potansiyel türlü integral ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

potansiyel türlü integral anlamı İng. potential type integral Az. potensial tipli integral
Kutupsal çekirdekli integral operatör.
Sponsorlu Bağlantılar

potansiyel türlü integral ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • tekil integral operatör:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  tekil integral operatör anlamı İng. singular integral operator Alm. singulärer Integraloperator Fr. opérateur intégrale singuliére Az. singular integral operator
  Tekil çekirdekli integral operatör, singüler operatör.

  Devamını Oku
 • Cauchy türünden integral:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Cauchy türünden integral anlamı İng. Cauchy type integral Alm. Integral vom Cauchyschen Typ Fr. intégrale de Cauchy Az. Koşi tipli integral
  (…)

  Devamını Oku
 • fredholm türünden integral denklem:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  fredholm türünden integral denklem anlamı İng. fredholm type integral equation Alm. Integralgleichung vom fredholm Typ Fr. équation intégrale de type fredholm Az. fredholm tipli integral tenlik
  (…)

  Devamını Oku
 • simetrikleştirilebilir integral denklem:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  simetrikleştirilebilir integral denklem anlamı İng. symmetrizable integral equation Alm. Symmetrisierbare Integralgleichung Fr. équation intégrale symétrisable Az. simmetrikleştirilebilen inteqral tenlik
  Simetrik çekirdekli integral denkleme dönüştürülebilen integral denklem.

  Devamını Oku
 • Vallee Poisson integral operatörü:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Vallee Poisson integral operatörü anlamı İng. Vallee Poisson integral operator Alm. Vallee Poissonscher Integraloperator Fr. opérateur intégral de la Vallee Poisson Az. Valle Pussen integral operatoru
  (…)

  Devamını Oku
 • integral hesap:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  integral hesap anlamı İng. integral calculus Alm. Integralrechnung Fr. calcul intégral Az. integral hesabı
  Integrallerin ve integrallerle ilgili dönüşümlerin özeliklerinin incelendiği matematik dalı, integral kalkulüs.

  Devamını Oku
 • üçüncü tür doğrusal integral denklemi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  üçüncü tür doğrusal integral denklemi anlamı İng. linear integral equation of the third kind Alm. lineare Integralgleichung dritter Art Fr. équation intégrale linéaire de troisième espèce Az. uçünü növ xetti integral tenlik
  (…)

  Devamını Oku
 • eliptik integral:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  eliptik integral anlamı İng. elliptic integral Alm.elliptisches Integral Fr. intégrale elliptique Az. elliptik integral
  (…)

  Devamını Oku
 • integral kosinüs:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  integral kosinüs anlamı İng. cosine integral Alm. Integralkosinus Fr. cosinus integral Az. integral kosinus
  (…)

  Devamını Oku
 • kimyasal potansiyel:

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  kimyasal potansiyel anlamı İng. chemical potential Osm. kimyevi potansiyel Alm. chemische Potential Fr. potentiel chimique
  Bir dizgenin iş üretme yeteneğiyle kimyasal denge yönünü gösteren nicelik. (Dizgenin öbür durum değişkenleri değiştirilmeksizin bileşenlerinden biri sonsuz küçük nicelikte eklendiğinde içerkesindeki değişim hızıyla belirlenir.)

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  kimyasal potansiyel anlamı İng. chemical potential Alm. Chemisches Potential Fr.chimique potentiel
  Sistemde bulunan her hangi bir i bileşeninin kimyasal potansiyeli. Sabit sıcaklık ve basınçta, 1 mol bileşenin sonsuz büyük miktardaki sisteme ilavesinde toplam Gibbs fonksiyonundaki değişmedir. µi = µi0 + RT ln ai .

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar