maksat hasıl olmak ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

maksat hasıl olmak anlamı
amaca ulaşılmak, amaç gerçekleşmek: "İmzanın arkasına saklanan adam dost, düşman her kim olursa olsun maksat hasıl olmuştu." -H. R. Gürpınar.
Sponsorlu Bağlantılar

maksat hasıl olmak ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • maksat muhabbet olsun:

  Güncel Türkçe Sözlük

  maksat muhabbet olsun anlamı
  “dostların konu kıtlığında bile konuşacak şeyleri vardır” anlamında kullanılan bir söz.

  Devamını Oku
 • yağlı ballı olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  yağlı ballı olmak anlamı
  araları çok iyi olmak, içli dışlı olmak.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  yağlı ballı olmak anlamı
  Çok yakın dost olmak, aralarından su sızmamak.

  Cenciğe, –Erzincan
  Kars
  Hacıilyas *Koyulhisar –Sivas
  *Bor –Niğde

  Devamını Oku
 • yağlı bağlı olmak:

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  yağlı bağlı olmak anlamı
  Çok yakın dost olmak, aralarından su sızmamak.

  İstanbul

  Devamını Oku
 • hurdahaş olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hurdahaş olmak anlamı
  1) kırıp dökülmek, paramparça olmak; 2) mec. aşırı ölçüde yorulmak.

  hurdahaş olmak eş anlamlısı

  paramparça olmak
  pek çok parçaya ayrılmak, kırılmak: “Karargâhtakilerin hiçbiri, yüzü paramparça olmuş bu delikanlının kimliğini tespit edemedi.” –İ. O. Anar.

  Devamını Oku
 • paramparça olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  paramparça olmak anlamı
  pek çok parçaya ayrılmak, kırılmak: “Karargâhtakilerin hiçbiri, yüzü paramparça olmuş bu delikanlının kimliğini tespit edemedi.” –İ. O. Anar.

  paramparça olmak eş anlamlısı

  kırılmak
  (nsz) 1. Kırma işine konu olmak, bir veya birçok parçaya ayrılmak. 2. Bükülerek kat yeri oluşturmak. 3. Savaş, bulaşıcı hastalık sebebiyle çok sayıda insan ölmek. 4. (-e) Birine karşı kırgın duruma gelmek, gücenmek, incinmek. 5. Kırgınlık duymak: “Bana ne oluyor bugün? Donuyorum, her tarafım kırılıyor.” –S. F. Abasıyanık. 6. mec. Soğuk, rüzgâr vb. eski gücü kalmamak, azalmak, yatışmak. 7. mec. Cesaret, umut, onur azalmak, yok olmak: “Kapıdan içeri ilk adımını atınca birdenbire cesareti kırıldı.” –P. Safa. 8. (-den) mec. Ağaç, dal üzerinde meyve, çiçek, yaprak çok olmak. 9. fiz. Saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçen bir ışın, doğrultu değiştirmek.

  Devamını Oku
 • bağlı olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  bağlı olmak anlamı
  1) tabi bulunmak: “Bağlı olduğu alay üç günlük bir dağ yürüyüşüne çıkmış.” –N. Uygur. 2) tutulmak, tutkun olmak: “İhtiyarın Arslan Bey’e bu kadar bağlı olması, Giray’ı sık sık bir tarafa itmesi canını sıkıyordu.” –S. Çokum.

  bağlı olmak eş anlamlısı

  tutkun olmak
  âşık olmak, sevdalanmak: “Yaş farkına rağmen birbirlerine nasıl da tutkun olduklarını anlayarak şaşıyordu.” –R. H. Karay.tutulmak
  (nsz) 1. Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak: “Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu.” –E. E. Talu. 2. Ay ve güneş tutulma olayına uğramak. 3. Ünlü olmak, meşhur olmak. 4. Tutuk duruma gelmek. 5. Kapatılmak, sarılmak: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” –İ. O. Anar. 6. Bir organ veya bir şey hareket edemez olmak: “Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu.” –F. R. Atay. 7. (-e) Birine tutkun olmak, sevmek. 8. (-e) Bir işe veya birine canı sıkılmak: “Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum.” –H. Taner. 9. (-e) Yakalanmak: “Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu.” –N. Cumalı. 10. sp. Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak.

  Devamını Oku
 • öncül olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  öncül olmak anlamı
  hlk. kılavuzluk, öncülük etmek: “Top top olmuş güzellerin sürüsü / Öncül olmuş çeker gider birisi.” –Halk türküsü.

  öncül olmak eş anlamlısı

  kılavuzluk
  is. 1. Kılavuz olma durumu veya kılavuzun işi, rehberlik. 2. den. Bir gemiyi limana sokma veya limandan çıkarma işi.

  Devamını Oku
 • dost olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  dost olmak anlamı
  yakınlık kurmak, ahbap olmak: “Otelde tanıdıkları içinde en çok sevdiği Edibe Hanım, kendi kendine bulup dost olduğu bir genç hanım.” –M. Ş. Esendal.

  Türkçe – İngilizce

  dost olmak anlamı
  fiil
  1) make friends
  2) make friends with
  3) fraternize
  4) cotton

  dost olmak eş anlamlısı

  ahbap olmak
  arkadaş olmak, dostluk kurmak, yakınlık kurmak: “Çocuklar çabucak ahbap oluyor benimle.” –N. Hikmet.

  Devamını Oku
 • giriftar olmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  giriftar olmak anlamı
  yakalanmak, tutulmak: “Bir er gördüm ki bir güzele giriftar olmuştu.” –N. F. Kısakürek.

  giriftar olmak eş anlamlısı

  tutulmak
  (nsz) 1. Tutma işi yapılmak veya tutma işine konu olmak: “Bir yazıhane kiralanmış, aylıkla bir otomobil tutulmuştu.” –E. E. Talu. 2. Ay ve güneş tutulma olayına uğramak. 3. Ünlü olmak, meşhur olmak. 4. Tutuk duruma gelmek. 5. Kapatılmak, sarılmak: “Kaçmayı düşündüklerinde sokağın iki çıkışının da tutulduğunu gördüler.” –İ. O. Anar. 6. Bir organ veya bir şey hareket edemez olmak: “Konuşmak için dilim, yazmak için kalemim tutuldu.” –F. R. Atay. 7. (-e) Birine tutkun olmak, sevmek. 8. (-e) Bir işe veya birine canı sıkılmak: “Sen filozof geçinen ukala bir adama benzersin. Bak, ben böyle şeylere fena tutulurum.” –H. Taner. 9. (-e) Yakalanmak: “Hastalığa tutulduğu sıralarda bir sabun fabrikasında çalışıyordu.” –N. Cumalı. 10. sp. Takım oyunlarında karşı takımdaki bir oyuncu yakından izlenmek, tutulmak, markaja alınmak.

  Devamını Oku
 • ne olursa olsun:

  Güncel Türkçe Sözlük

  ne olursa olsun anlamı
  “her durumda, olumlu veya olumsuz bütün şartlarda” anlamında kullanılan bir söz: “Ne olursa olsun tahtı ele geçirmek amacını gütmüyorum ben.” –T. Oflazoğlu.

  Türkçe – İngilizce

  ne olursa olsun anlamı
  zarf
  1) regardless
  2) in any case
  3) at any rate
  4) anyhow
  5) at all events
  6) irregardless of
  7) in any event
  kelime öbeği
  1) rain or shine
  isim
  1) any old thing

  “ne olursa olsun” için örnek kullanımlar

  Sonuç ne olursa olsun ben takımımla gurur duyacağım ve övüneceğim.Whatever the outcome, I'd be proud of my team and övüneceğim.Kaynak: maraton.com.trNe olursa olsun, kim gelirse gelsin karşısına, kime ne.Regardless of who may come across, who cares.Kaynak: fanatik.com.trAma ne olursa olsun, Fenerbahçe’nin gerçekleri, Plzen’in hayallerinden güçlüydü.But no matter what, Fenerbahce realities, dreams of Plzeň strong.Kaynak: fotomac.com.trKilonuz ne olursa olsun fonksiyonel olarak da iyiyseniz herkesten uzun yaşıyorsunuz.If you were good, regardless of your weight as a functional live longer than anyone.Kaynak: haberler.com

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar