örnekleme kuramı ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

örnekleme kuramı anlamı İng. sampling theory Alm. Theorie der Stichproben
Örneklemeleri konu edinen sayımbilim kuramı.
Sponsorlu Bağlantılar

örnekleme kuramı ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • Galois kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Galois kuramı anlamı İng. Galois theory Osm. Galois teorisi Alm. galoissche Theorie Fr. théorie galoisienne
  F* Galois oyutu ile katsayıları F den alınan p çokterimlisinin Galois öbeğini konu edinen cebir kuramı.

  Devamını Oku
 • kümeler kuramı:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  kümeler kuramı anlamı İng. set theory Osm. cümleler nazariyesi Alm.Mengenlehre Fr. théorie des ensembles
  Kümeler ya da genel olarak öbekleri konu edinen bilim dalı.||Krş.. sezgisel kümeler kuramı, ilksavlı kümeler kuramı, yalınç öbekler kuramı.

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  kümeler kuramı anlamı İng. set theory, theory of sets Osm. cümleler nazariyesi, cümleler teorisi Alm.Mengenlehre Fr.théorie des ensembles
  Kümelerin özellikleri ile kümelere ilişkin işlemleri konu edinen uzbilim kuramı.

  Devamını Oku
 • ölçüm kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ölçüm kuramı anlamı İng. measure theory
  Ölçümleri konu edinen uzbilim kuramı.

  Devamını Oku
 • tekyapılı kuram:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  tekyapılı kuram anlamı İng. categorical theory, monomorphic theory Alm.kategorische Theorie, monomorphe Theorie Fr.théorie monomorphe
  Mantıkça kapalı önerme kümesinin tüm doğrulamları birbiriyle biçimdeş yapılar olan kuram.

  Devamını Oku
 • çizge kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çizge kuramı anlamı İng. graph theory Fr. théorie des graphes
  Çizgeleri konu edinen uzbilim kuramı.

  Devamını Oku
 • işlevler kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  işlevler kuramı anlamı İng. theory of functions, functions theory Osm. tevabi nazariyesi, fonksiyonlar teorisi Alm. Funktionentheorie Fr. théorie des fonctions
  Gerçek değişkenli ya da karmaşık değişkenli işlevleri konu edinen kuram.

  Devamını Oku
 • ölçümkal kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ölçümkal kuramı anlamı İng. ergodic theory Osm.ergodik teori Alm. Ergodentheorie Fr. théorie ergodique
  Ölçüm koruyan dönüşümleri konu edinen uzbilim kuramı.

  Devamını Oku
 • sayılar kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sayılar kuramı anlamı İng. number theory, theory of numbers Osm. sayılar teorisi Alm. Zahlentheorie, höhere Arithmetik Fr. théorie des nombres, arithmétique théorique, arithmétique supérieure
  Tümsayıları ve bunlara ilişkin kavramları konu edinen sayıbilgisi kuramı.

  Devamını Oku
 • yinelgen işlevler kuramı:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  yinelgen işlevler kuramı anlamı İng. theory of recursive functions Alm. rekursive Funktionentheorie Fr. théorie de fonctions récursives
  Yinelgen işlevleri konu edinen uzbilimsel uzbilim kuramı.

  Devamını Oku
 • örnekleme dağılımı:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  örnekleme dağılımı anlamı İng. sampling distribution Fr. distribution de l’échantillonage
  Bir evrenden seçilerek alınan belli sayıdaki örneklere ilişkin sayılama sonuçlarının bağıntılı sıklık dağılımı.

  BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

  örnekleme dağılımı anlamı İng. sampling distribution Alm. Stichprobenverteilung
  Bir örneklemdeğerin ya da bir örneklemdeğerler kümesinin belli bir örnekleme yöntemine göre seçilmiş tüm olası örneklemlerdeki dağılımı,

  BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü

  örnekleme dağılımı anlamı İng. sampling distribution
  Sınırlı sayıda gözleme dayalı bir örnekte bulunmuş değerlere dayanarak anaevrene ilişkin kestirimler yapıldığında yanılgı olasılığını sapTamak üzere başvurulan sayılgılı ya da kuramsal dağılım.

  BSTS / Zootekni Terimleri Sözlüğü

  örnekleme dağılımı anlamı İng. Sampling distribution
  Bir tahmin edicinin örnek uzayında aldığı değerlerin göstermiş olduğu dağılım.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar