uğurlu seki

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uğurlu seki anlamıAt ve kısrağın bir, iki ya da üç ayağındaki aklık. –Adana

uğraşılabilmek

Güncel Türkçe Sözlük uğraşılabilmek anlamı (nsz) Uğraşılma olasılığı bulunmak: “Fakat yine zannederim ki genç kız sırf bu sebepten, bu gururdan dolayı onu ötekilerden ayırmış ve ona uğraşılabilecek, sevilebilecek bir şahsiyet izafe etmişti.” –N. Hikmet.

uncalled-for

İngilizce – Türkçe uncalled-for anlamısıfat1) istenmeyen2) gereksiz3) yersiz4) haksız5) uygunsuz “uncalled-for” için örnek kullanımlar health, dares not offer uncalled-for advice, and the queen dowager, the Gisit Fatima, was threaten with fetters if she persisted in interference.”Kaynak: Ahmad III ibn Abu BakrAs a verb, it refers to uncalled-for, excessive tampo; as […]

ulun

Divanü Lügati’t-Türk ulun anlamıtemrensiz ok Kişi Adları Sözlüğü Ulun anlamı Köken:Cinsiyet: Erkek1. Büyük, ulu. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü.Cinsiyet: Kız1. Büyük, yüce. 2. Temrensiz ok. 3. Buğday, arpa kökü. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü uluñ anlamı1. Buğday, arpa kökü. 2. Tahılın ana sapı çevresinde oluşan kardeş saplar. “ulun” için […]

uzatmalı çavuş

Güncel Türkçe Sözlük uzatmalı çavuş anlamı is. hlk. Uzman çavuş.

uyku durak yok

Güncel Türkçe Sözlük uyku durak yok anlamıdinlenme imkânı yok.

ulaşık, (ulaşuk, ulaşıh, ulaşuh)

Tarama Sözlüğü ulaşık, (ulaşuk, ulaşıh, ulaşuh) anlamı1. İleriden beri sürüp gelen, mütevatir, mütevali. 2. Birbiri ardınca, arkası kesilmeksizin. 3. Bağlılık, irtibat. 4. Bitişik, muttasıl, merbut. 5. Yakınlık, akrabalık. “ulaşık, (ulaşuk, ulaşıh, ulaşuh)” için örnek kullanımlar Köy il merkezine yaklaşık 40 Km olup, yarım otobüs ile ulaşık sağlanmaktadır. Köyün 1 km’si hariç […]

uyak

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü uyak anlamı Osm. Kafiye Fr.Rime proprement dite ou Rime finaleİki veya ikiden fazla dizenin sonunda bulunan ündeş kelimelerdeki aynı ses öbeği (UYAK MERAKLISI, Rimeur; ALMAŞIK U., R. Alternées; BAŞTA U., Rime initiale; DÜZ U., R. couronnée; EKLEME U., R. annexée; İKİRCİL U., […]

undoubtedly

İngilizce – Türkçe undoubtedly anlamızarf1) şüphesiz olarak2) kesin olarak “undoubtedly” için örnek kullanımlar But their numbers are undoubtedly much fewer than a couple of generations back.Ama onların sayıları şüphesiz geri birkaç nesil daha azdır.Kaynak: couriernews.comKeep an eye on Duke assistant Chris Collins, who will undoubtedly be a candidate.Şüphesiz aday olacak […]

unheard-of

İngilizce – Türkçe unheard-of anlamısıfat1) eşi görülmemiş2) eşi benzeri görülmemiş3) duyulmamış4) inanılmaz5) tanınmamış6) yakası açılmadık “unheard-of” için örnek kullanımlar On the eve of his death in 1665, the Spanish Empire had reached its territorial zenith, spanning a then-unheard-of 12.2 | e6km2 but inKaynak: Philip IV of SpainThe original production was […]