öncelik ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

öncelik anlamı İng. priority Fr. priorité
1- Bir bilgisayara verilen görevlerin işleme konma sırasını belirlemede işletim dizgesince göz önünde tutulmak üzere tanımlanan belirteç. 2- Dizgeyi oluşturan donanım birimlerinden gelen uyarıları tutarlı biçimde işleyebilmek üzere tanımlanan sıradüzen.

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

öncelik anlamı
rüchan. ~ hakkı: rüchan hakkı.

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

öncelik anlamı İng. priority Osm. rüçhan Fr. priorité
1. Bir şeyi ötekine karşı yeğleme, üstün tutma. 2. Diğer nesnelerden daha üstün tutulan.

BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

öncelik anlamı İng. priority Osm. rüçhaniyet Fr.priorité
Paris Birliği Anlaşması'na göre, bir yıllık kütüğe yazım süresi.

Güncel Türkçe Sözlük

öncelik, -ği anlamı
is. Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.

Türkçe - İngilizce

öncelik anlamı
isim
1) priority
2) precedence
3) preference
4) primacy
5) antecedence

öncelik eş anlamlısı

evleviyet
is. esk. Öncelik.takaddüm
is. esk. Öncelik.

"öncelik" için örnek kullanımlar

Sakatlık yaşandığı durumlarda öncelik insanlık ve sağlık oluyor.Where the priority of humanity is experiencing disability and health.Kaynak: sporx.comEşitlik halinde lisans mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik verilir.In case of equality grade graduate graduation high priority is given to the candidate.Kaynak: haber3.comPrag ile İstanbul arasında direkt uçak da vardı. Öncelik ise paraydı.There were direct flights between Istanbul and Prague. Priority of the money.Kaynak: sporx.comGoogle, artık ios platformlarına da öncelik vermeye başladı.Google will now started to give priority to the ios platform.Kaynak: stargundem.comSezgicilik ya da Entüisyonizm, felsefi bir kavram olarak sezgi ye akıl , zihin ve soyut düşünme karşısında hem öncelik, hem de üstünlük
Kaynak: SezgicilikToronto Huskies profesyonel basketbol ligi NBA 'e öncelik yapmış olan Basketball Association of America 'nın bir takımıdır. Yalnızca 1946–
Kaynak: Toronto HuskiesTürkiye 'de devlet görevlilerinin resmi olarak öncelik sırası aşağıdaki gibidir. Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı Başbakan Anayasa Mahkemesi
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Devlet Protokolü"Longue Durée": Fransız Annales Okulu 'nun tarih çalışmalarında, olayların gerisinde uzun dönem tarihsel yapılara öncelik veren tarih
Kaynak: Longue duréeTürkiye'de özellikle şiir üzerine kuramsal kitapların yayımına öncelik veren bir yayınevidir. Edebiyatta Üç Nokta dergisini de yayımlayan
Kaynak: İkaros YayınlarıJava iş parçacıkları öncelikleri desteklediği için, Java kilit mekanizması öncelik kalıtımı veya öncelik tavan protokolü gibi öncelik
Kaynak: Gerçek Zamanlı JavaBöylece öncelik, gecikme, hizmet gibi parametre tanımlamaları yapılabilir. 8 bitlik alan içerisinde yer alan bitlerin taşıyabileceği
Kaynak: Type of serviceEş zamanlı bant aralığını kullanamayan ve öncelik değeri düşük olan bilgisayarlar FDDI öncelik mekanizması tarafında kilitlenerek
Kaynak: FDDIBir ağ bağlantısı üzerinden çalışan bir trafik veya program türüne öncelik veren çeşitli tekniklere karşılık gelir. Qos destekli modemler
Kaynak: QoS (port önceliği)mantık kurallarıyla çelişir gördüğü âyet ve hadis leri Ehl-i Sünnet 'ten farklı biçimde yorumlamış ve bu yorumlarında akl a öncelik vermiştir.
Kaynak: Mutezilebağlanabilirliğini kullanmak yerine bir ağ bağlantısı üzerinden çalışan bir trafik veya program türüne öncelik veren çeşitli tekniklere karşılık gelir.
Kaynak: QoS1939 yılında kurulan takım 1946 yılında NBA'in kurulmasına öncelik etmiş olan NBL (National Basketball League) liginin kurucusu olmuştur
Kaynak: Syracuse NationalsTedavisinde öncelik hastalığı ve hastalığı meydana getiren etkenleri ortadan kaldırmaktır, daha sonra veya beraber ödem çözücü ilaçlar
Kaynak: ÖdemGeorges Méliès (d. 8 Aralık 1861 – ö. 21 Ocak 1938), tam adı Marie-Georges-Jean Méliès, sinemanın gelişmesinde öncelik etmiş Fransız
Kaynak: Georges MélièsDışişleri Bakanı öncelik sırasındaki ve idari mevkiye geçiş sırasındaki ilk Kabine memurudur. Dış bağlantılar: ABD | Siyaset Department of
Kaynak: ABD Dışişleri BakanlığıKavramsal sanatta öncelik kavram da olduğundan ve metin (anlatı) ile de yakından bağlantılı olduğundan, bu sanat üretim şekli kendini her
Kaynak: Kavramsal sanatİkinci aşamada Giddens ikisine de bir öncelik tanımadan yapılandırma kuramı nı geliştirdi, ajans ın ve yapın ın çözümlemesi.
Kaynak: Anthony Giddensbasması, her tür sorunu askerî yöntemlere başvurarak çözme, bundan dolayı silahlı kuvvetlere öncelik tanıma eğilimi ve savaşı yüceltmektir.
Kaynak: Militarizm
Sponsorlu Bağlantılar

öncelik ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • adda öncelik hakkı:

  BSTS / Yapıt Hakları Terimleri Sözlüğü

  adda öncelik hakkı anlamı İng. right of priority for title Osm. isimde tekaddüm hakkı Fr.droit de priorité pour nom
  Benzer türden olan iki yapıtta aynı adın kullanılması halinde, daha önce kamuya sunulan (yayımlanan) yapıta ya da iyesine tanınan öncelik hakkı.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkı iyesi:

  BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı iyesi anlamı İng. priority owner Osm.rüchan hakkı sahibi Fr. titulaire de priorité
  Daha önce başvurduğu için, öncelik hakkı kazanan kişi.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkı isteme süresi:

  BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı isteme süresi anlamı İng. duration of priority request Osm. rüchan hakkı talep müddeti Fr.durée de demande de priorité
  Öncelik hakkı istemek için verilen bir yıllık süre.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkı:

  BSTS / Ceza Yargılama Yöntemi Yasası Terimleri

  öncelik hakkı anlamı İng. right of the preference, priority, privilege, preferential right Osm. rüçhan hakkı Alm. Vorzugsrecht, Prioritätsrecht Fr. droit de privilège, droit de priorité, privil
  Cezada tutuklu olan sanığa ilişkin duruşmanın, ötekilerden daha çabuk ve ivedili olarak yürütülmesi; özel türede ise bir alacağın ötekilerden daha önce alınabilmesi hakkı.

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı anlamı İng. exclusive rights Alm. Uraufführungsrecht, Ertaufführungsrecht Fr. droit d’exclusivité
  Bir oyunu ilk kez sahneye çıkartma hakkı.

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı anlamı İng. pre-emptive right, pre-emption right, rights offering
  1. Hisse senedi sahiplerine yeni çıkarılan hisse senetlerini mevcut paylarıyla orantılı biçimde satın almak için tanınan hak. 2. Hisseli mülklerin satışında, öncelikle pay sahibi olan kişilere tanınan satınalma hakkı. 

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı anlamı İng. exclusive rigths Alm. Vorspielrechte, Ausschliesslichkeitsrechte Fr.droits d’exclusivité
  Sinem. Öncelik oynatımını sağlayan hak.

  BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı anlamı İng. option to call Osm.rüçhan hakkı Fr. droit de demande
  Başkalarından daha üstün tutulma hakkı kazanmış olan.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı anlamı İng. Exclusive rights Alm. Erstaufführungsrecht Fr. droit d’exclusivite
  Bir oyunu ilk kez sahneye koyma hakkı.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkının kullanılması:

  BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkının kullanılması anlamı İng. utilization of priority Osm. rüchan hakkının istimali Fr. utilisation de priorité
  Yasalarda ve Birlik Anlaşması’ndaki belirtilen süre içinde öncelik hakkının istenmesi ya da istenmemesi.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkının düşmesi:

  BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkının düşmesi anlamı İng. falling of priority Osm. rüchan hakkının sukutu Fr. déchéance de priorité
  Yasalarda ve Birlik Anlaşması’ndaki belirtilen süre içinde, öncelik hakkının kullanılmaması ve böylece hakkın düşmesi.

  Devamını Oku
 • öncelik (oynatımı):

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  öncelik (oynatımı) anlamı İng. exclusivity, barring, first release Alm. Ausschliesslichkeit, Allein-Vertrieb Fr.exclusivité, priorités, en exclusivité, première sortie
  Sinem. Önemli bir filmin, birinci sınıf bir ya da birkaç sinemada ilk olarak oynatılması; böylelikle bir sinemaya ya da sinema topluluğuna, iyi filmlerin işletilmesi için geçici bir tekel sağlanması, aynı süre içinde komşu sinemaların ve izleyicilerin bu filmden yoksun kalması biçiminde uygulanan yöntem.

  Devamını Oku
 • öncelik hakkı piyasası:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  öncelik hakkı piyasası anlamı İng. rights coupon market
  Borsada işlem gören şirketlerin nakit sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri öncelik hakkını kullanma süresi içinde sözkonusu hisse senedi üzerinde bulunan yeni pay alma kuponunun alınıp satılabilmesi için açılan piyasa.

  Devamını Oku
 • güncelik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  güncelik, -ği anlamı
  is. Günce yazılan defter, muhtıra.

  güncelik eş anlamlısı

  muhtıra
  is. 1. Herhangi bir şeyi hatırlatmak, uyarmak amacıyla yazılan yazı. 2. Bir devletin başka bir devlete politik sorunlarla ilgili olarak yolladığı uyarı yazısı, memorandum, nota. 3. Andıç. 4. Günlük.

  Devamını Oku
 • öncelik (oynatımı) sineması:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  öncelik (oynatımı) sineması anlamı İng. first run house, first runner, (ABD) first run theater Alm. Ausschliesslichkeït-Theater Fr. salle d’exclusivité, cinéma d’exclusivité
  Sinem. Öncelik oynatımına ayrılmış sinema.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar