litik asit ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

litik asit anlamı İng. lytic acid
Ürik asit.

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

litik asit anlamı İng. lithic acid
Ürik asit 

Kimya Terimleri Sözlüğü

litik asit anlamı İng. lithic acid
Ürik asit.
Sponsorlu Bağlantılar

litik asit ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • ürik asit:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  1. Primatlar, dalmaçya ırkı köpekler, sürüngenler, kanatlılar ve bazı böceklerde purin katabolizmasının son ürünü. 2. Kanatlılar ve sürüngenlerde azot metabolizması son ürünü, litik asit.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acid Alm. Harnsäure Fr. acide urique
  1. Bazı memelilerde pürin metabolizmasının son ürünü. 2,6,8-trioksipürin. 2. Kuş, sürüngen ve bazı omurgasızlarda (böcekler) azotlu boşaltım maddesi. Ürat.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  Pürin katabolizmasının bir son ürünü. Ürat suda çözünmez ve pürin metabolizma bozukluklarında eklemlerde sodyum ürat kristallerinin depolanması (tofüs) ve deride yabancı cisim yangı reaksiyonuyla karakterize olan gut hastalığı ortaya çıkar, litik asit.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  ürik asit anlamı Osm. hâmız-ı bevl Fr. acide urique
  (kimya)

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acide
  Pürin katabolizmasının bir son ürünü, litik asit.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  ürik asit anlamı İng. uric acid Alm. Harnsâure Fr. acide urique
  Memeli hayvanların sidiğinde az olarak, kuş ve sürüngenlerin sidiğinde çokça bulunan beyaz, kokusuz ve lezzetsiz bir kimyasal madde.

  Güncel Türkçe Sözlük

  ürik asit, -di anlamı
  is. kim. Suda çok az eriyen, soda ve amonyakla birleştiğinde kısmen eriyebilen, asit ve nötr tuzlar oluşturan asit (C5H4N4O3).

  Türkçe – İngilizce

  ürik asit anlamı
  isim
  1) uric acid

  “ürik asit” için örnek kullanımlar

  Gut hastalığınız, ürik asit yüksekliği veya böbreklerinizle ilgili herhangi bir rahatsızlığınız yoksa balığı, ızgara, buğulama, füme şeklinde istediğiniz kadar tüketebilirsiniz.Gout, uric acid elevation, or böbreklerinizle If you do not suffer from any fish, grilled, steamed, smoked eat as much as you want.Kaynak: gunes.com

  Devamını Oku
 • sakkarik asit:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  sakkarik asit anlamı İng. saccaric acid
  Glukarik asit.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  sakkarik asit anlamı İng. saccharic acid Alm.Saccharinsäure Fr. acid saccharique
  Formülü (CHOH)4(COOH)2, e.n. 125 °C olan, suda çözünen.heksozların yükseltgenmesiyle elde edilen.bir şeker asidi. D-Glukarik asit.

  Devamını Oku
 • benzoik asit:

  BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

  benzoik asit anlamı İng. benzoic acid
  Benzenden elde edilen, beyaz, kristal yapıda, gıdalarda koruyucu madde olarak kullanılan aromatik asit.

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  benzoik asit anlamı İng. benzoic acid
  1. Bağırsaklarda kokuşma ürünü. 2. Organizmada trozin ve fenilalanin metabolizması bozukluklarında oluşan bir asit. 3. Meyve, sebze (özellikle erik, armut) ve yeşil otlarda düşük miktarda bulunan bir asit.

  BSTS / Farmakoloji ve Toksikoloji Terimleri Sözlüğü

  benzoik asit anlamı İng. benzoic acid
  İlaçları, bakteriler ve mantarlara karşı korumak amacıyla yapılarına katılan koruyucu madde.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  benzoik asit anlamı Osm. hâmız-ı câvî Fr. acide benzoique
  (kimya)

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  benzoik asit anlamı İng. benzoic acid Alm. Benzoesäure Fr. acid benzoique
  Formülü C6H6COOH, mol kütlesi 122,1 g, e.n. 121 °C, k.n. 250 °C olan , beyaz kristaller halinde bulunan, anilin türü boyar maddelerin yapımında ve gıda maddelerinin korunmasında kullanılan su, alkol ve eterde çözünen bir madde.

  Devamını Oku
 • kaprik asit:

  BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

  kaprik asit anlamı İng. capric acid
  Hayvansal yağlarla diğer yağlarda bulunan, teke kokusunda bir yağ asidi, dekanoik asit.

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  kaprik asit anlamı İng. capric acid
  On karbonlu doymuş yağ asidi.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kaprik asit anlamı İng. capric acid Alm.Kapriksäure Fr. acide caprique
  On karbon atomlu doymuş yağ asidi.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  kaprik asit anlamı İng. capric acid Alm.Kaprinsäure Fr. acid caprique
  Formülü CH3(CH2)8COOH olan, zeytin yağı ve hayvansal yağlarda bulunan , n-dekanoik asit, dekatoik asit, n-dekoik asit, desiklik asit, oktil asetik asit de denilen bir yağ asidi.

  Devamını Oku
 • bütirik asit:

  BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

  bütirik asit anlamı İng. butyric acid
  Özellikle tereyağında bulunan, CH3-CH2-CH2-COOH formülüyle gösterilen, keskin kokulu, kısa zincirli yağ asidi, bütanoik asit.

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  bütirik asit anlamı İng. butyric acid
  Dört karbonlu doymuş yağ asidi.

  BSTS / Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Terimleri Sözlüğü

  bütirik asit anlamı İng. butyric acid
  Tereyağı asidi.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  bütirik asit anlamı Fr. acide butyrique
  (kimya)

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  bütirik asit anlamı İng. butyric acid Alm. Buttersäure Fr. acid butyrique
  Formülü C3H7COOH, k.n. 162,5 °C ve izo ve normal bütirik asit olmak üzere iki tane izomeri olan, peynir ve bozunmuş tereyağında bulunan, renksiz bir sıvı olup, gıdalarda koku verici olarak da kullanılan bir yağ asidi.

  Devamını Oku
 • karbamik asit:

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  karbamik asit anlamı Fr. acide carbamique
  (kimya)

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  karbamik asit anlamı İng. carbamic acid Alm. Carbaminsäure Fr. acid carbamique
  Formülü NH2COOH olan, tuzları (karbamat) bilinen , serbest halde bulunmayan en basit aminoasit. Amidokarbonik asit, aminoformik asit.

  Devamını Oku
 • karbonik asit:

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  karbonik asit anlamı İng. carbonic acid
  Karbondioksitten sulu orTamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimiyle meydana gelen ve bikarbonat iyonuna dönüşen asit.

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  karbonik asit anlamı İng. carbonic acid Alm. Kohlensäure Fr. acide carbonique
  Karbondioksitten sulu orTamda geçici olarak karbonik anhidraz enzimi ile meydana gelen ve hemen bikarbonat iyonuna dönüşen asit.

  BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

  karbonik asit anlamı Osm. hâmız-ı fahm Fr.acide carbonique
  (kimya)

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  karbonik asit anlamı İng. carbonik acid
  Karbondioksit gazının sudaki erimiş durumu.

  Güncel Türkçe Sözlük

  karbonik asit, -di anlamı
  is. kim. Bir karbonla iki oksijenin birleşmesiyle oluşan bir gazın suda erimiş durumu.

  Türkçe – İngilizce

  karbonik asit anlamı
  carbonic acid

  Devamını Oku
 • kaprilik asit:

  BSTS / Besin Hijyeni ve Teknolojisi Terimleri Sözlüğü

  kaprilik asit anlamı İng. caprylic acid
  Tereyağı ve diğer yağlarda bulunan ve acı tada neden olan bir yağ asidi, oktanoik asit.

  BSTS / Biyokimya Terimleri Sözlüğü

  kaprilik asit anlamı İng. caprylic acid
  Sekiz karbonlu doymuş yağ asidi.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  kaprilik asit anlamı İng. caprylic acid Alm. Kaprylsäure Fr.acid capryllique
  Formülü Me(CH2)6COOH olan, başlıca tereyağı ve hindistan cevizi yağı ve diğer katı ve sıvı yağlarda bulunan , heksil asetik asit, n-oktanoik asit, oktilik asit olarak da adlandırılan, sıvı bir yağ asidi.

  Devamını Oku
 • yeğni asit:

  BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

  yeğni asit anlamı İng. weak acid Osm. zayıf asit Alm. Schwachsäure Fr. acide faible
  Yükünleşme denge durganı küçük olduğundan bulunduğu orTama az sayıda hidrönyum yükünleri H3O+ veren asit.

  Devamını Oku
 • periyodik asit:

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  periyodik asit anlamı İng. periodic acid 
  Güçlü bir mineral asit ve oksidasyon aracı, HIO4.

  Kimya Terimleri Sözlüğü

  periyodik asit anlamı İng. periodic acid Alm. perjodsäure Fr. acid periodique
  Formülü HIO4.2H2O, su ve alkolde çözünebilen beyaz kristaller halinde bulunan ve 100 °C’de suyunu kaybeden yükseltgen olarak kullanılan bir asit.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar