kentleşme yöneltisi ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

kentleşme yöneltisi anlamı İng. urbanization policy Osm. şehirleşme siyaseti Fr. politique d'urbanisation
Kırsal alanlardan kentlere akının hızını, biçimini, bölgeler arasındaki dağılışını, uzun dönem için ülkenin kalkınmasına yardım edecek biçimde etkilemeyi ve köylerde, kentlerde yarattığı sorunların çözümünü amaçlayan ilke ve önceliklerle ilgili eşgüdümlü önlemlerin tümü.
Sponsorlu Bağlantılar

kentleşme yöneltisi ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • içyerleştirim yöneltisi:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  içyerleştirim yöneltisi anlamı İng. land settlement policy, internal settlement policy Osm. dahili iskân politikası Alm. Siedlungspolitik, Binnenkolonisation Fr. politique de colonisation intérieure
  Bir ülkede, insanların ve ekonomik etkinliklerin kırsal alanlarla kentsel alanlar arasında ve türlü büyüklüklerdeki yerleşim yerleri arasında dağılımına biçim vermekle ilgili kamusal önlemlerin tümü.

  Devamını Oku
 • kentleşme biriktirimleri:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  kentleşme biriktirimleri anlamı İng. urbanization economies Osm.şehirleşme tasarrufları
  Kentleşmenin ve kentlerde nüfus yığılmasının, ekonomik etkinliklerde, toplumsal işgörülerin geliminin düşürülmesi açısından sağladığı yararlar.

  Devamını Oku
 • nüfus yöneltisi:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  nüfus yöneltisi anlamı İng. population policy Alm.Bevölkerungspolitik Fr. politique démographique
  Nicelik ve nitelik açısından nüfus değişmelerini etkileyebilecek önlemlerin tümü.

  Devamını Oku
 • konut yöneltisi:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  konut yöneltisi anlamı İng. housing policy Osm.mesken siyaseti Alm. Wohnungspolitik Fr. politique de logement
  Ailelerin konut gereksinmelerini karşılamak üzere devletçe saptanan önceliklere uygun olarak alınan yasal ve eylemli önlemlerin tümü.

  Devamını Oku
 • Rostowgil büyüme aşamaları:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  Rostowgil büyüme aşamaları anlamı İng. stages of economic growth
  Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları.

  Devamını Oku
 • kentleşme ekonomisi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kentleşme ekonomisi anlamı
  bakınız» kentleşme iktisadı

  Devamını Oku
 • aşırı kentleşme:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  aşırı kentleşme anlamı İng. overurbanization Osm. aşırı şehirleşme
  Gerçek bir işleyimselleşmeye dayanmayan, kentlerdeki işsiz ve gizli işsiz sayısını ölçüsüz olarak çoğaltan, hızlı ve düzensiz kentleşme türü.

  Devamını Oku
 • kentleşme iktisadı:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  kentleşme iktisadı anlamı İng. urbanization economics, urban economics
  Bir şehrin oluşumu, işleyişi ve gelişiminin gerisindeki iktisadi güdüleri ve etkileri çözümlemeye çalışmasıyla bölgesel iktisadın, iktisadi karar birimlerinin davranışlarını mekânsal boyutuyla ele almasıyla da mikroiktisadın bir alt dalı.

  Devamını Oku
 • bağımlı kentleşme:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  bağımlı kentleşme anlamı İng. dependent urbanization Fr. urbanisation dépendente
  İlk kez Fransız kentbilimcisi Manuel Castells’in incelediği ve az gelişmiş ülkeleri, kentleri ve kentleşme biçimleri aracılığı ile anamalcı gelişmiş ülkelere bağımlı kılan ya da o durumdan kurtulmalarını önleyen kentleşme türü.

  Devamını Oku
 • toplum kalkınması:

  BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü

  toplum kalkınması anlamı İng. community development Osm. cemaat kalkınması Alm. Gemeinschaftsentwicklung Fr.développement communautaire
  Yerel toplulukların, ekonomik, toplumsal ve ekinsel sorunlarını çözmek amacıyla giriştikleri çabaların devletçe her türlü olanaklarla desteklenmesine ve bu yönden ulusal düzeydeki kalkınma çabalarına katılmalarına dayalı eğitsel ve örgütsel süreçlerin tümü. bakınız» destekli imece.

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  toplum kalkınması anlamı İng. cummunity development Osm. cemaat kalkınması Fr. développement de communauté
  Azgelişmiş toplumların kalkınması için önerilen, kırsal toplulukların yol, okul, su gibi kimi ortak gereksinmelerini ve bir ölçüde de küçük tarımsal ve işleyimsel girişimlerini ortak çabayla kendilerinin yürütmeleri, devletin de bunlara bilgi ve uygulayımsal araçlar sağlaması yolu; dayanaklı imece. bakınız» imece.

  Türkçe – İngilizce

  toplum kalkınması anlamı
  community development

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar