RFLP ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

RFLP anlamı
bakınız» DNA kesme enzimi uzunluk çeşitliliği

BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

RFLP anlamı İng. restriction fragment length polymorphism
DNA'yı restriksiyon enzimleri aracılığıyla keserek DNA'daki baz sırası farklılıklarının analiz edilmesi.

"RFLP" için örnek kullanımlar

restriction fragment length polymorphism, RFLP) denir. Örnekler :: Daha çok ayrıntı için Restriksiyon enzimi kesme yerleri listesi maddesine
Kaynak: Restriksiyon enzimiDaha sonraları, protein kodlamayan DNA dizileri, örneğin mikrosatelit dizileri veya restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmlerine (RFLP
Kaynak: Genetik bağlantıTarihçe : İlk insan genetik haritası (RFLP) 1990 İnsan genom projesi başladı. ELSI oluşturuldu, Etik, Legal, Sosyal program BAC'ların keşfi
Kaynak: İnsan Genom Projesi
Sponsorlu Bağlantılar

RFLP ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • DNA kesme enzimi uzunluk çeşitliliği, RFLP:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  DNA kesme enzimi uzunluk çeşitliliği, RFLP anlamı İng. restriction fragment length polymorphism
  DNA da mutasyonlar sonucu oluşan nükleotit değişimleriyle (hastalığa sebep olmayan), kesme enziminin kesme bölgesinin yok olması ya da yeniden oluşması sebebiyle, analizlerde, DNA enzimle kesildiğinde farklı uzunlukta DNA parçalarının oluşması. Restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi.

  Devamını Oku
 • mikrosatelit:

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  mikrosatelit anlamı İng. microsatellite
  DNA’nın çok kısa olan zinciri olup yüksek derecede polimorfiktir ve akrabalık analizleri için ideal bir markırdır.

  “mikrosatelit” için örnek kullanımlar

  Belli bir mikrosatelit lokus unda (genetik konumunda) pekçok alel olduğu için, pedigrelerin genotipleri genelde tamamen ayırdedilebilir,
  Kaynak: Mikrosatelitİnsersiyon mutasyonu olarak da adlandırılır. DNA polimeraz ın kayma yapması sonucu insersiyonlar sık olarak mikrosatelit bölgelerinde
  Kaynak: İnsersiyonDNA profilleme yöntemi, insan genom larındaki değişken yapıtaşlarının (mikrosatelit ) bir modelini oluşturmak için Jeffreys ve ekibi
  Kaynak: Alec Jeffreyssatelit DNA adı verildi Ancak, tekrar eden dizi birimlerinin büyüklüğüne göre bunlar mikrosatelit , minisatelit gibi gruplara ayrıldılar.
  Kaynak: Satelit DNADaha sonraları, protein kodlamayan DNA dizileri, örneğin mikrosatelit dizileri veya restriksiyon parça uzunluğu polimorfizmlerine (RFLP
  Kaynak: Genetik bağlantıDNA profillemesinde, tekrarlı diziler (mikrosatelit ve minisatelit ) içeren DNA’nın değişken kısımlarının uzunlukları belirlenir, bunlar
  Kaynak: DNA

  Devamını Oku
 • kesme yeri:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kesme yeri anlamı İng. restriction site Alm. Restriktionplatz Fr. endroit de restriction
  DNA üzerinde, belli bir DNA kesme enziminin (restriksiyon enzimi) kestiği belli bir dizinin bulunduğu yer. Restriksiyon yeri.

  Devamını Oku
 • DNA kesme enzimleri:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  DNA kesme enzimleri anlamı İng. DNA restriction enzymes, restriction enzyme, restriction endonuclease Alm. Restriktionsendonukleasen, Restriktionsenzyme Fr. enzyme restriction ADN
  DNA’yı belirli noktalardan tekrarlanabilir şekilde kesen ve bakteri suşlarından izole edilen Bam HI, Hind III gibi enzimler. DNA restriksiyon enzimleri, restriksiyon enzimleri, restriksiyon endonükleaz.

  Devamını Oku
 • restriksiyon parçalanma:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  restriksiyon parçalanma anlamı İng. restriction fragment
  DNA’nın restriksiyon endonükleazla nükleotit dizileri kesin olarak bilinen daha küçük DNA parçalarına ayrılması.

  Devamını Oku
 • restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  restriksiyon fragment uzunluk polimorfizmi anlamı
  bakınız» DNA kesme enzimi uzunluk polimorfizmi

  Devamını Oku
 • fragment:

  BSTS / Cerrahi Terimleri Sözlüğü

  fragment anlamı İng. fragment
  Kırılmış küçük kemik parçası, fragman.

  İngilizce – Türkçe

  fragment anlamı
  isim
  1) parça
  2) fragman
  3) bölüm
  4) kısım
  5) kırıntı

  “fragment” için örnek kullanımlar

  MF (More Fragment) biti gelen fragmentin arkasında başka fragment olup olmadığını belirtir. Bu nedenle son fragment hariç tüm parçalar bu
  Kaynak: IP parçalamasöylenirdi. thumb | Alkman’in şiirinin papirüs fragmenti Bütün bu şiirlerinden çeşitli uzunluklarda aşağı yukarı doksan fragment kalmıştır.
  Kaynak: AlkmanAn RFLP occurs when the length of a detected fragment varies between individuals. Each fragment length is considered an allele , and can
  Kaynak: Sınırlayıcı Enzim Parça Uzunluk Çeşitliliğiuk/explore/online_tours/egypt/cleopatra_history_to_myth/fragment_of_a_basalt_egyptian-.aspx Fragment of a basalt Egyptian-style statue of
  Kaynak: Nemes(Note: In OpenGL parlance this is called a fragment, so OpenGL calls these fragment shaders). İşlevi : Bir piksel tarayıcı(shader), her
  Kaynak: Pixel ShaderNatsuko Kondo, Naruo Nikoh, Nobuyuki Ijichi, Masakazu Shimada and Takema Fukatsu (2002) “Genome fragment of Wolbachia endosymbiont
  Kaynak: Yatay gen transferiTablolar: The Last Judgment (Bosch triptych fragment) The Last Judgment (Bosch triptych) M The Marriage Feast at Cana (Bosch) P Paradise and Hell
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • restriksiyon endonükleaz:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  restriksiyon endonükleaz anlamı İng. restriction endonuclease
  DNA’yı özgün nükleotit dizilerinden keserek daha küçük parçalara ayıran DNA kesme enzimleri.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  restriksiyon endonükleaz anlamı
  bakınız» DNA kesme enzimleri

  Devamını Oku
 • restriksiyon enzimi:

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  restriksiyon enzimi anlamı İng. restriction enzyme, re
  Bakterilerden elde edilen, doğal olarak oluşmuş, DNA baz sırasını belirli baz dizilimlerinin olduğu kendilerine özgül bölgelerden tanıyarak kesen enzimler.

  Devamını Oku
 • genom:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genom
  Bütün kromozomlarda bulunan genler.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genom Alm. Genom Fr. génome genos: döl
  Prokaryot ya da ökaryot organizmalardaki genetik materyalin hepsi.

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genome
  Bir organizmada bulunan genlerin tümü, genetik bilginin tümü.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  genom anlamı
  bakınız» jenom.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genome
  Bir gamette bulunan ve bir türe özgü en küçük sayıdaki bir seri kromozom, haploit sayıdaki kromozom.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genome Alm. Genom Fr.génome genos
  (Yun. genos = oğul) Bir gamette bulunan ve bir türe özgü olan en küçük sayıdaki bir seri kromozom; n sayıdaki kromozom.

  BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

  genom anlamı İng. genome
  İster bir ebeveynden gelen, isterse ebeveynin her ikisinden gelen olsun bir bireye ait Tam gen takımı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  genom anlamı
  is. biy. Gametlerde bulunan kromozomlar.

  “genom” için örnek kullanımlar

  Fahrettin Keleştemur, Genom ve Kök Hücre Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.Fahrettin Keleştemur, Genome and Stem Cell Center, spoke at the meeting.Kaynak: ntvmsnbc.comGenom, bir kalıtım birimi. Bir organizma nın kromozom larında bulunan genetik şifre lerin tamamını simgeler. talimatların hepsine de genom denilebilir.
  Kaynak: GenomGenom Araştırma Enstitüsü (TIGR) 1992 yılında Craig Venter tarafından Rockville, Maryland , ABD ‘de kurulan kâr amaçlı olmayan bir genom
  Kaynak: Genom Araştırma EnstitüsüGen, genom dizisinde yeri tanımlanabilen, transkripsiyonu yapılan, düzenleyici ve/veya fonksiyonel bölgeleri olan bir bölgedir Gen
  Kaynak: GenDeğişinim ya da mutasyon, bir canlının genom u içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir Mutasyona sahip bir
  Kaynak: MutasyonMitoz ya da mitosis, bir hücre nin kendi genom unu eşleyerek iki yavru hücre şeklinde bölünmesidir. Genellikle ardından sitoplazma ve hücre
  Kaynak: MitozTranspozonlar bİr hücre nin genom unda farklı yerlere, transpozisyon olarak adlandırılan bir süreçle hareket edebilen DNA dizileridir.
  Kaynak: TranspozonGenomik, farklı tür lere ait genom ların tüm yapısal ve işlevsel yönelrini inceleyen bilim dalıdır. organizmaların genom larını, yani bir
  Kaynak: Genomikbiraz fazla uzunluktadır. İnsan Genom Projesi ile elde edilen ökromatik insan genom referans dizisi biyomedikal bilim lerde kullanılmaktadır.
  Kaynak: İnsan genomuRetrovirüs, Retroviridae virüs ailesine ait olan bütün virüslere denilmektedir. RNA genom u taşıyan kapsüllü virüslerdir ve DNA
  Kaynak: RetrovirüsKodon bütün yaşayan canlıların genom ları DNA ‘larında kaydedilmiştir (bazı virüs lerin RNA temelli genomları vardır). Genomun bir
  Kaynak: KodonMoleküler biyolojide transformasyon, bir hücre nin içine yabancı bir DNA ‘nın girmesi, bu DNA’nın genom unun parçası haline gelmesi ve
  Kaynak: TransformasyonÇoğu ökaryot ta genom un büyük bir kısmı kodlamayan DNA’dan oluşur (bu C değeri muamması olarak adlandırılır). İnsanda genomun %5’i
  Kaynak: Kodlamayan DNAGen bulma, genom ik DNA ‘da biyolojik olarak işlevsel olan dizileri algoritmik olarak tespit etmekle ilgili hesaplamalı biyoloji nin bir
  Kaynak: Gen bulmaBir Kinetoplast içinde birçok mitokondri genom kopyası barındıran büyük bir mitokondri içindeki disk şekilli dairesel DNA ların oluşturduğu
  Kaynak: KinetoplastMiksobakteri diğer bakterilere göre genom ların çok genişleridir, (9-10 milyon Nükleotit ) bulunmaktadır. Sorangium cellulosum 9-10
  Kaynak: MiksobakteriTIGR’de bakteri genom unun DNA dizilerini meslektaşı Hamilton Smith ile yaparken başarılıydı. İnsan Genom Projesi ve Celera
  Kaynak: Celera Genomics

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar