bulaşabilmek

Güncel Türkçe Sözlük bulaşabilmek anlamı (nsz) Bulaşma imkânı veya olasılığı bulunmak.

büngeşmek

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü büngeşmek anlamıİncinmek, damar damar üstüne gelmek. *Alaşehir –Manisa büngeşmek anlamı1. Birbirine dolaşmak. 2. Geriye çekilip, toplanmak. 3. bakınız» büngeçmek-2.

bün bün atmak

Tarama Sözlüğü bün bün atmak anlamıBüngül büngül kaynamak.

büyüklük

BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu büyüklük anlamıbakınız» ölçü BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü büyüklük anlamı İng. magnitude Alm. Grösse Fr. magnitudeDoğabilimsel bir niceliğin sayısal ölçüsü. BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü büyüklük anlamı İng. magnetidue, greatness Osm. kemiyet, şiddet Lat.magnitudo Alm. Grösse Fr. grandeur1- Uzunluk, alan, oylum gibi bir ölçüye […]

başkası yararına ödeme istemi

BSTS / Tecim, Maliye, Sayışmanlık ve Güvence Terimleri Sözlüğü başkası yararına ödeme istemi anlamı İng. drawer for another party Osm. âhar hesabına keşideci Fr.tireur pour compteBaşkası sayışımına ödek gönderme işi.

belirsiz betim

BSTS / Yöntembilim Terimleri Sözlüğü belirsiz betim anlamı İng. ambiguous figure Osm. müphem şekilUzancalı ya da çıkarımcı ölçerlerde kullanılan, belirgin bir anlatımı bulunmadığı için değişik biçimlerde anlaşılmaya ve yorumlanmaya elverişli ölçek sınarı. bakınız» çıkarımcı yordam, kestirimci inceleme, uzancalı yordam.

boğuklaşmak

Güncel Türkçe Sözlük boğuklaşmak anlamı (nsz) Ses boğuk duruma gelmek, kısıklaşmak: “Kapının önündeki sesler, sövüşmeler boğuklaştı.” –M. Ş. Esendal.

bindirmeli

“bindirmeli” için örnek kullanımlar Bindirmeli eklemeler genelde parça kalınlığına bağlı olarak kullanılır, bazı ince parçalarda bindirmeli ekleme yapmak zorunlu haleKaynak: Kaynak (imalat)etkiledikleri Gérard Debreu Edmond Malinvaud | önemli_başarıları Üstüste bindirmeli nesiller modeli Optimal büyüme için altın model ,Kaynak: Maurice Allais

beylikçi

BSTS / Tarih Terimleri Sözlüğü beylikçi anlamıPadişah divanı kaleminin başı; aynı zamanda bütün Divan-ı Hümayun kalemlerinin reisülküttaptan sonra en yüksek buyurucusu. Güncel Türkçe Sözlük beylikçi anlamı is. tar. Divani kalemin başı.

bilardo masası

Güncel Türkçe Sözlük bilardo masası anlamı is. Üzerinde bilardo oynanan, yeşil çuha kaplı, delikli veya deliksiz masa. “bilardo masası” için örnek kullanımlar Ayrıca öğrencilerin boş vakitlerini geçirebilecekleri sinema salonu, bilardo masası, bilgisayar odası ve masa tenisi olacak.In addition, students can spend leisure time movie theater, pool table, table tennis, computer […]