expensive

İngilizce – Türkçe expensive anlamısıfat1) pahalı2) masraflı3) pahalıya mal olan “expensive” için örnek kullanımlar But it’s terribly expensive making this signing a good move, but barely.Ama bu iyi bir hamle imzalayarak, ama ancak yapım korkunç pahalı.Kaynak: cbssports.comHere are the five least expensive homes that sold in Beachwood in February 2013.Burada […]

ehkam

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ehkam anlamı< Ar. ahkâm: ahkam

el götürmek

Tarama Sözlüğü el götürmek anlamı1. El kaldırmak, el açmak, elini göğe doğru kaldırmak. 2. El çekmek, vaz geçmek. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü el götürmek anlamıYalvarmak, yakarmak. Karakoyunlu –Kars

emziksiz

Güncel Türkçe Sözlük emziksiz anlamı sf. Emziği olmayan. “emziksiz” için örnek kullanımlar Ağzı emzikli ya da emziksiz kırmızı maldan testilere ait parçalar vardır. Diğer biçimler olarak kulplu ve kulpsuz çanaklar ile küplerKaynak: Ahlatlıbel Düz Yerleşmesi

eksen yükselmesi

BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü eksen yükselmesi anlamı İng. axial culmination Alm. axiale Kulmination Fr. bombement axialBir kemer ekseninin yükselmiş olan kesimleri.

eşevrelilik

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü eşevrelilik anlamı İng. coherence Osm. koherens Alm. Kohärenz, Fütterung Fr. cohérenceEşevreii olma özelliği, bakınız» eşevreli.

eşdeğer eşitlik

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü eşdeğer eşitlik anlamı İng. equivalent equationEşit simgesinin her iki yanına aynı işlemleri uygulamaya elveren eşitlik.

ebe gél

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü ebe gél anlamıAl da gel: Ünkü goyunları asam ebe gel. Taşpazar, Birgi *Ödemiş İzmir

ele geçirme kuramı

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü ele geçirme kuramı anlamıbakınız» kuşatma kuramı

ekoloji

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü ekoloji anlamıbakınız» Çevre Bilimi BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu ekoloji anlamıbakınız» Çevre Bilimi. BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü ekoloji anlamı İng. ecologyÇevre bilimi. BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü ekoloji anlamıbakınız» çevrebilim. BSTS / Zooloji Terimleri Sözlüğü Ekoloji anlamıbakınız» Çevre Bilimi Güncel Türkçe Sözlük […]