N = 6,024×10²³

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  Avogadro sayısı anlamı Fr. nombre d’Avogadro
  (kimya)

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  Avogadro sayısı anlamı İng. Avogadro’s number, mol
  Herhangi bir bileşiğin bir molü içindeki moleküllerin sayısı 6,02×1023, mol.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  Avogadro sayısı anlamı İng. Avogadro’s number
  :Bir moldeki melekül sayısı ve değeri yaklaşık 6,02 1023 olan bir sayı.

  Devamını Oku
 • duyarkat sayısı:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  duyarkat sayısı anlamı İng. emulsion number, batch number, emulsion batch number Osm. emülsiyon numarası Alm.Emulsionsnumber, Emulsionschargennummer Fr. numéro d’émulsion (de négatif, de fabricat
  Sinem. Aynı yapraktan çıkma duyarkatları göstermekte kullanılan sayı.

  Devamını Oku
 • çekim sayısı:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  çekim sayısı anlamı İng. number (of shot), shot number, slate number Osm. numara, plan numarası Alm. Szennennummer, Einstellungsnummer Fr. numéro (du plan)
  Sinem./TV. Çekimlerin, çevirim senaryosunda sıralanırken aldıkları sayı.

  Devamını Oku
 • sıral sayı:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  sıral sayı anlamı İng. ordinal number Alm.Ordinalzahl Fr.nombre cardinal
  (…)

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sıral sayı anlamı İng. ordinal number Osm.aded-i rütbiye Lat.ordinalis Alm. Ordnungszahl, Ordinalzahl Fr. nombre ordinal
  Bir iyi sıralı kümenin sıra türü. Anlamdaş. sıra sayısı, sayı.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  sıral sayı anlamı İng. ordinal number Osm.ordinal sayı
  Sıralanmış bir çoklukta herhangi bir birimin sırasını gösteren sayı. bakınız» asal sayı.

  Devamını Oku
 • asal sayı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  asal sayı anlamı İng. prime number Osm. adet-i asli Alm.Primzahl, einfache Zahl Fr. nombre premier, nombre primaire
  Kendisinden ve 1 den başka böleni olmayan 1 den büyük tümsayı. Örnek. 2, 3, 5.asal sayı anlamı İng. prime number Alm. Primzahl Fr. nombre premièr Az. sade eded
  Yalnızca kendisine ve bire bölünen, birden büyük Tamsayı.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  asal sayı anlamı
  bakınız» bölünmez sayı.

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  asal sayı anlamı İng. cardinal number Osm. kardinal sayı
  Bir çokluğun birimlerini sayan sayı. bakınız» sıral sayı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  asal sayı anlamı
  is. mat. Kendisinden ve 1’den başka böleni olmayan, 1’den büyük sayı: 2, 3, 5 vb.

  Türkçe – İngilizce

  asal sayı anlamı
  isim
  1) prime number
  2) prime

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar