ön oluşum teorisi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

ön oluşum teorisi anlamı İng. preformation theory Lat.prae: önce Alm. Preformationtheorie Fr. théorie de préformation
Eşey hücresinde ergin bireyin minyatürünün bulunduğunun kabul edildiği eski bir teori. Preformasyon teorisi.
Sponsorlu Bağlantılar

ön oluşum teorisi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • hücre teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  hücre teorisi anlamı İng. cell theory Alm. Zelltheorie Fr. théorie cellulaire kytos: hücre
  Bütün hayvan ve bitkilerin, hücrelerin belirli kurallarla bir araya gelmesiyle oluştuğunun ileri sürüldüğü teori.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  hücre teorisi anlamı İng. cell theory
  Bütün hayvan ve bitkilerin, hücrelerin belirli kurallarla bir araya gelmesiyle oluştuğunun ileri sürüldüğü teori.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  Hücre teorisi anlamı
  bakınız» göze teorisi

  Devamını Oku
 • kıtaların kayması teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kıtaların kayması teorisi anlamı İng. continental drift theory Alm. Kontinentalverschiebungstheorie Fr. théorie de la dérive des continents
  Yerküre yüzeyinde kıtaların yavaş yavaş hareket etmesi ile bugünkü kıtaların oluştuğunu ileri süren teori.

  Devamını Oku
 • lipoit teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  lipoit teorisi anlamı İng. lipoid theory Alm. Lipoidtheorie Fr.théorie lipoïde
  Ölümün yüksek sıcaklıkta, plâzma lipitlerinin sıvılaşması sonucunda olmasını ileri süren teori.

  Devamını Oku
 • kromozom teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kromozom teorisi anlamı İng. chromosomal theory Alm. Chromosomentheorie Fr.théorie de chromosome
  (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Yirminci yüzyılın başlarında ileri sürülen ve kalıtınım kromozomlarla yapıldığını ifade eden teori.

  Devamını Oku
 • ağ teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ağ teorisi anlamı İng. network theory Alm.Netzarbeit Theorie Fr. théorie réseau
  Bağışıklık sisteminin antijene özgü hücrelerinin gelen antijene, doğrudan olmayıp etkileşimle bağlandığını söyleyen teori.

  Devamını Oku
 • evrim teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  evrim teorisi anlamı İng. theory of evolution Osm. tekâmül nazariyesi Lat.evolvere: açılmak Alm. Entwicklungstheorie Fr. théorie d’évolution
  Birbiri ardından gelen döller boyunca geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkmış olan farklılıklarla meydana gelen çeşitli hayvan ve bitkilerin, köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve basit yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir gelişme olduğunu ileri süren teori. Evolüsyon teorisi.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  Evrim teorisi anlamı İng. theory of evolution Osm. tekâmül nazariyesi Lat.evolvere Alm. Entcwicklungtheorie Fr. théorie d’évolution
  (karşılık: Evolusyon teorisi), (Lât. evolvere = açılmak): Birbiri ardından gelen döller boyunca, geçirdiği değişmeler sonucu ortaya çıkan farklarla meydana gelmiş çeşitli hayvan ve bitkilerin köklerini daha önce yaşamış tiplerden almış olduklarını ve sade yapılı organizmalardan daha yüksek yapılı organizmalara doğru bir evrim olduğunu ileri süren teori.

  “evrim teorisi” için örnek kullanımlar

  Darwin’in evrim teorisi tartışılmaya devam ediyor.Darwin's theory of evolution continues to be discussed.Kaynak: internethaber.comEvrim Teorisi de müfredatta ünite olarak yer aldı.The Theory of Evolution took place in the curriculum as a unit.Kaynak: risalehaber.comO zamanlar kendi öğrenci imkanlarımla ince bir Evrim Teorisi kitapçığı bastırmıştım.The Theory of Evolution that time, a thin booklet resettlement bastırmıştım their students.Kaynak: sonyorumhaber.comEvrim teorisi bir insanın yüz çekiciliğinin onun biyolojik kalitesinin en önemli ipucudur der.The quality of his biological theory of evolution is the most important clue to the attractiveness of a person's face he says.Kaynak: bursadabugun.com

  Devamını Oku
 • preformasyon teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  preformasyon teorisi anlamı
  bakınız» ön oluşum teorisi

  Devamını Oku
 • göze teorisi:

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  göze teorisi anlamı İng. cell theory Osm.hücre teorisi Alm. Zellentheorie Fr.théorie cellulaire
  Canlıların, yani çokgözeli hayvan ve bitkilerle birgözeli hayvan ve bitkilerin, sınırlandırılmış bir protoplâzma yığını içinde bulunan bir ya da birkaç çekirdeği kapsayan bir ya da birkaç gözeden yapılmış olduğunu ileri süren teori.

  Devamını Oku
 • klonal seleksiyon teorisi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  klonal seleksiyon teorisi anlamı İng. clonal selection theory Alm. Klon Selektionstheorie Fr. théorie selection clonale klon: dal
  Çok sayıda lenfoyit hücre arasında özel bir tip hücreyi seçmek üzere bir antijene karşı antikor oluşturma teorisi.

  Devamını Oku
 • Galois teorisi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  Galois teorisi anlamı İng. Galois theory Alm. Galoissche Theorie Fr.théorie de Galois Az. Galua teoriyası
  (…)

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar