onlu ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

onlu anlamı
bakınız» ondalık

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

onlu anlamı Fr. Dizain
On dizeli dönü veya kesek.

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

onlu anlamı İng. decimal Osm. aşari Lat.decimcdis Alm.Dezimale Fr. décimale
1- On tabanına dayalı olan. 2- Onlu sayı dizgesine göre yazılmış. 3- Onlu üleşke.onlu anlamı İng. decimal number Alm.Dezimalbruch AZ. onluk eded
On tabanına göre ifade edilmiş sayı. Örneğin, 275 = 2.102+7.101+ 5.10° = 200+ 70+ 5

Güncel Türkçe Sözlük

onlu anlamı
sf. 1. On parçadan oluşan, kendinde herhangi bir şeyden on tane bulunan. 2. is. İskambil, domino vb. oyunlarda on işaretini taşıyan kâğıt veya pul: "Resimli kâğıtlardan sonra ilk ağızda, onlularla dokuzlular gelir." -H. Taner.

Türkçe - İngilizce

onlu anlamı
isim
1) ten
2) ten-spot
sıfat
1) decimal

"onlu" için örnek kullanımlar

Ayrılmış Onlu : Ayrılmış onlu sayısal gösteriminde onluk tabandaki her rakamın en alttaki dört biti bellekte bir baytlık alanda saklanır.
Kaynak: BCD koduModern genel amaçlı bilgisayarlar üzerinde bu işlem onlu saniyeler içinde gerçekleşir. Bu esnada bireysel test, konumlama ve donanımların
Kaynak: BootingRafer Johnson'ın en ciddi rakibi olan Tayvan lı Yang Çuan-Kvang tüm çabasına karşın onlu yarışmanın en sonuncusu olan 1500 metrede
Kaynak: Rafer JohnsonBu kombinezonlarda kağıtlar büyükten küçüğe doğru, genellikle papaz, kız, vale, onlu, dokuzlu, ... ikili, birli biçiminde sıralanır.
Kaynak: Pasiyans
Sponsorlu Bağlantılar

onlu ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • onlu yazım:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  onlu yazım anlamı İng. decimal notation Osm. desimal notasyon Fr. notation décimale
  Genellikle onlu sayamaklar olmak üzere on ayrı damga kullanan yazım. örn. (a) 196912312359 damga dizgisi, 1970 yılının başlamasından bir dakika önceki gün ve zamanı göstermek üzere kullanılabilir; (b) Evrensel Onlu Sınıflama’da kullanılan gösterim. Bu örnekler onlu yazımı kullanmakla birlikte, ne biri, ne öteki onlu sayılama dizgesi tanımına uymaz.

  Devamını Oku
 • onlu sayamak:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  onlu sayamak anlamı İng. decimal digit Osm. onlu rakam Fr. chiffre décimal
  Onlu sayılama dizgesinde kullanıldıklarında 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 damgalarından herhangi biri.

  Devamını Oku
 • onlu sayılar kümesi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  onlu sayılar kümesi anlamı İng. set of decimal numbers Alm. die Menge der dekadische Zahlen Fr. ensemble des nombres décimaux
  Tüm onlu sayılardan oluşan küme.

  Devamını Oku
 • ikili düğümlenmiş onlu yazım:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  ikili düğümlenmiş onlu yazım anlamı İng. binary-coded decimal notation, BCD; binary-coded decimal representation, binary-coded decimal code Fr. numération décimale binaire, numération décimale codée en binaire
  Onlu sayamaklardan her birinin bir ikili sayıt ile gösterildiği bir ikili düğümlenmiş yazım. örn. 8-4-2-1 ağırlıklarını kullanan ikili düğümlenmiş onlu yazımda “yirmi üç” 0010 0011 İle gösterilir, bakınız» arı ikili sayılama dizgesi

  Devamını Oku
 • onlu sayılama dizgesi:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  onlu sayılama dizgesi anlamı İng. decimal numeration (system) Fr. numération décimale
  0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 damgalan ile 10 kökünü kullanan ve en küçük tümsayı ağırlığı 1 olan bir değişmez köksel sayılama dizgesi, örn. 576,2 sayıtı onlu sayılama dizgesinde beş yüz yetmiş altı onda iki sayısını gösterir: 5×102 + 7×10ı + 6×10° + 2×10″1 = 576,2

  Devamını Oku
 • onlu üleşke:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  onlu üleşke anlamı İng. decimal fraction Osm. ondalık kesir Alm. dezimaler Bruch, Zehnerbruch Fr.fraction décimale
  Onlu sayı dizgesinde, onlu çekesinin (virgülünün) solunda sıfırdan başka şayağı var olmayan sayı.

  Devamını Oku
 • onlu çekesi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  onlu çekesi anlamı İng. decimal point Osm. ondalık virgülü Alm. Dezimalpunkt, Komma Fr.point décimal
  Bir gerçek sayının onlu sayı dizgesine göre yazılışında tüm parçayı üleşkeden ayıran çeke (virgül).

  Devamını Oku
 • onlu dizge:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  onlu dizge anlamı İng. decimal system, denary system Osm. ondalık sistem Alm. Dezimalsystem, Zehnersystem, dekadisches Zahlensystem Fr.système décimal
  1- Taban olarak 10 sayısını kullanan sayıtlama dizgesi, a. bakınız» alı- dizge. Anlamdaş. Hint-Arap sayıtlama dizgesi, on tabanlı sayıtım dizgesi. 2- Bir sonraki birimi bir öncekinin 10 katı olan ölçü dizgesi.

  Devamını Oku
 • onlu sayıt:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  onlu sayıt anlamı İng. decimal numeral Fr.numéral décimal
  Onlu sayılama dizgesinde bir sayıt.

  Devamını Oku
 • evrensel onlu sınıflama yöntemi:

  BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü

  evrensel onlu sınıflama yöntemi anlamı İng. universal decimal classification system
  Dewey onlu sınıflama yöntemi temeline dayandırılan ama daha ayrıntılı bir sınıflama olanağı veren yöntem.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar