vodvil

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü vodvil anlamı Fr. VaudevilleTanıma yanlışlarına ve olguların tuhaflığına dayanan hafif komedi (VODVİLCİ, Vaudevilliste). BSTS / Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü vodvil anlamı İng. “vaudville”, farcical comedy, (ABD) farce-comedy Alm. Vaudville, Singspiel Fr.vaudvilleSinem./TV. Çok çapraşık, iç içe geçmiş dolantılar dizisinden oluşan oyun çeşidi. […]

vazokonstriksiyon

BSTS / Cerrahi Terimleri Sözlüğü vazokonstriksiyon anlamı İng. vasoconstrictionKan damarlarının büzülmesi. BSTS / Dölerme ve Suni Tohumlama Terimleri Sözlüğü vazokonstriksiyon anlamı İng. vasoconstrictionKan damarlarının daralması. BSTS / Patoloji Terimleri Sözlüğü vazokonstriksiyon anlamı İng. vasoconstrictionKan damarı iç çapının daralması. “vazokonstriksiyon” için örnek kullanımlar “Bu metabolitler, hem vazokonstriksiyon yaparak, hem de diğer […]

vejetatif çoğalma

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü vejetatif çoğalma anlamı İng. vegetative propagation Lat.vegetare: canlandırmak Alm. vegetative Vermehrung Fr. multiplication végétativeEşeysiz üreme usulleriyle kesilmiş yaprak veya sap gibi bitki kısımlarının kültüründen bitki üretilmesi.

vajina sinirleri

BSTS / Anatomi Terimleri Sözlüğü vajina sinirleri anlamı Lat.nervi vaginales(Anatomi) Plexus uterovaginalis’ten ayrılan ve vagina ile vestibulum vaginae’yi uyaran sinirler, nervi vajinales.

voltaj

Güncel Türkçe Sözlük voltaj anlamı is. fiz. Gerilim. Türkçe – İngilizce voltaj anlamıisim1) voltage voltaj eş anlamlısı gerilim is. 1. Gerginlik, tansiyon: “İki yetişkin arasında süregiden gerilimin fazlasıyla farkındaydı.” –E. Şafak. 2. dil b. Konuşmada bir sesin ortaya çıkması için ses kirişlerinin gerginleşmesi, tansiyon. 3. fiz. İki ucundan ters yanlara […]

vaktini almak

Türkçe – İngilizce vaktini almak anlamıfiil1) encroach on one’s time

ves

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ves anlamıHuy, davranış. –Antalya ves anlamıFes Kırşehir “ves” için örnek kullanımlar ayet) İnnel müslimine vel müslimati vel mü’minine vel mü’minati vel kanitine vel kanitati ves sadikiyne ves sadikati ves sabirine vesKaynak: Hafîz (İslam)5/MAYDE-45: Ve ketebnâ aleyhim fîhâ ennen nefse bin nefsi vel ayne bil ayni vel […]

vadesiz hesap

Güncel Türkçe Sözlük vadesiz hesap, -bı anlamı is. Süresi belirlenmemiş, paranın istenildiği zaman çekilebilmesine imkân tanıyan banka hesabı, vadesiz mevduat. Türkçe – İngilizce vadesiz hesap anlamıisim1) checking account2) drawing account3) cheque account

vülger iktisat yaklaşımı

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü vülger iktisat yaklaşımı anlamıbakınız» yüzeysel iktisat yaklaşımı

video

Güncel Türkçe Sözlük video anlamı is. 1. Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sayısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi. 2. Videoteyp. İngilizce – Türkçe video anlamıisim1) video2) video filmi3) televizyon4) video terminalsıfat1) video2) ekran Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü video anlamı İng.videoVideoteyp:§ “Üsküp’te Türk Eserleri proGramını video banda kaydetmiştik.” –Yavuz […]