koni hücresi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

koni hücresi anlamı Lat.epitheliocytus conifer
(Anatomi) Gözde retinada bulunan ve apikal kısımları koni biçiminde olan ışığa duyarlı fotoreseptörik hücre. Üç ayrı tipi bulunan koni hücreleri kırmızı, yeşil ve mavi renk ayrımlarını gerçekleştirirler.
Sponsorlu Bağlantılar

koni hücresi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • koni hücreleri:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  koni hücreleri anlamı İng. retinen cones, cone cells Alm.Zapfenzellen, Kegelzellen Fr. cône retinien, cellule cône konos: koni
  Omurgalıların gözünde, retina bölgesinin arka tarafında bulunan koni şeklindeki, ışık alıcı (fotoreseptör), ışığa karşı hassas, daha keskin hatlı ve renkli görüntü alınmasından sorumlu, iyodopsin pigmenti içeren, insan gözünde 6.5 milyon kadar bulunan hücreler.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  koni hücreleri anlamı İng. cone cells
  Omurgalıların gözlerinde, retinanın arkasında yer alan, koni biçimindeki, ışığa son derece hassas olan ve renkli görüntünün algılanmasından sorumlu olan hücreler.

  Devamını Oku
 • goblet hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  goblet hücresi anlamı İng. goblet cell Alm.Becherzellen Fr. cellule de goblet
  Genellikle sindirim ve solunum sistemlerini astarlayan tek tabakalı örtü epitel hücrelerinin aralarında bulunan, mukus salgılayarak çevredeki hücrelerin yüzeyinin korunması ve kayganlığını sağlayan, çekirdeği bazal bölgeye yakın bulunan, kadeh şeklindeki tek hücreli bir bez. Kadeh hücresi.

  BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

  goblet hücresi anlamı İng. goblet cell
  Mukozanın özelleşmiş mukus salgılayan epitelyal hücreleri, kadeh hücresi.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  goblet hücresi anlamı İng. goblet cell
  Kadeh hücresi.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  goblet hücresi anlamı Lat.exocrinocytus caliciformis
  (Anatomi) Kadeh hücresi.

  Devamını Oku
 • kadeh hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  kadeh hücresi anlamı
  bakınız» goblet hücresi

  BSTS / Doğum ve Jinekoloji Terimleri Sözlüğü

  kadeh hücresi anlamı İng. goblet cell
  Goblet hücresi.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  kadeh hücresi anlamı İng. goblet cell
  Genellikle sindirim ve solunum yollarında mukoza hücreleri arasında bulunan, mukoza yüzeyini kayganlaştıran ve koruyan mukus salgılayan, kadeh biçiminde tek hücreli bir bez, goblet hücresi.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  kadeh hücresi anlamı Lat.exocrinocytus caliciformis
  (Anatomi) Tek katlı prizmatik örtü epiteli ve yalancı çok katlı prizmatik örtü epiteli içerisinde yer alan, orta kısımları şişkin, bazal kısımları ise dar kadeh biçiminde, müköz salgı yapan ve P.A.S. pozitiflik gösteren hücre, goblet hücresi.kadeh hücresi anlamı Lat.exocrinocytus caliciformis
  (Anatomi) Örtü epiteli içerisinde aralıklarla yer alan, tek hücreden oluşan ve müköz kıvamda salgı yapan hücre, selula kalisiformis, üniselüler bez, goblet hücresi.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  kadeh hücresi anlamı İng. goblet cell
  Genellikle sindirim ve solunum sistemlerini astarlayan tek tabakalı örtü epitel hücrelerinin aralarında bulunan, mukus salgılayarak çevredeki hücrelerin yüzeyinin korunması ve kayganlığını sağlayan, çekirdeği bazal bölgeye yakın bulunan, kadeh biçimindeki tek hücreli bir bez, goblet hücresi.

  Devamını Oku
 • Merkel hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  Merkel hücresi anlamı İng. Merkel cell Alm.Merkelsche Zelle Fr. cellule Merkel
  Genellikle avuç içi ve ayak tabanındaki kalınlaşmış deride bulunan, sitoplâzmasında küçük yoğun granuller içeren, duygu mekanoreseptörü olarak görev yaptığı düşünülen epitel hücresi tipi. Merkel dokunma cisimcikleri.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  Merkel hücresi anlamı Lat.epithelioidocytus tactus
  (Anatomi) Deri epidermisinin stratum bazale katmanında sitoplazmalarında yoğun granüller bulunan ve nöroendokrin sistemle ilgili olduğu bildirilen senzorik sinir sonlarıyla ilişkili hücre.

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  Merkel hücresi anlamı İng. Merkel cell
  Epidermiste ve ağız mukozasında bazal tabakada ve sinir sonlanmalarının yakınında yer alan basınç reseptörü olarak görev yapan nöroendokrin hücre, Merkel diski.

  Devamını Oku
 • plâzma hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  plâzma hücresi anlamı İng. plasma cell Alm. Plazmazellen Fr. cellule de plazme
  (Yun. plasma: biçim; kytos: hücre) B lenfositten gelişen ve bağışıklık sisteminin antikor salgılayan hücreleri. Plazmosit.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  plazma hücresi anlamı İng. plasma cell
  Antikor oluşumunda görevli olan, B lenfositinden oluşan hücreler, plazmosit.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  plazma hücresi anlamı Lat.plasmacytus
  (Anatomi) Bağ dokuda bulunan B-lenfositlerin farklılaşmasıyla oluşan, sıvısal bağışıklığın oluşmasından sorumlu antikorları sentezleyen, pironinle boyanan ve bazofili gösteren hücre. Plazmasit adı verilen bu hücrelerin elektron mikroskobunda granüllü endoplazma retikulumu, mitokondriyon ve Golgi aygıtı yönünden zengin olduğu görülür.

  BSTS / Mikrobiyoloji Terimleri Sözlüğü

  plazma hücresi anlamı İng. plasma cell
  B lenfositlerin degişikliğe uğraması sonucu oluşan ve antikor salgılayan bağışıklık sistemi hücresi, plazmosit.

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  plazma hücresi anlamı İng. plasma cell
  B lenfositlerden köken alan ve antikor salgılayan hücre, plazmosit.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  plazma hücresi anlamı İng. plasma cell
  B lenfositlerinden oluşan antikor salgılayan hücre, plazmosit.

  Devamını Oku
 • Clara hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  Clara hücresi anlamı İng. Clara cell Alm. Clara Zelle Fr.cellule de Clara
  Akciğerde silli kübik hücrelerin arasında görülen, üst yüzeyleri lümene doğru kubbe şeklinde çıkıntı yapmış salgı hücreleri.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  Clara hücresi anlamı Lat.exocrinocytus bronchiolaris
  (Anatomi) Akciğerlerin bronşçuklarında, silyumlu hücrelerin arasında görülen ve surfaktan benzeri bir madde salgılayan silyumsuz hücre.

  Devamını Oku
 • a hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  a hücresi anlamı İng. a cell Alm. a Zelle Fr. cellule a
  Mayalarda eşeyli üreme sırasında alfa hücresiyle beraber zigotu oluşturan hücre.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  A hücresi anlamı Lat.endocrinocytus alpha
  (Anatomi) Endokrin pankreasta adacığın daha çok çevresinde bulunan, kan şekerini yükselten glukagon salgılayan ve asidofil yapıda alkolde çözülmeyen granüller içeren hücre.

  Devamını Oku
 • Schwann hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  Schwann hücresi anlamı İng. Schwann cell Alm. Schwannsche Zelle Fr. cellule de Schwann
  Periferal sinirlerde aksonları saran hücreler. Bu hücrelerin plâzma zarları içeri çökerek aksonların etrafında kılıf şeklinde düzenli zar katlanmaları yaparak aksonu korurlar ve impulsun kolayca iletilmesini sağlarlar. Böyle sinirlere miyelinli sinirler denir. merkezî sinir sisteminde oligodendrositler aynı görevi yaparlar. İki Schwann hücresi arasında Ranvier boğumu olarak bilinen bir aralık yer alır. Bazı Schwann hücreleri birden fazla aksonu sarabilir, fakat aksonun çevresinde zar katlanmaları meydana getirmez. Bu durumdaki sinirlere miyelinsiz sinirler denir. Schwann kını, Shwann kılıfı.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  Schwann hücresi anlamı İng. Schwann cell
  Periferik sinir siteminin miyelin kılıfını yapan destekleyici hücresi.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  Schwann hücresi anlamı İng. Schwann cell
  Periferal sinirlerde sinir tellerini saran ve miyelinin oluşmasından sorumlu hücre.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  Schwann hücresi anlamı İng. Schwann cell
  Periferal sinirlerde aksonları saran hücreler olup bu hücrelerin plazma zarları içeri çökerek aksonların etrafında kılıf biçiminde düzenli zar katlanmaları yaparak aksonu korurması ve impulsların iletilmesini sağlayan hücreler.

  Devamını Oku
 • sinir hücresi:

  BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı İng. nerve cell, neuron Alm. Nervenzelle Fr.cellule nerveuse neuron: sinir
  Çekirdek ve organellerin bulunduğu bir hücre gövdesi (perikaryon) ile bu gövdeden uzanan sitoplâzmik uzantılardan (dendritler) ve aksondan meydana gelen, elektrik impulslarını taşımak için özelleşmiş sinir sisteminin temel hücreleri. Nöron.

  BSTS / Fizyoloji Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı İng. neuron
  Özelleşmiş yapılarıyla uYarım kabulü ve iletimini sağlayan hücreler, nöron.

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı Lat.neurocytus
  (Anatomi) Perikaryon adı verilen hücre gövdesiyle gövdeden çıkan dendrit adı verilen kısa uzantılar ve akson adı verilen tek uzun çıkıntı bulunan temel hücre, nöron, nöronum, nörosit. Golgi kompleksi, granüllü endoplazma retikulumu ve mitokondriyon gibi organellerden zengindir. Sinir hücresinin; uYarımları almak, iletmek, belli, hücresel aktiviteleri başlatmak, nörotransmiterleri ve diğer bilgi moleküllerini salgılamak gibi esas işlevleri bulunur.

  BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı İng. neuron
  Sinir sisteminin esas elemanı ve görevsel birimi, nöron. Uzun ömürlü olması ve çevresindeki olaylardan ve metabolik bozukluklardan çok etkilenmesi belirgin özellikleridir.

  BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı İng. neuron
  Çekirdek ve organellerin bulunduğu bir hücre gövdesiyle bu gövdeden uzanan stoplazmik uzantılardan ve aksondan meydana gelen elektrik impulslarını taşımak için özelleşmiş, sinir sisteminin temel hücreleri, nöron.

  BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü

  sinir hücresi anlamı
  bakınız» sinir gözesi

  Devamını Oku
 • Kupffer`in yıldız hücresi:

  BSTS / Histoloji-Embriyoloji Terimleri Sözlüğü

  Kupffer`in yıldız hücresi anlamı Lat.macrophagocytus stellatus
  (Anatomi) Karaciğerin parenşimindeki sinuzoidlerin duvar yapısında, mononükleer fagositler sistemi içeren, yıldız biçiminde sitoplazmik uzantılara sahip fagositoz yetenekli hücre.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar