konuklamak ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Divanü Lügati't-Türk

konuklamak anlamı
konuk etmek; ev sahibinin rızası olmadan evde gecelemekkonuklamak anlamı
(Oğuz) konuk etmek

Güncel Türkçe Sözlük

konuklamak anlamı
(-i) hlk. 1. Konuk almak. 2. Yemeğe çağırmak.

Tarama Sözlüğü

konuklamak anlamı
Misafir edip ağırlamak

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

konuklamak anlamı
1. Yemeğe çağırmak. 2. Konuk olmak.
Sponsorlu Bağlantılar

konuklamak ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • kondurmak:

  Divanü Lügati’t-Türk

  kondurmak anlamı
  kondurmak, üzerine koymak

  Güncel Türkçe Sözlük

  kondurmak anlamı
  (-e) 1. Konma işini yaptırmak: “Koca dağın başına ne güzel bir yapı kondurmuşuz ama gel gör ki yolunu unutmuşuz.” –B. R. Eyuboğlu. 2. Gelişigüzel takmak, iliştirmek: Başına çiçekler kondurmuş. 3. (-i) Birden yapıvermek veya söyleyivermek: Öpücüğü kondurdu. 4. mec. Yakıştırmak, haksız yere birtakım eksiklikler isnat etmek, üzerine yormak: “Bu senetle bana kondurduğunuz eksikliklerden bir kısmını üstümden atmış olacaktım.” –R. E. Ünaydın.

  Tarama Sözlüğü

  kondurmak anlamı
  Misafir etmek, gelen misafiri oturtup ağırlamak

  Türkçe – İngilizce

  kondurmak anlamı
  fiil
  1) imprint

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  kondurmak anlamı
  Bir sözü Tam yerinde ve sırasında söylemek, taşı gediğine koymak: Diğnedi, diğnedi de tam dengine getirdi öyle bir kondurdu ki!

  *Bor –Niğde

  kondurmak anlamı
  İşlemede, işlenen renkleri birbiriyle uygun olarak yerli yerinde kullanmak, bağdaştırmak.

  *Bor –Niğde

  kondurmak anlamı
  Konuk etmek.

  Gaziantep

  Devamını Oku
 • misafir etmek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  misafir etmek anlamı
  konuk olarak karşılayıp yedirip içirmek, yatırmak: “Onu, evin çocuklarıyla bir odada misafir etmişlerdi.” –Y. K. Karaosmanoğlu.

  Türkçe – İngilizce

  misafir etmek anlamı
  fiil
  1) entertain
  2) put up
  3) lodge

  misafir etmek eş anlamlısı

  yatırmak
  (-i, -e) 1. Bir kimsenin bir yere yatmasını sağlamak: “Çocuğu bir kenara yatırdım ve kadını omuzlarından tutup bir taşa dayadım.” –Y. K. Karaosmanoğlu. 2. (-i, -de) Uyutmak: “Gece beni en üst katta bir odada yatırdılar.” –Ö. Seyfettin. 3. (-i) Eğmek, yatık duruma getirmek: Yağmur ekinleri yatırdı. 4. (-i) Konuk etmek. 5. Parayı, işletmek amacıyla bir yere vermek: “Eline geçen serveti … emlaka yatırıyordu.” –E. E. Talu. 6. Parayı bir kuruluşa vermek, teslim etmek: Telefon parasını PTT’ye yatırdım. 7. Bir yiyeceği korumak veya tatlandırmak amacıyla tuz, soğan, yağ vb.nde bir süre bekletmek: Pastırmayı çemene yatırmak. 8. (-i) Düzeltmek, bastırmak, yassıltmak: “Kemal Rıfat avucunun içiyle saçlarını yatırıyor.” –A. İlhan. 9. Harcamak: “Sınırlı hoca aylığının yarısını her ay kitaplara yatırır.” –H. Taner.

  Devamını Oku
 • konukçu:

  BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü

  konukçu anlamı
  bakınız» konakçı.

  Güncel Türkçe Sözlük

  konukçu anlamı
  is. Yabancı konukların yanına verilen, onları gezdiren, onlarla ilgilenen kılavuz veya arkadaş, mihmandar.

  Tarama Sözlüğü

  konukçu anlamı
  Misafir sahibi

  Türkçe – İngilizce

  konukçu anlamı
  host

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  konukçu anlamı
  Ev sahibi.

  Trabzon

  konukçu eş anlamlısı

  mihmandar
  is. (mihmanda:rı) Konukçu.

  “konukçu” için örnek kullanımlar

  İnsanları “köle ” ve “konukçu ” olarak değerlendirirler, onlara tanrılarıymış gibi davranırlar. Bunun yanı sıra teknoloji hırsızlarıdır.
  Kaynak:

  Devamını Oku
 • konukçuluk:

  Güncel Türkçe Sözlük

  konukçuluk, -ğu anlamı
  is. Konukçunun işi, mihmandarlık.

  Tarama Sözlüğü

  konukçuluk anlamı
  Misafir sahibi olma, misafir ağırlama

  Devamını Oku
 • esir etmek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  esir etmek anlamı
  1) tutsak durumuna getirmek: “Beni bir takım vahşi çapulcular esir edip sımsıkı bağladıkları hâlde memleketlerine götürdüler.” –N. F. Kısakürek. 2) alıkoymak, meşgul etmek.

  Türkçe – İngilizce

  esir etmek anlamı
  fiil
  1) enthrall
  2) enslave
  3) enthral

  esir etmek eş anlamlısı

  alıkoymak
  (-i) 1. Bir süre için bir yerde tutmak: Arkadaşım beni yemeğe alıkoydu. 2. (-den) Birini, yapmakta olduğu veya yapmak istediği işten geri tutmak: “Selim Bey, babamı yemeğinden alıkoyarak mütemadiyen Girit’ten bahsediyordu.” –R. N. Güntekin. 3. Ayırıp saklamak: Bu kitabı sizin için alıkoydum. 4. (-den) Yoksun bırakmak: “İlk iki karım beni dalmış olduğum macera âleminden bir adım alıkoymamıştılar.” –H. R. Gürpınar. 5. (-i, -den) Mâni olmak, engel olmak: “Zalimi zulmetmekten alıkoyarsan kardeşlik hakkını yerine getirmiş olursun.” –N. F. Kısakürek.meşgul etmek
  1) vaktini almak; 2) uğraştırmak; 3) oyalamak.

  Devamını Oku
 • elkin:

  Divanü Lügati’t-Türk

  elkin anlamı
  (Kıpçak, Oğuz) konuk, misafir, yolcu, seyyahelkin anlamı
  yelici, koşan; konuk, misafir, yolcu, seyyahelkin anlamı
  yelici, koşucu; misafir, yolcu, konuk

  Tarama Sözlüğü

  elkin anlamı
  bakınız» elgin.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  elkin anlamı
  Arsız, yaramaz, şımarık.

  *Şarkikaraağaç –Isparta

  elkin anlamı
  Allaha yalvarma, yakarış.

  Şabanözü *Polatlı –Ankara

  Devamını Oku
 • konuk edinmek:

  Tarama Sözlüğü

  konuk edinmek anlamı
  Misafir etmek

  Devamını Oku
 • konuk dondurmak:

  Tarama Sözlüğü

  konuk dondurmak anlamı
  Misafir kabul etmek

  Devamını Oku
 • el almak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  el almak anlamı
  1) esk. tarikatlarda bir mürit, mürşidinden, başkalarına yol gösterme iznini almak; 2) bir sanatı yapmak için ustanın iznini almak; 3) kâğıt oyunlarında karşı tarafın oynadığı kâğıdın daha önemlisini oynayarak üstünlük sağlamak.

  Tarama Sözlüğü

  el almak anlamı
  1. Bir mürit, mürşidinden, başkalarına yol göstermek iznini almak. 2. Mürşidin elini tutup ona teslim olmak. 3. Elden tutmak, yardım etmek.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  el almak anlamı
  İzin almak.

  *Kandıra –Kocaeli

  el almak anlamı
  Daralan bir kimseye yardım etmek.

  *Koyulhisar –Sivas

  Devamını Oku
 • vardırmak:

  Güncel Türkçe Sözlük

  vardırmak anlamı
  (-i, -e) Varmasına yol açmak, götürmek: “Hasan’la ilgilerini evlenme kertesine vardırmak için canla başla çalışan Mesture Hanım…” –H. E. Adıvar.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  vardırmak anlamı
  Götürmek getirmek.

  Akçakaya –Kayseri
  *Bor –Niğde

  vardırmak eş anlamlısı

  götürmek
  (-i) 1. Taşımak, ulaştırmak veya koymak: “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” –A. Kutlu. 2. (-i, -e) Bir kimseyi bir yere kadar yanında yürütmek. 3. Yerinden ayırıp uzağa atmak veya yok etmek: Bir mermi bacağını götürdü. Duvarı su götürdü. 4. (nsz) Öldürmek: Hastalık çok insan götürdü. 5. (-e) Dayanmak, katlanmak, tahammül etmek. 6. (-i, -e) Birinin yanında yürüyüp ona bir yere kadar arkadaşlık etmek: Beni evime kadar götürdü. 7. (-e) Bir sonuca vardırmak: “Bitirmeden şunu da söyleyeyim, ahlaka, gerçek ahlaka götüren başlıca yollardan biri de aşktır.” –N. Ataç. 8. Kaybolmasına, yok olmasına yol açmak: Eksiler artıları götürdü. 9. argo Tümüyle sahip olmak. 10. argo Çalmak.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar