meta-dioksibenzen, rezorsin ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

meta-dioksibenzen, rezorsin anlamı Fr. méta-dioxybenzène, résorcine
(kimya)
Sponsorlu Bağlantılar

meta-dioksibenzen, rezorsin ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • orto-dioksibenzen, pirokateşin:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  orto-dioksibenzen, pirokateşin anlamı Fr. ortho-dioxybenzène, pyrocatéchine
  (kimya)

  Devamını Oku
 • dioksibenzen:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  dioksibenzen anlamı Fr. dioxybenzène
  (kimya)

  Devamını Oku
 • paradioksibenzen:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  paradioksibenzen anlamı Fr. para-dioxybenzène, hydroquinone
  hidrokinon (kimya)

  Devamını Oku
 • meta:

  BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü

  meta anlamı Lat.meta
  (Anatomi) 1. Sonra, sonra gelen. 2. Ortasında.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  Meta anlamı
  Yunanca sonra anlamına gelen ön ek

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  meta anlamı İng. meta Alm. meta Fr. meta
  1- 1,3 durumunu gösteren önek. 2- Bir asit, tuz ya da esterin, bir molekül suyu yapısına aldığını gösterir önek. 3- Kimi özdeklerin türevlerini gösterir önek.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  meta anlamı Fr. méta
  (kimya)

  Güncel Türkçe Sözlük

  meta anlamı
  is. (meta:) 1. Mal, ticaret malı. 2. tic. Sermaye: “Batıdan aldığımız öteberi arasında en kıymetli meta kendi memleketimizi karış karış dolaşma arzusu olmalıdır.” –B. R. Eyuboğlu.

  İngilizce – Türkçe

  meta- anlamı
  ön ek
  1) meta
  2) yarı
  3) öte
  4) değişim
  5) başkalaşım

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  meta- anlamı İng. meta-
  Benzen halkalı bileşiklerde kullanılan bir ön ek olup sübstitüe karbon atomlarının arasında bir sübstitüe olmamış karbon atomu bulunması haline karşılık gelir. Benzende 1,3 durumu.

  meta eş anlamlısı

  sermaye
  is. (serma:ye) ekon. 1. Bir ticaret işinin kurulması, yürütülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta: “Komisyoncu demek, metelik sermayesi olmayan tüccar demektir.” –A. Gündüz. 2. Varlık, servet. 3. mec. Konu: “Bu lakırtı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu.” –R. H. Karay. 4. mec. Genelev kadını.

  “meta” için örnek kullanımlar

  Kadını tutsaklaştıran, bir meta olarak gören bu anlayışın siyasi İslam olduğu açıktır.Tutsaklaştıran woman, who as a commodity, it is clear that this concept of political Islam.Kaynak: kibrispostasi.comDaha başka bir boyut da halkın sağlığı, parayla alınıp satılan bir meta olarak algılamasıdır.A further dimension to public health, the perception of money as a commodity bought and sold.Kaynak: ozgurkocaeli.com.trAnneyi , sütünü ticari bir meta bunun ötesinde sapkınlık boyutunda kullanan bir sistemden bahsediyoruz.The mother, the milk of a system that uses a commercial commodity beyond that, are we talking about the size of heresy.Kaynak: timeturk.comTasarı, elimizde kalan son doğal yaşam alanlarını bir kaynak deposu olarak görmekte, doğal varlıkları ticari meta gibi düşünmektedir.The bill is now seen as the last remaining natural habitats source tank, believes that natural assets, such as commercial commodities.Kaynak: hurriyet.com.trAncak Marks’ın tanımlaması bu genellikte durmaz ve özel olarak, yani bir meta olarak emek gücünün ortaya çıkışını açıklar. satılan bir meta
  Kaynak: Emek gücüCOinS (ya da uzun haliyle ContextObjects in Spans), web sayfalarının HTML koduna bibliyografik meta verileri gömme yöntemidir.
  Kaynak: COinSMandala (मण्डल), Hindistan kökenli dinlerde metafizik veya sembolik bakımdan meta veya mikro kozmosu gösteren şekillere verilen ad.
  Kaynak: MandalaEvrimsel algoritma (EA), yapay zeka oluşturmada evrimsel bilgisayım ın bir alt küme si olup meta bulucu optimizasyon algoritma sı
  Kaynak: Evrimsel algoritmaBir meta , menkul kıymet veya döviz in anlık ödeme ve teslimi için olan fiyat anlamına gelir. Vadeli sözleşme veya gelecek işlemeler
  Kaynak: Spot fiyatKapital’de yerini daha ayrıntılı biçimde tanımladığı meta fetişizmi ne bırakır. Yanlış bilinç de Marksist terminoloji içinde önemli bir
  Kaynak: Karl MarxÜrünün meta olma ya da metaya dönüşmesinin niteliğini bu kavramlar açıklar. bir şey olmasına neden olur. Meta fetişizmi nin kaynağı bu
  Kaynak: Değişim değeri ve kullanım değeri

  Devamını Oku
 • meta silikat:

  BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

  meta silikat anlamı İng. metasilicate
  Aşındırıcı etkileri azaltılmış, orta derecede alkali deterjanlardan biri.

  Devamını Oku
 • metaöstrüs:

  BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

  metaöstrüs anlamı İng. metaoestrus
  Metöstrüs.

  Devamını Oku
 • meta sermaye:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  meta sermaye anlamı İng. commodity capital
  Marksist yaklaşıma göre sermayenin dolaşım sürecinin üçüncü aşaması olup, üretici sermayenin metaya dönüştürüldüğü aşamaya karşılık gelen sermaye.

  Devamını Oku
 • meta-analiz:

  BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

  meta-analiz anlamı İng. meta-analysis
  Seyrek görülen akut yan etkilerin ortaya konması için geniş ölçekli rastgele kontrollü inceleme yapılması veya ufak çapta yapılan çok sayıdaki bu tür incelemelerin sonuçlarının üst üste konularak toplu bir biçimde incelenmesi esasına dayanan istatistiksel yöntem.

  “meta-analiz” için örnek kullanımlar

  Parapsikologların çoğu, etütlerinde, psi nin istatistik i kanıtını sınarken “meta-analiz” yöntemini kullanırlar. Ganzfeld uyarımı
  Kaynak: ParapsikolojiBu bağlamda özelikle meta-analiz (meta-analysis) ve rastgele kontrollü deneyler (random controlled trial) önemlidir. örneğin bir meta-
  Kaynak: TıpBirkaç meta-analiz Büyük Beş’in geniş bir davranış dizisini tahmin gücünü ortaya koydu. Saulsman ve Page, Büyük Beş kişilik boyutu ve
  Kaynak: Beş Büyük faktör kuramı (psikoloji)Thomas Blass, deney tekrarlarından elde edilen sonuçlar üzerinde bir meta-analiz yürüttü. Bulgularına göre ölümcül gerilimler
  Kaynak: Milgram deneyiAyrıca Nelson ve arkadaşları, bir manyetik rezonans (MR) meta-analiz çalışmasında, şizofreni ile bilateral hipokampus ve amigdala
  Kaynak: Şizofreni

  Devamını Oku
 • filozof taşı:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  filozof taşı anlamı Osm. kimya taşı Fr. pierre philosophale
  (kimya)

  Devamını Oku
 • ısıl-kimya, termokimya:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  ısıl-kimya, termokimya anlamı Osm. kimyây-i harûrî Fr. thermochimie
  (kimya)

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar