retikülin ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

retikülin anlamı İng. reticulin Lat.reticulum: küçük ağ Alm. Retikülin Fr. réticuline
Retiküler telleri meydana getiren yapısal protein.
Sponsorlu Bağlantılar

retikülin ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • retikül:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retikül anlamı İng. reticule Lat.reticulum: küçük ağ Alm. retikul Fr. réticule
  Polenin ekzin tabakasında muri ve luminanın oluşturduğu ağsı yapı.

  “retikül” için örnek kullanımlar

  Hedefe olan mesafe de retikül (topun nişangâhındaki, bilinen büyüklükteki bir nesneyi -bu durumda bir tankı- çerçeveleyecek şekilde
  Kaynak: Tank

  Devamını Oku
 • retiküler doku:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler doku anlamı İng. reticular tissue Lat.reticulum: küçük ağ Alm. netzföming Gewebe Fr. tissu réticulaire
  Lenfatik dokular, miyeloyit dokular, dalak, karaciğer sinüzoitlerinin duvarlarında görülen, yapısında retiküler tellerin bol bulunduğu özel bir bağ dokusu tipi.

  Devamını Oku
 • retiküler tabaka:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler tabaka anlamı İng. reticular layer Lat.reticulum: küçük ağ Alm. netzförming Schicht Fr. lit réticulaire
  Dermisin sık bağ dokusundan yapılmış alt tabakası.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler tabaka anlamı Lat.stratum reticulare
  (Anatomi) Derinin dermisinde derinde yer alan, kollagen ipliklerle elastik ipliklerin biçimlendirdiği gözenekli katman, stratum profundum.

  Devamını Oku
 • retikülosit:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retikülosit anlamı İng. reticulocyte Lat.reticulum: küçük ağ Alm. Retikulozyte Fr. réticulocyte kytos: boşluk
  Olgun kırmızı kan hücrelerinin geliştiği öncü hücreler.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  retikülosit anlamı İng. reticulocyte
  Olgunlaşmamış alyuvar.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  retikülosit anlamı Lat.erythrocytus reticulatus
  (Anatomi) Eritrosit oluşumunda olgun alyuvarlara dönüşecek olan ve sitoplazmalarında az ribozom bulunan, polikromatofil eritrosit adı verilen hücre.

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  retikülosit anlamı İng. reticulocyte
  Eritroblastlarla olgun alyuvarlar arsındaki geçiş döneminde olan ve sitoplazmalarında bazofilik RNA kalıntıları içeren, toplam alyuvarların yaklaşık % 1’ini oluşturan alyuvar çeşidi.

  “retikülosit” için örnek kullanımlar

  Retikülositoz, retikülosit lerin (olgunlaşmamış alyuvar lar) artışı durumuna verilen isimdir. Anemi lerde genellikle rastlanılan bir
  Kaynak: Retikülositozgereklidir. Proeritroblast lar hemoglobin sentezinin önemli kısmını gerçekleştirirler; retikülosit te hemoglobin sentez etme oldukça düşmüştür.
  Kaynak: Hemoglobingünde yapılacak periferik yaymada retikülosit sayısının artması ile tedavinin ve teşhisin doğruluğu saptanabilir. Kategori:Kansızlık
  Kaynak: Demir eksikliği anemisi

  Devamını Oku
 • retikülositoz:

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  retikülositoz anlamı İng. reticulocytose
  Dolaşım kanında retikülositelerin artması.

  “retikülositoz” için örnek kullanımlar

  Retikülositlerdeki artışa retikülositoz denir. Kemoterapi , aplastik anemi ve pernisyöz anemi de ise retikülositlerde düşüş görülür.
  Kaynak: Retikülosit

  Devamını Oku
 • retiküler hücre:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler hücre anlamı İng. reticular cell Lat.reticulum: küçük ağ Alm. retikuläre Zelle Fr. cellule réticulare
  Kemik iliği ve lenfatik dokular gibi kan yapan dokuların stromasında bulunan, bir kısmı ilkel yapıda, bir kısmı ise fagositik özelliğe sahip bağ dokusu hücreleri.

  Devamını Oku
 • retiküler:

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler anlamı İng. reticular
  Ağsı bir yapıya ilişkin veya ona ait olan.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  retiküler anlamı İng. reticular
  Ağsı, ağbiçim.

  “retiküler” için örnek kullanımlar

  Retiküler bağ doku; çoğunluğu retiküler fibril lerden oluşan, bunları sentezleyen retiküler hücreler ve ince kollajen fibril ağları
  Kaynak: Retiküler bağ dokuRetiküler fibriller; çeşitli doku ve organ ları destekleyen bir çeşit iskelet görevindeki fibril lerdir. hepatosit ler ve retiküler
  Kaynak: Retiküler FibrilBağ doku sunun retiküler fibril leriyle yakın komşu olan, yıldız biçiminde hücre lerdir. Komşu hücrelerin uzantıları birbirine değerek bir
  Kaynak: Retiküler hücrelerYağ dokusu ya da Adipöz doku; omurgalılar da kısmen retiküler bağ doku dan, kısmen gevşek bağ doku dan meydana gelir. Dokuyu meydana
  Kaynak: Yağ dokuanlamda kullanılabilmektedir. Kollajen , elastik fibril ler daha yoğun olmakla beraber, retiküler fibril ler de zemin maddesinde bulunmaktadır.
  Kaynak: Gevşek bağ dokusuBurada retiküler lif ler yoğunlaşıp retiküler laminayı oluşturur. Bazal lamina ile alttaki retikulum telcikleri ağının oluşturduğu
  Kaynak: Bazal zarTimüs bezinin bölmelerinde, retiküler hücreler ve lenfosit ler bulunur. Kan, lenf damarları ve sinirler bağ doku bölmeleri boyunca uzanır
  Kaynak: Timüsrefleks leri artırmak için talamik retiküler nükleus a, yüzde korku ifadesinin oluşması için fasial ve trigeminal sinir nükleuslarına uyarır.
  Kaynak: AmigdalaÇeşitli boyalarla boyandığında mikroskop altında belirginleşen, çekirdek artığı olduğu sanılan, retiküler bir RNA ağına sahiptirler.
  Kaynak: Retikülosit

  Devamını Oku
 • retiküler tel:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  retiküler tel anlamı
  bakınız» ağsı tel

  Devamını Oku
 • türetik ilingebilgisi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türetik ilingebilgisi anlamı İng. differential topology Osm. diferansiyel topoloji Alm. Differentialtopologie Fr.topologie différentielle
  Türetik katmanlı uzayları konu edinen uzbilim dalı.

  Devamını Oku
 • türetik uzambilgisi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  türetik uzambilgisi anlamı İng. differential geometry Osm. tefazuli hendese, diferansiyel geometri Alm. Differentialgeometrie Fr.géométrie différentielle
  Türetik işlence yardımıyla eğrileri ve yüzeyleri inceleyen uzbilim dalı.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar