opsin ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

opsin anlamı İng. opsin Alm. Opsin Fr. opsine
Çeşitli görme pigmentlerinin protein komponenti.

"opsin" için örnek kullanımlar

Işığa duyarlı bütün organlar, opsin ler olarak adlandırılan bir protein grubunu kullanan fotoreseptör sistemlerine dayalı olarak çalışır.
Kaynak: Gözün evrimiJ Bellingham, SE Wilkie, AG Morris, JK Bowmaker and DM Hunt (1997), "Characterisation of the ultraviolet-sensitive opsin gene in the honey
Kaynak: Vizüel sistem
Sponsorlu Bağlantılar

opsin ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • sensitive:

  BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  sensitive anlamı İng. sensitive
  Hassas, duygulu, uyarıları alacak yetenekte.

  İngilizce – Türkçe

  sensitive anlamı
  sıfat
  1) hassas
  2) duyarlı
  3) duygulu
  4) alıngan
  5) içli
  isim
  1) hassas kimse
  2) alıngan kimse

  “sensitive” için örnek kullanımlar

  author Kraemer FB, Shen WJ | title Hormone-sensitive lipase: control of intracellular tri-(di-)acylglycerol and cholesteryl ester
  Kaynak: Hormona duyarlı lipazKenan is a sensitive but talented violinist who is very rich. Through out the book Kenan and Lamia meet each other several times and they
  Kaynak: Dudaktan KalbeEach generation of disk drives replaced larger, more sensitive and more cumbersome devices. The earliest drives were usable only in the
  Kaynak: Sabit disklerin tarihiReconstitution of hormone-sensitive adenylate cyclase activity with resolved components of the enzyme. Ross, E.M., Howlett, A.C., Ferguson
  Kaynak: Alfred G. GilmanJ. H. Matthaei und M. W. Nirenberg: Characteristics and stabilization of DNAase-sensitive protein synthesis in E. coli extracts.
  Kaynak: Marshall Warren NirenbergJ Bellingham, SE Wilkie, AG Morris, JK Bowmaker and DM Hunt (1997), “Characterisation of the ultraviolet-sensitive opsin gene in the honey
  Kaynak: Vizüel sistemBeneficial effects of antioxidants and L-arginine on oxidation-sensitive gene expression and endothelial NO synthase activity at sites of
  Kaynak: Louis Ignarro

  Devamını Oku
 • net protein birikimi:

  BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  net protein birikimi anlamı İng. net protein retention
  Canlı ağırlık artışına dayalı olarak hesaplanan ve protein etkinlik derecesinden farklı olarak yaşama payı için kullanılan, protein değeri dikkate alınarak hesaplanan bir protein değerlendirme sistemi.

  Devamını Oku
 • characterisation:

  İngilizce – Türkçe

  characterisation anlamı
  isim
  1) tanımlama
  2) niteleme
  3) tarif

  “characterisation” için örnek kullanımlar

  Copious special effects come at the expense of plot and characterisation.Bol özel efektler arsa ve karakterizasyonu pahasına.Kaynak: lep.co.ukHallwright said he disagreed with his characterisation as a “road rager”.Hallwright o bir "yol cümbüş" olarak görev yaptığı karakterizasyonu katılmadığını söyledi.Kaynak: stuff.co.nzThe cinematography, characterisation and direction are all brilliantly done.Sinematografi, karakterizasyonu ve yön tüm zekice yapılır.Kaynak: nst.com.myI have seen some characterisation in our movies that we cannot defend.Sanırım savunmak olamaz bizim filmlerde bazı karakterizasyonu gördük.Kaynak: pmnewsnigeria.comCharacterization or characterisation is the art of creating characters for a narrative including the process of conveying information
  Kaynak: CharacterizationIn conflict of laws , characterisation is the second stage in the procedure to resolve a lawsuit involving a foreign law element.
  Kaynak: Characterisation (law)Historic landscape characterisation is a programme initiated by English Heritage to increase understanding of the wider designed landscape
  Kaynak: Historic landscape characterisationAn alternative characterisation of the Wiener process is the so-called Lévy characterisation that says that the Wiener process is an almost
  Kaynak: Brownian motionCharacterization or characterisation may refer to: Characterisation of a character in a narrative or dramatic work of art. Characterisation
  Kaynak: Characterization (disambiguation)In graph theory , Mac Lane’s planarity criterion is a characterisation of planar graph s in terms of their cycle space s, named after
  Kaynak: Ashdown’s mediumElectrically Detected Magnetic Resonance (EDMR) is a materials characterisation technique that improves upon electron spin resonance .
  Kaynak: Electrically detected magnetic resonancegave the following characterisation of Du Bois singularities. Suppose that X is a reduced closed subscheme of a smooth scheme Y.
  Kaynak: Du Bois singularityExoMol is a database of molecular line lists that can be used for spectral characterisation and simulation of astrophysical environments
  Kaynak: ExoMol

  Devamını Oku
 • kapitalist sistem:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kapitalist sistem anlamı İng. capitalism, capitalist system
  1. Üretim araçlarının sahipliğinin ve denetiminin kârını ençoklamak amacındaki özel kesimin elinde olduğu serbest rekabete dayalı iktisadi ve sosyal sistem. 2. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, üretim araçları mülkiyetinin kapitalist sınıfın elinde olduğu, ücretli emeğe dayalı toplum. krş. köleci sistem, sosyalist sistem 2, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2

  Devamını Oku
 • gen tedavisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  gen tedavisi anlamı İng. gene therapy Alm. Therapie des Gene Fr. thérapie de gène
  Hasta ve sağlıksız genleri değiştirmek ya da yenilemek için genetik mühendisliğinin kullanılması.

  “gen tedavisi” için örnek kullanımlar

  Ayrıca aynı çalışmada DNA onarım genlerini güçlendirici bir gen tedavisi uyguladığımızda yumurta yaşlanması da yavaşladı.In addition, we apply the same study, DNA repair genes, gene therapy in a booster or slowed down the aging of the egg.Kaynak: gundem.milliyet.com.trBilim adamları öncelikle fare beynine gen tedavisi uygulayarak, farenin sinir hücrelerinin kalsiyum iyona duyarlı yeşil floresan proteinine tepkisini ölçmeye çalıştı.Scientists first gene therapy in mouse brain by applying calcium ion-sensitive nerve cells in the mouse tried to measure the response of green fluorescent protein.Kaynak: posta.com.tr

  Devamını Oku
 • fotoreseptör sistem:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  fotoreseptör sistem anlamı İng. photoreceptor system Alm. Photorezeptor System Fr. systèm photorécepteur
  (Yun. phos: ışık; recepteur: alınmış) Görme olayını gerçekleştiren sistem.

  Devamını Oku
 • kırpılır:

  “kırpılır” için örnek kullanımlar

  Nükleaz etkinliği sonucu geriye 3′-OH uç kalacak şekilde bir veya iki nükleotitlik parçalar nükleik asidin 3′ ucundan kırpılır.
  Kaynak: T7 RNA polimerazarkadaşları tarafından 1989’da çözülmüştür 159 amino asit kalıntılı protein işlemlendikten sonra N- ve C- ucundan kırpılır, kalan protein 13-139.
  Kaynak: StreptavidinHalat tırmanıcı ve arasında çeşitli karabinalar içine kırpılır olduğundan, böylece kuru olarak adlandırılan sürtünmeye ek olarak bir tip
  Kaynak: Düşme faktörüHalk takvimi: Yeni doğan kuzular ilk olarak bu ayda kırpılır. Halk sporları: Karakeçili de halk sporları genelde eğlence olarak görülür. Güreş
  Kaynak: Karakeçili

  Devamını Oku
 • witch-hunt:

  “witch-hunt” için örnek kullanımlar

  A witch-hunt is a search for witches or evidence of witchcraft , often involving moral panic or mass hysteria Before 1750 it was legally
  Kaynak: Witch-huntWitch-hunt is a search for suspected or alleged witches, or similar political accusations. Witch hunt or witch-hunt may also refer to:
  Kaynak: Witch hunt (disambiguation)often referred to as McCarthyism McCarthyism can also be synonymous with the term witch-hunt , both referring to mass hysteria and moral panic .
  Kaynak: McCarthyismThis is a list of people executed for witchcraft, many of whom were executed during organised witch-hunt s, particularly from the 15th–18th
  Kaynak: List of people executed for witchcraftPierre de l’Ancre, Lord of De Lancre (1553–1631), was the French judge of Bordeaux who conducted a massive witch-hunt in Labourd in 1609.
  Kaynak: Pierre de Lancrepersecution s of individuals or groups, such as the Red Scare , antisemitic pogroms , Stalinist purges, the witch-hunt s of Renaissance Europe.
  Kaynak: Moral panicAccording to witch-hunt ers during the height of the witch trial s (c. 1645), the witches’ mark (not to be confused with a witches’ teat
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • köleci sistem:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  köleci sistem anlamı İng. slavery system, slavery society
  1. Köleci üretim biçiminin geçerli olduğu toplum. 2. Stalin’in tanımladığı beş toplum biçiminden biri olup, ortak mülkiyetin olmadığı ve üretim araçları mülkiyetinin birkaç kişiye ait olduğu köle emeğine dayalı toplum. krş. kapitalist sistem 2, sosyalist sistem 2, ilkel komünal sistem, feodal sistem 2

  Devamını Oku
 • treasure hunt:

  “treasure hunt” için örnek kullanımlar

  “It’s one part treasure hunt, one part design and one part competition show.”"Bu bir kısım hazine avı, bir kısmı tasarım ve bir kısım yarışma programı."Kaynak: huffingtonpost.comKevin Czerniel, of Tully, found the 2013 Treasure Hunt medallion at about 7 a.Tully Kevin Czerniel, bir yaklaşık 7 de 2013 Treasure Hunt madalyon bulundu.Kaynak: syracuse.comThere will also be pony riding, falconry and a fun treasure hunt.Ayrıca midilli sürme, doğancılık ve eğlenceli bir hazine avı olacak.Kaynak: yorkpress.co.uk

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar