oksobütirat ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

oksobütirat anlamı İng. oxobutyrate
Asetoasetat.
Sponsorlu Bağlantılar

oksobütirat ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • bütirat:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  bütirat anlamı Fr. butyrate
  (kimya)

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  bütirat anlamı İng. butyrate Alm. Buterat Fr. butyrate
  Sodyum bütirat (C3H7COONa) ve metil butirat (C3H7COOH3 ) gibi bütirik asidin tuzu veya esteri.

  “bütirat” için örnek kullanımlar

  Ester | Ester | RCOOR’Ester | 75px | | alkil alkan oat 75px | Etil bütirat Etil bütirat (Etil bütanoat) | Haloalkan | Halo | RX 75px
  Kaynak: Fonksiyonel grupbutirik asit fermantasyonu: Asidojenik bir bakteri olan Clostridium tyrobutyricum ATCC 25755 başlıca fermantasyon ürünleri olarak bütirat
  Kaynak: Fermantasyon

  Devamını Oku
 • asetoasetat:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  asetoasetat anlamı İng. acetoacetate
  Asetoasetik asidin tuz, ester veya anyon formu, oksobütirat, diasetik asit, ketobütirik asit.

  Devamını Oku
 • tirat:

  Güncel Türkçe Sözlük

  tirat, -dı anlamı
  is. tiy. 1. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça. 2. Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi: “Nina romantik bir tiradı andıran anlatışı kesti.” –R. H. Karay. 3. Uzun ve tumturaklı konuşma: “Hayatın insafsızlığı ile başlayan bir yakınma tiradı, sizin beceriksizliğinize dayanır.” –H. Taner.

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  tirat anlamı Fr.tirade
  1. Bir tiyatro oyununda oyuncuların bir defada söylediği parça: § “… kara prensin meşhur tiradını hiçbir aktörün ağzından dinlemişti.” -Nazım Hikmet Ran, Kan Konuşmaz, 25. 2. Yazı veya konuşmada bir düşüncenin kesintisiz gelişimi. 3. Uzun ve tumturaklı konuşma: § “Yolunda bir tirattan sonra yatağına rampa eder.” -Reşat Nuri Güntekin, Tanrı Misafiri, 92.

  “tirat” için örnek kullanımlar

  Seçmeler sırasında oyunculuk bölümü için; her aday biri komedi biri dram olmak üzere iki adet tirat sahneler ve ezberden bir şiir söyler
  Kaynak: Küçükçekmece Belediyesi Gösteri Sanatları AkademisiAncak tirat 20-25 satır uzunluğundaydı ve hızlı davranmaları gerektiğini düşünen Hauer, tiradı doğaçlama yaparak kısaltmayı başardı.
  Kaynak: Bıçak Sırtı

  Devamını Oku
 • tiratü:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  tiratü anlamı
  Tiyatro

  Çüngüş, Çermik Diyarbakır

  Devamını Oku
 • barbütirat:

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  barbütirat anlamı İng. barbiturate Alm.Barbiturat Fr.barbiturique
  Teskin edici ve uyku verici ilaç olarak kullanılan barbitürik asit türevleri.

  Devamını Oku
 • metil bütirat:

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  metil bütirat anlamı İng. methylbutyrate Alm.Buttersäuremethylester Fr. méthylbutyrate
  Formülü CH3(CH2)2COOCH3, k.n. 102 °C olan, parfümeride kullanılan renksiz bir sıvı.

  Devamını Oku
 • vinil bütirat:

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  vinil bütirat anlamı İng. vinyl butyrate Alm.Vinylbutyrat Fr. butyrate de vinyle
  Formülü CH2=CHOOOCC3H7, yoğunluğu 0,9022 g/mL, k.n. 116,7 °C, d.n. 86,88 °C, açık kapta parlama noktası 20 °C olan, polimerlerde, emülsiyon boyalarında kullanılan, suda çok az çözünen, yanıcı sıvı bir madde.

  Devamını Oku
 • bütirat silajları:

  BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  bütirat silajları anlamı İng. butirat silages
  Klostridiyal fermentasyona sahip silajlarda bütirik asit ve asetik asit miktarlarının yüksek, laktik asit miktarının düşük olduğu, buna bağlı olarak da pH değeri 5-6 arasında olan silajlar.

  Devamını Oku
 • keton cisimleri:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  keton cisimleri anlamı İng. ketone bodies
  Aseto asetik asit, beta-hidroksi bütirik asit ve asetondan oluşan karaciğerde sentez edilip karaciğer tarafından kullanılamayan diğer dokularda enerji sağlayan moleküller.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  keton cisimleri anlamı İng. ketone bodies
  Karaciğerde yapılan asetoasetat, betahidroksibütirat ve aseton bileşiklerine verilen ad. Kanda artması ketonemi, idrarla çıkarılması ketonüri ve bu genel duruma ketozis adı verilir.

  BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  keton cisimleri anlamı İng. ketone bodies
  Karbonhidrat metabolizması bozukluğu sonucu ortaya çıkan beta-hidroksi bütirik asit, asetoasetik asit ve aseton vb. maddeler.

  Devamını Oku
 • uzun konuşma:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  uzun konuşma anlamı İng. soliloquy, tirade Osm. tirat Alm. Tirade Fr. tirade
  Oyun kişilerinin uzun soluklu konuşmalarına verilen ad.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar