öznel ile hali ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

öznel ile hali anlamı
( öznel "ile" hali ) bakınız» ile hali.
Sponsorlu Bağlantılar

öznel ile hali ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • işteşlik ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  işteşlik ile hali anlamı
  ( işteşlik “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • etkenlik veya öznelik hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  etkenlik veya öznelik hali anlamı Fr. cas actif ou cas sujet
  Bazı dillerin isim çekimlerinde yalnız iki hal vardır. Bunlardan biri özne olarak kullanılır (ETKENLİK veya ÖZNELİK HALİ); öbürü ise her çeşit tümleç rolünü görebilir (EDİLGENLİK veya YÖNETİLİK Hali, Cas passif ou Cas régime).

  Devamını Oku
 • nesnel ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  nesnel ile hali anlamı
  ( nesnel “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • birliktelik ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  birliktelik ile hali anlamı
  ( birliktelik “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • zarflık ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  zarflık ile hali anlamı
  ( zarflık “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • yüklemlik ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  yüklemlik ile hali anlamı
  ( yüklemlik “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • katmalık ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  katmalık ile hali anlamı
  ( katmalık “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • saltık ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  saltık ile hali anlamı
  ( saltık “ile” hali ) bakınız» ile hali.

  Devamını Oku
 • ile hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  ile hali anlamı Osm. mefulünmaah Fr. instrumental
  ( “ile” hali ) “İle” artlacı en çoğu bir takı gibi kullanılarak eklendiği kelimenin niteliğine göre -le veya -la şekline girer ki bu şekilde çekimlenmiş bulunan kelimenin isim haline “İle” hali denir. Türlü dillerde şu veya bu ekle meydana getirilen “ile” halleri çeşitli görevlerde olur: “Elle dokunmak” örneğinde olduğu gibi araç fikri veren hallere SALTIK “İLE” HALİ (Instrumental absolu) denir, “Falanla konuştum” dediğimiz vakit falan kelimesi İŞTEŞLİK “İLE” halindedir; “Arkadaşlarıyla geldi” sözündeki tümleç BİRLİKTELİK “İLE” halinde (Instr. sociatif) görünür; “Kâğıtla kalem” denildiği vakit KATMALIK “İLE” HALİ, “Sevinçle” denecek olursa ZARFLIK “İLE” HALİ, “kilo ile”, “Tane ile” denildiği vakit ÖLÇÜLÜK “İLE” (Instr. de relation), NESNE “İLE” HALİ (Instr. objectif), ÖZNEL “İLE” HALİ (Instr. subjectif), İLERLEYİŞ “İLE” HALİ (Instr. procécutif) YÜKLEMLÎK “İLE” HALİ (Instr. prédicatif) vardır.

  Devamını Oku
 • öznelik -in hali:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  öznelik -in hali anlamı Fr. génitif subjectif
  -in halinde bulunan isim, bir fiil cümlesinde yer aldığı takdirde özne veya nesne durumuna geçeceğine göre ÖZNELİK -İN HALİ veya NES-NELİK -İN. HALİ ( G. objectif ) adını alır: Birinin malının kayboluşu = Biri ( özne ) malını ( nesne ) kaybetti.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar