personal effects

İngilizce – Türkçe personal effects anlamıisim1) şahsı eşya “personal effects” için örnek kullanımlar After the sinking, it was returned to her with other personal effects.Batan sonra, diğer kişisel eşyalar ile ona döndü.Kaynak: thisishullandeastriding.co.uk

puberty

İngilizce – Türkçe puberty anlamıisim1) ergenlik2) erginlik3) buluğ4) buluş5) ergenlik yaşı “puberty” için örnek kullanımlar Ezra only seems interested in girls between puberty and age eighteen.Ezra sadece ergenlik ve yaş onsekiz arasındaki kızların ilgi görünüyor.Kaynak: tv.comWe’ve heard how hormones in cow milk are affecting early puberty.Biz inek sütü hormonlar erken […]

pek, (bek (II) )

Tarama Sözlüğü pek, (bek (II) ) anlamıKatı, sert, sıkı, sağlam. “pek, (bek (II) )” için örnek kullanımlar Altta neden pek bulamayız ama bazı hastalıklar buna sebep olabiliyor.Why many do not find it at the bottom, but it can lead to certain diseases.Kaynak: cumrapostasi.comSeyircisiz oynanan bir maçın tatsız, tutsuz yemekten pek […]

potansiyel türlü integral

BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü potansiyel türlü integral anlamı İng. potential type integral Az. potensial tipli integralKutupsal çekirdekli integral operatör.

Phylloscopus inornatus

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü Phylloscopus inornatus anlamıbakınız» küçük söğüt bülbülü

pike perch

İngilizce – Türkçe pike perch anlamıisim1) levrek

pnömohipoderma

BSTS / İç Hastalıkları Terimleri Sözlüğü pnömohipoderma anlamı İng. pneumohypodermaDeri altı dokularda hava bulunması.

peresen dönmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü peresen dönmek anlamıHızlı ve çevik davranmak : Aliyi düğünde görseydin peresen dönüyordu. *Antakya –Hatay

peanut butter

İngilizce – Türkçe peanut butter anlamıisim1) fıstık ezmesi “peanut butter” için örnek kullanımlar Ever wonder how to make a peanut butter and honey sandwich in space?Hiç uzayda bir fıstık ezmesi ve bal sandviç yapmak için nasıl acaba?Kaynak: ntdtv.orgWednesday: Nacho supremes, peas, refried beans, watermelon, peanut butter sandwich.Çarşamba: Nacho supremes, bezelye, […]

palamarı koparmak (veya çözmek)

Güncel Türkçe Sözlük palamarı koparmak (veya çözmek) anlamı argo kaçmak, sıvışmak: “Bir kere palamarı çözmeye muvaffak olsa bir yere kapağı atmanın çaresini bulabilirdi.” –H. R. Gürpınar.