çöreklenebilme

Güncel Türkçe Sözlük çöreklenebilme anlamı is. Çöreklenebilmek işi.

Çukurpelit

Yerleşim Birimleri Sözlüğü Çukurpelit anlamıKasTamonu ili, Araç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi. “Çukurpelit” için örnek kullanımlar Çukurpelit, Kastamonu ilinin Araç ilçesine bağlı bir köy dür. Tarihçe: Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur.Kaynak: Çukurpelit, Araç

çekek yeri

BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü çekek yeri anlamı İng. landing-placeBalıkçı tekneleri, küçük tonajlı tekneler veya yatların bakım ve onarımlarının yapılması için karaya alınmalarına imkân sağlayacak donanıma ve bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal veya sıkıştırılmış toprak zemin veya katı sıcak asfalt veya betonlanmış eğimli alana sahip olan kıyı […]

çarpalamah

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çarpalamah anlamıÇalkalamak (sıvılık.). Uluşiran*Şiran –Gümüşhane

çevirgen tepkileşimlik

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü çevirgen tepkileşimlik anlamı İng. converter reactor Osm. enversör reaktör Alm. Konverter, Konversionsreaktor Fr. réacteur convertisseurIlıncık kaparak bir tür bölünebilir özdeği başka bir tür bölünebilir özdeğe çeviren tepkileşimlik.

çok yönlü gelişim

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü çok yönlü gelişim anlamı İng. multidimensional developmentDeğişmelerin türlü alan ve yönlerde birbirinden başka ölçülerle gerçekleştiği karmaşık büyüme.

çin ayaz

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü çin ayaz anlamıbakınız» çınayaz

çatışan çıkar

Uluslararası İlişkiler Terimleri Kılavuzu çatışan çıkar anlamı İng.conflict of interest Alm.interessenskonflikt Fr.conflit d’intérêtbakınız» çıkar çatışması

çökeltilebilmek

Güncel Türkçe Sözlük çökeltilebilmek anlamı (nsz) kim. Çökeltilme imkânı veya olasılığı bulunmak.

çivi kestirmek

Güncel Türkçe Sözlük çivi kestirmek anlamı1. çok üşütmek.“Misafirlerimize trende çivi kestirmekte mana yok.”- Reşat Nuri Güntekin