mantıksal im ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

mantıksal im anlamı İng. logical sign Alm. logisches Zeichen Fr. signe logique
Bir biçimsel dilde mantıksal değişmez ya da değişken.
Sponsorlu Bağlantılar

mantıksal im ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • saptanmaz mantıksal dizge:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  saptanmaz mantıksal dizge anlamı İng. undecidable logical system Alm. unentsc-heidbares logisches System Fr. système logique non-décidable
  1- Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanmaz bir küme oluşturan mantıksal dizge. 2- Geçersiz çıkarımların geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlamayan mantıksal dizge. || Örn. Çoklu yüklemler mantığı, temel mantık, yüksek basamak mantığı saptanmaz dizgelerdir.

  Devamını Oku
 • saptanır mantıksal dizge:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  saptanır mantıksal dizge anlamı İng. decidable logical system Alm. entscheidbares logisches System Fr.Système logique décidable
  1- Kapsadığı biçimsel dilin mantıkça doğru önermeleri saptanır bir küme oluşturan mantıksal dizge. 2- Geçerli çıkarımlarının geçerliliğini geçersiz çıkarımlarının da geçersizliğinin denetlenebilmesini sağlayan mantıksal dizge. || Örn. Doğrusal eklemler mantığı, birli yüklemler mantığı saptanır dizgelerdir.

  Devamını Oku
 • mantıksal olmayan değişmez:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal olmayan değişmez anlamı İng. non-logical constant Alm. nichtlogische Konstante Fr. constante non-logique, signe spècifique
  Bir biçimsel dilin ayrı yorumlarda ayrı anlam kazanabilen bir değişmezi. || Örn. Temel mantıklı bir dilin mantıksal olmayan değişmezleri ad, yüklem, işlev türlerindendir.

  Devamını Oku
 • salt mantıksal kuram:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  salt mantıksal kuram anlamı İng. pure logical theory Alm. reine logische Theorie Fr. théorie logique pure
  Mantıksal olmayan değişmezler ile mantıksal olmayan ilksavlardan yoksun olan biçimsel kuram. || Örn. Yalınç eşitlik kuramı, temel mantıklı biçimsel kuramlar arasında yer alan tek salt mantıksal kuramdır.

  Devamını Oku
 • mantıksal ilksav:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal ilksav anlamı İng. logical axiom Alm. logisches Axiom Fr. axiom logique
  Geçerli bir mantıksal dizgede mantıksal, ilkel, öncülsüz bir çıkarım kuralının örneği olan sözedilen dil önermesi. || Krş.. çıkarım kuralı örneği,öncülsüz çıkarım kuralı.

  Devamını Oku
 • mantıksal toplam:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal toplam anlamı İng. logical sum Osm.mantıkî mecmu Alm. logisches Summe Fr. somme logique
  Tikei-evetleme.

  Devamını Oku
 • mantıksal çarpım:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal çarpım anlamı İng. logical product Osm. mantıkî hasıl-i zarb Alm. logisches Produkt Fr. produit logique
  Tümel-evetleme.

  Devamını Oku
 • mantıksal kalıp:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal kalıp anlamı İng. logical schema Alm. logisches Schema Fr. schème logique
  Mantıksal olmayan sözedilen dil değişmezi kapsamayan kalıp.

  Devamını Oku
 • mantıksal kaydırma:

  BSTS / Bilişim Terimleri Sözlüğü

  mantıksal kaydırma anlamı İng. logical shift Fr.décalage logique
  Bir sözcükteki ikilleri, bir yandan taşanları öteki yandan girecek biçimde sola ya da sağa doğru döndürerek kaydırma.

  Devamını Oku
 • mantıksal deyim:

  BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü

  mantıksal deyim anlamı İng. logical expression Alm. logischer Ausdruck Fr. expression logique
  Hiç bir mantıksal olmayan im kapsamayan, başka bir deyişle salt mantıksal değişmezler ile değişkenlerden oluşan deyim. || Örn. (…)

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar