mineroloji ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

mineroloji anlamı
is. (l ince okunur) Mineral bilimi.

"mineroloji" için örnek kullanımlar

Özellikle yerbilim,madencilik ve mineroloji konularında olmak üzere ansiklopediye 400 kadar madde yazdı. Hasımlarının "Holbach Takımı" adını
Kaynak:
Sponsorlu Bağlantılar

mineroloji ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • yerbilim:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  yerbilim anlamı İng. geology Osm.arziyat Fr. géologie
  1- Yerküresinin oluşunu, yapısını, kaya ve maden türlerini inceleyen bilim. 2- Öğrencilere yerküresinin genel yapısı, yer kabuğunun değişmesine etmen olan iç ve dış güçler, yer kabuğunun devinimleri, doğal enerji kaynakları ile yer tarihi üzerinde temel bilgiler kazandırmak amacıyla lisede ve kimi yüksek okullarda okutulan ders.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  yerbilim anlamı
  bakınız» yer bilimi.

  BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

  yerbilim anlamı İng. geology Osm.jeoloji Fr. géologie
  Yerin ve yerdeki yaşarlığın gelişme tarihini, yerkabuğunun bileşimini yapı koşullarını, evrimlerindeki dağılışlarını inceleyen bilim.

  BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü

  yerbilim anlamı İng. Geology Osm.ilm-i arz Alm.Geologie Fr. géologie
  Yerin ve yerdeki yaşarlığın gelişme tarihini, yerkabuğunun bileşimini, yapı koşullarını ve evrimlerde egemen olan güçleri inceleyen bilim.

  Türkçe – İngilizce

  yerbilim anlamı
  isim
  1) geology

  “yerbilim” için örnek kullanımlar

  Alfred Lothar Wegener, Alman meteorolog ve yerbilim ci (1 Kasım 1880 , Berlin , Almanya – 2 Kasım 1930 , Grönland ). meteoroloji ve
  Kaynak: Alfred Lothar Wegenerzamandizim olarak da bilinir, yerbilimsel olayların ve oluşumların zamansal sıralamasını yapan ve kayaç ların yaşını saptayan yerbilim dalı.
  Kaynak: Jeokronolojiüzere, maddeyi inceleyen kimya , canlıyı inceleyen biyoloji , gök cisimlerini inceleyen astronomi ve yerbilim doğa bilimlerinin altdallarıdır.
  Kaynak: Doğa bilimleriyeryüzünde meydana gelen arkeoloji k, paleobotanik ve yerbilim sel olayların mutlak tarihlenmesi için kullanılan ana yöntem durumuna gelmiştir.
  Kaynak: Radyokarbon tarihleme yöntemiBunlar; ilahiyat, hukuk, sanat, sosyal ve politik bilimler, ekonomi ve iş yönetimi, yerbilim ve çevre, biyoloji ve tıp fakülteleridir.
  Kaynak: Lozan Üniversitesimaddi ve enerjetik döngüleri ve bunların atmosfer ve hidrosfer ile etkileşimlerini yer ve zaman bakımından konu alan bir yerbilim dalıdır.
  Kaynak: JeokimyaÖzellikle yerbilim,madencilik ve mineroloji konularında olmak üzere ansiklopediye 400 kadar madde yazdı. Hasımlarının “Holbach Takımı” adını
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • minerolojik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  minerolojik anlamı
  sf. (l ince okunur) Mineral bilimi ile ilgili.

  Devamını Oku
 • litoloji:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  litoloji anlamı
  bakınız» taşbilim.

  Güncel Türkçe Sözlük

  litoloji anlamı
  is. (l ince okunur) Taş bilimi.

  Türkçe – İngilizce

  litoloji anlamı
  lithology

  “litoloji” için örnek kullanımlar

  Dikmendede tepe formasyonu, Ankara’nın özellikle güneybatısında yer alan benzer yaşlı istiflere litoloji yönünden kısmen benzemesine
  Kaynak: Dağyaka, KazanKazıların yanı sıra 2005 yılından itibaren arkeozooloji ve litoloji konularında da araştırmalar yapılmaktadır. Tabakalanma
  Kaynak: Yenibademli HöyükBu heyelanların en büyük olanları, genellikle bol yağışlı ve dik eğimli sahalarda, özellikle kuvvetle yarılmış, nemli ve litoloji
  Kaynak: Heyelan

  Devamını Oku
 • etimolog:

  Güncel Türkçe Sözlük

  etimolog, -ğu anlamı
  is. (l ince okunur) Köken bilimci.

  Türkçe – İngilizce

  etimolog anlamı
  isim
  1) etymologist

  “etimolog” için örnek kullanımlar

  Köken bilimi uzmanlarına etimolog, köken bilimci veya iştikakçı denir. Ayrıca, etimologlar artık hakkında doğrudan bilgi edinilemeyecek ölü
  Kaynak: Köken bilimigibi örneklerdeki “-lan” eki olduğu yönündeki iddia Hasan Eren başta olmak üzere kimi etimolog lar tarafından inandırıcı
  Kaynak: Sırtlangiller

  Devamını Oku
 • diyalektoloji:

  Güncel Türkçe Sözlük

  diyalektoloji anlamı
  is. (l ince okunur) Lehçe bilimi.

  Türkçe – İngilizce

  diyalektoloji anlamı
  Dialectology

  “diyalektoloji” için örnek kullanımlar

  Diyalektle uğraşan bilim kolu ise diyalektoloji olarak adlandırılır. Lehçeyi konuşan kişilerin sayısı ve bölgenin büyüklüğü değişir.
  Kaynak: Lehçe (dil bilimi)

  Devamını Oku
 • glasyoloji:

  Güncel Türkçe Sözlük

  glasyoloji anlamı
  is. (‘ler ince okunur) Buzul bilimi.

  “glasyoloji” için örnek kullanımlar

  Bu sonuçlar için kaynak bilimler glasyoloji , hidroloji , jeoloji , jeofizik , meteoroloji , mineraloji , sismoloji , vulkanoloji gibi
  Kaynak: GezegenbilimBuzul bilimi – Fiziksel coğrafyanın buzulları ve yeryüzündeki işlevlerini konu alan dalı, glasyoloji. Dil bilimi – Dilleri inceleyen
  Kaynak: Bilim (anlam ayrımı)

  Devamını Oku
 • müzikoloji:

  Güncel Türkçe Sözlük

  müzikoloji anlamı
  is. (l ince okunur) Müzik bilimi.

  “müzikoloji” için örnek kullanımlar

  Müzik bilimi ya da müzikoloji, müziği bilimsel açıdan ele alan ve inceleyen bir bilim dalı. Tarihi: Müzikoloji’nin ilk olarak “müzik bilimi”
  Kaynak: Müzik bilimiMüzikoloji metodolojisi ya da Müzikoloji Yöntembilimi, müzikoloji biliminde araştırma yöntemlerini anlatır. müzikoloji hakkında yazım,
  Kaynak: Müzikoloji yöntembilimiTürkiye ‘de müzikoloji , Avrupa’nın doğu müziğiyle ilgilenmesine paralel olarak 1910’lardan sonra gelişmiştir. Müzikoloji ve Kaynakları
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • dendroloji:

  Güncel Türkçe Sözlük

  dendroloji anlamı
  is. (l ince okunur) Ağaç bilimi.

  “dendroloji” için örnek kullanımlar

  Ağaç bilimi – Botaniğin ağaçları inceleyen dalı, dendroloji. Akıntı bilimi – Deniz akıntılarını inceleme konusu edinen bilim dalı.
  Kaynak: Bilim (anlam ayrımı)coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama, çevresel etki değerlendirme, dendroloji 1-2, özel çim alanlar(spor tesisleri, golf alanları vb.),
  Kaynak: Peyzaj mimarlığı

  Devamını Oku
 • fenolojik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  fenolojik anlamı
  sf. (l ince okunur) Belirti bilimi ile ilgili.

  “fenolojik” için örnek kullanımlar

  Çünkü, birçok olay iklim deki küçük değişmelere hassastır, özellikle sıcaklık fenolojik kayıtlarda birincil değerdir. Kategori:Fenoloji
  Kaynak: Fenoloji

  Devamını Oku
 • fonolojik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  fonolojik anlamı
  sf. (l ince okunur) db. Ses bilimi ile ilgili.

  Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü

  fonolojik anlamı Fr.phonologique
  Ses bilimi ile ilgili: § “… yazısının fikir ile sesleri arasındaki fonolojik münasebete kadar genişleyen usta muharrir dikkati hak getire!” -Peyami Safa, Osmanlıca Türkçe Uydurmaca, 144.

  “fonolojik” için örnek kullanımlar

  Fonetik, fonolojik bağlamdan bağımsız olarak seslerin detaylı tanımıyla ilgilenirken, Fonoloji, her bir dildeki ses birimleriyle uğraşır.
  Kaynak: SesbilimAncak bugünkü inanışa göre Kipuslar, fonolojik ve logografik verilerin üzerine kaydedilebildiği ikili bir sistemle yazılıyorlardı.
  Kaynak: İnka mitolojisiBunun en katı örneği Şuadit ‘teki fonolojik benzerliklerdir. Bu teoriye göre Şuadit ve Zarfatik La‘az ha-Ma‘rav (batı Yahudi Latincesi),
  Kaynak: Yahudi Latincesibu öğelerin birleşimlerinin sıklığı, belli bir şifreye ait dilsel işaretlerin özelliği, fonetik ve fonolojik istatistik konularını inceler.
  Kaynak: Ses bilgisiGeç Ahit İbranicesi, fonolojik, morfolojik ve sözcüksel olarak Aramice’den etkilenmiştir, bu etki sonradan gelişen Tiberya seslendirme
  Kaynak: Ahit İbranicesiözellikle de Kürtçe uzmanı olan David MacKenzie , çeşitli fonolojik tahliller sonrasında, Kürtçeyi köken açısından proto- Beluci ve
  Kaynak: Kürtler

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar