içi paralanmak (veya parçalanmak)

Güncel Türkçe Sözlük içi paralanmak (veya parçalanmak) anlamıbirine acıyarak çok üzülmek: “Yusuf için her fedakârlığa razı idim. Fakat buna imkân göremiyordum. İçim parçalandı.” –R. N. Güntekin.

insiraf

Güncel Türkçe Sözlük insiraf anlamı is. (insira:fı) esk. Bükün. insiraf eş anlamlısı bükün is. db. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf.

incirlik

Güncel Türkçe Sözlük incirlik, -ği anlamı is. 1. İncir yetiştirilen alan, incir bahçesi: “Yine bir gün o kızı geçen yıl gördüğü incirlikte bir daha gördü.” –O. C. Kaygılı. 2. İncir ağaçları çok olan yer: “Tam öğle vakti incirlikte iğne atsanız düşecek yer kalmamıştı.” –O. C. Kaygılı. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü […]

içi boş elips

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu içi boş elips anlamıbakınız» içi boş oval

iğrenebilme

Güncel Türkçe Sözlük iğrenebilme anlamı is. İğrenebilmek işi.

irkim

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü irkim anlamıHazine, gömü. Gümele *Söğüt –BilecikÇiftepınar *Mersin –İçel

ipekçilik

Güncel Türkçe Sözlük ipekçilik, -ği anlamı is. İpek böceği yetiştirme veya ipek alıp satma işi: “Gönen’de vaktiyle ipekçilik almış yürümüş, derken suni ipek gelmiş, işler bozulmuş.” –B. R. Eyuboğlu. Türkçe – İngilizce ipekçilik anlamıisim1) sericulture2) silk culture “ipekçilik” için örnek kullanımlar Koza Han halen Bursa ekonomisine ipekçilik alanında katkılarını sürdürmektedir. […]

ikiodaklı

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü ikiodaklı anlamı İng. bifocal Osm. bifokal Fr. bifocalfizik: 1 -Ayrı iki odak uzaklığında olan (cam, mercek vb.). 2- Biri yakıngörme, diğeri uzakgörme bozukluğunu giderebilecek nitelikte hazırlanmış (gözlük camları).

ingoing

İngilizce – Türkçe ingoing anlamıisim1) hava parası2) yeni gelenin demirbaşlar için ödediği parasıfat1) içeriye giren2) yeni “ingoing” için örnek kullanımlar In Minkowski spacetime , the nonholonomically construccted null vectors l^a,n^a respectively match the outgoing and ingoing null radialKaynak: Construction of a complex null tetraddevelopment of the North West region acting […]

içe doğru hali

BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü içe doğru hali anlamı Fr. cas illatifBazı dillerde bir şeyin “içine doğru” fikrini veren isim hali.