ölçün çevirgeci ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

ölçün çevirgeci anlamı İng. television standards converter, standards converter, image transfer converter Alm. Fernsehumsetzer, Bildwandler Fr. convertisseur de standard (de norme)
TV. Televizyon imlerini bir ölçünden öbürüne elektriksel ya da optik yolla çevirebilen aygıt.
Sponsorlu Bağlantılar

ölçün çevirgeci ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • alan çevirgeci:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  alan çevirgeci anlamı İng. field rate converter Alm. “Field Rate Converter” Fr. “field rate converter”
  TV. Bir alan yinelenimini başka bir alan yinelenimine çeviren aygıt.

  Devamını Oku
 • elektronik çevirgeç:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  elektronik çevirgeç anlamı İng. electronic converter Alm. elektronische Fernsehumsetzer Fr. convertisseur électronique
  TV. Satır ya da alan ölçününü ya da her ikisini, başka bir ölçüne elektronik yoldan çevirebilen aygıt.

  Devamını Oku
 • yayın ölçünleri:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  yayın ölçünleri anlamı İng. transmission standards, television standards Osm. transmisyon standartları, televizyon standartları Alm.Übertragungsnormen, Fernsehnormen Fr. standards de transmisssio
  TV. Televizyon yayınları ve çeşitli televizyon dizgeleri için ulusal ve uluslararası kuruluşlarca saptanmış ölçünler.

  Devamını Oku
 • ölçün çevirme:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  ölçün çevirme anlamı İng. standards conversion Alm. Fernsehumsetzung Fr. conversion de standard (de norme)
  TV. Ülkeler arasındaki televizyon izlenceleri alış verişini sağlamak ya da komşu ülkelerin yayınlarını izleyebilmek amacıyla, çeşitli ülkelerde kullanılan değişik yayın ölçünlerinin birbirine uygun biçime getirilmesi işlemi.

  Devamını Oku
 • DIN ölçünleri:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  DIN ölçünleri anlamı İng. DIN standards Alm. DIN-Normen Fr. standard DIN
  Sinem./TV. Alman İşleyim Ölçünü’nce sinema ve televizyon alanında saptanan ölçünler.

  Devamını Oku
 • ölçün 8 (mm`lik film):

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  ölçün 8 (mm`lik film) anlamı İng. standard 8 mm film, standard-8 (film), regular-8 (film) Osm. standard 8 (mm’lik film) Alm. Standard-8-mm-Film Fr.film de 8 mm (standard)
  Sinem. Büyük 8 mm’lik filmin ortaya çıkışından sonra tek ya da çift olarak kullanılan asıl 8 mm’lik filmi belirtmek amacıyla kullanılmaya başlanılan terim.

  Devamını Oku
 • çakar çevirgeci:

  BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

  çakar çevirgeci anlamı İng. blinker switch Osm.imdat sinyali anahtarı Alm. Blinkerschalter Fr. commutateur pour clignoteurs
  Çakar elektrik çevrimini yöneten , çevirgeç.

  Devamını Oku
 • sahne çevirgeci:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  sahne çevirgeci anlamı İng. stage switchboard Osm. sahne şalteri Alm. Bühnenschalttafel Fr. scène jeu d’orgue İtl. quadro di commando del palcoscenico
  Sahnenin çerçeve arkasında bulunan ve sahne başyetkilisinin buyruğuyla kullanılan çevirgeç. Çoğu kes sahne çalışmaları için ayrılmış düşük güçte ışıtaçları denetler.

  Devamını Oku
 • ayak çevirgeci:

  BSTS / Otomobilcilik ve Motor Bilgisi Terimleri

  ayak çevirgeci anlamı İng. foot switch, selector switch Osm. ayak selektörü Alm. Fussschalter Fr. interrupteur au pied
  Eskiden taşıtlarda, yakın, uzak ve yön ışıtaçlarının ayakla yönetildiği çevirgeç.

  Devamını Oku
 • film yayın aygıtı:

  BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü

  film yayın aygıtı anlamı İng. telecine (machine), TK, film scanner (pickup) Osm. telesine(ma), film verici, film okuyucu, film gösterme makinesi Alm. Filmabtaster, Filmgeber, Filmabtastgerät, Filmübertrag
  Sinem./TV. Sinema filmi üzerindeki optik görüntüleri, elektriksel televizyon imlerine çevirerek yayına veren aygıt.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar