tövbesiz

Güncel Türkçe Sözlük tövbesiz anlamı sf. Tövbe etmemiş.

the preceding

“the preceding” için örnek kullanımlar Zayn came off well in the preceding VT, mind.Zeyn önceki VT, akılda iyi çıktı.Kaynak: mirror.co.ukIn a report, Instituto Nacional De Estadistic y Censos said that Argentinian GDP rose to 2.1%, from 0.7% in the preceding month.Raporda, Instituto Nacional De Estadistic y Censos olduğu Arjantinli GSYİH […]

tüğümlemek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü tüğümlemek anlamıBağlamak, düğümlemek. Bağıllı *Eğridir –Isparta

tahsildarlık

Güncel Türkçe Sözlük tahsildarlık, -ğı anlamı is. Tahsildarın görevi, alımcılık. tahsildarlık eş anlamlısı alımcılık is. Tahsildarlık. “tahsildarlık” için örnek kullanımlar Verginin zamanında toplanması için “tahsildarlık” kuruldu; vilayetin yıllık gelirinde büyük artış sağlandı. Tuna Vilayeti NizamnamesininKaynak: Mithat Paşa

tikel çözümsel işlev

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü tikel çözümsel işlev anlamı İng. meromorp-hic function Osm. meromorf tabi, meromorf fonksiyon Alm.meromorphe Funktion Fr. fonction méromorpheBir D alanında tanımlanan ve ucayları dışında D nin tüm noktalarında çözümsel olan karmaşık işlev.

Taşarası

Yerleşim Birimleri Sözlüğü Taşarası anlamıBalıkesir ili, Havran ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. “Taşarası” için örnek kullanımlar İlçe sınırları içerisindeki Taşarası Şifasuyu kalp,damar,böbrek taşı vb. birçok hastalığa çözümdür. Değirmendere’deki şifalı su ise el veKaynak: Kabataş, Ordu

thumb a ride

İngilizce – Türkçe thumb a ride anlamıfiil1) otostop çekmek

toz kopmak

Tarama Sözlüğü toz kopmak anlamıToz kalkmak.

the Arctic Circle

“the Arctic Circle” için örnek kullanımlar How does a country singer prepare for a dog sled trip in the Arctic Circle?Nasıl bir country şarkıcısı Kuzey Kutbu'nda bir köpek kızak gezisi için hazırlanır?Kaynak: theboot.comLying deep inside the Arctic Circle, opposite Greenland’s northern coast, Ellesmere is one of the world’s coldest, bleakest […]

Tanzimat fermanı

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü Tanzimat fermanı anlamıbakınız» Gülhane hatt-ı hümayunu.