monoid ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

monoid anlamı İng. monoid Alm. Monoide Fr. monoide Az. monoid
Birim elemanlı yarıgrup.

"monoid" için örnek kullanımlar

Matematik te birlik ya da monoid, (iki yönlü) birim öğe si olan bir yarı öbek tir (yarıgrup). Daha açık olarak, e birliğin birim öğesi
Kaynak: Birlikbelitini sağlıyorsa bu kümeye birlik (monoid) denir. Eğer bir birlik, Tersinir öğe : Her a in G için öyle bir a^-1 in G vardır ki a^-1
Kaynak: Öbek (matematik)Clearly pin Icap J. Define a term in R as an element of the multiplicative monoid of R generated by x and y. Define the degree of a term
Kaynak: Çin kalan teoremi
Sponsorlu Bağlantılar

monoid ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • çarpımsal birim:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çarpımsal birim anlamı İng. multiplicative identity Az. multiplikativ vahid
  Çarpma işlemine göre birim eleman.

  Devamını Oku
 • term:

  BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  term anlamı İng. therm
  Özellikle ABD’nde yemlerin enerjilerinin belirtilmesinde kullanılan 1000 kcal’yi belirten bir ölçü birimi, 0.424 nisasta birimi.

  İngilizce – Türkçe

  term anlamı
  isim
  1) dönem
  2) terim
  3) süre
  4) ifade
  5) koşul
  6) devre
  7) söz
  8) sınır taşı
  9) regl dönemi
  10) doğum zamanı
  11) adet dönemi
  fiil
  1) adlandırmak
  2) demek
  3) isim vermek

  “term” için örnek kullanımlar

  Uzun süreli bellek ya da Uzun dönemli hafıza (Long-term memory (LTM), iki depolama hafıza modeli teorisinin bir parçası olarak, öğeler
  Kaynak: Uzun süreli bellekTurkish diaspora is a term for the explain transmigrate of Turkish from out of the Turkey and old Turkish(Ottoman ) land. Remaining out of
  Kaynak: Turkish diasporaOther scholars extend the term to Kierkegaard, and yet others extend it as far back as Socrates However, the term is often identified
  Kaynak: VaroluşçulukMcHugh | 2008 | pp 66–7 Peter J. Freyd originated the term,McHugh | 2008 | p 55 which the False Memory Syndrome Foundation (FMSF)
  Kaynak: Sahte anı sendromu (psikolojik kurmacalar)Define the degree of a term as the usual degree of the term after the substitution y x. qin J. Observe that a term in q of maximum degree
  Kaynak: Çin kalan teoremisuffix 4049386&seq 2&Search yes&term journal&term housecarls&term fla&list show&searchUri%2Faction%2FdoBasicSearch%3FQuery%3D%2528
  Kaynak: HúskarlA Historic Resource Study for Aniakchak National Monument and Preserve ( Russians assigned the catchall term Aleut to both the Unangan and
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • çarpımsal işlev:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çarpımsal işlev anlamı İng. multiplicative function Osm. çarpımsal fonksiyon Alm.multiplicative Funktion
  (…)

  Devamını Oku
 • sağdan tersinir öğe:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sağdan tersinir öğe anlamı İng. right invertible element Fr. élément inversible à droite
  (E,o) birimli öbeksisinde xox’ birim öğeye eşit olacak biçimde bir(…)öğesi varlayan (…) öğesi. a. bakınız» sağdan ters öğe.

  Devamını Oku
 • sağdan ters öğe:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  sağdan ters öğe anlamı İng. right inverse element Fr. élément inverse à droite
  E birimli öbeksisinin sağdan tersinir bir (…) öğesine karşılık gelen (…)öğesi. a. bakınız» sağdan tersinir öğe.

  Devamını Oku
 • nth:

  İngilizce – Türkçe

  nth anlamı
  sıfat
  1) n’inci
  2) son

  “nth” için örnek kullanımlar

  Hawkgirl’s powers are also due to a magic accessory: a belt of Nth metal.Nth metal bir kemer: Hawkgirl yetkileri de sihirli bir aksesuar kaynaklanmaktadır.Kaynak: cinemablend.comManuel doesn’t see the point in pushing him the nth degree.Manuel onu hadde iten noktasını görmüyor.Kaynak: blogs.mcall.comThe nth degree may refer to: The degree of a polynomial , where n represents a natural number – ” “The Nth Degree” (Star Trek: The Next
  Kaynak: The Nth DegreeBrabenec (p.156) calls it just the nth term test. Stewart (p.709) calls it the Test for Divergence. Rudin p.60 Brabenec p.156; Stewart
  Kaynak: Term test

  Devamını Oku
 • ters öğe:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  ters öğe anlamı İng. inverse element Osm. ters eleman Alm.inverses Element Fr. élément inverse
  (E,T) bir birimli öbeksi ve e birim öğe olmak üzere, tersinir (…) öğesi için xTx’ = e = x’Tx eşitliğini sağlayan (…) öğesi. Simgesi : (…): Anlamdaş. bakışımlı öğe.

  Devamını Oku
 • çarpan teoremi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  çarpan teoremi anlamı
  bakınız» Bezout teoremi.

  Devamını Oku
 • bürüme teoremi:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  bürüme teoremi anlamı
  bakınız» girişim teoremi.

  Devamını Oku
 • soldan ters öğe:

  BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü

  soldan ters öğe anlamı İng. left inverse element Fr. élément inverse à gauche
  E birimli öbeksisin(…)soldan tersinir bir (…)öğesine karşılık gelen (…) öğesi. a. bakınız» soldan tersinir öğe.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar