karakter komedyası ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

karakter komedyası anlamı İng. comedy of characters, comedy of humours' Alm. Characterlustspiel Fr.comédie de caractère
Bu komedya biçiminde gülünç kahramanın yanlış ve zayıf yanları ön plana çıkar. Toplum içindeki yanlışlıkların eleştirisi baş oyun kişisi yoluyla geliştirilir.
Sponsorlu Bağlantılar

karakter komedyası ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • dolantı komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  dolantı komedyası anlamı İng. comedy of intrigue Osm. entrika komedyası Alm. Intrigenstück Fr. comédie d’intrigue
  Kurgu ustalığı önemli olan bu komedyada olaylar ve güldürü öğesi yazarın tasarladığı bir dolantıdan ortaya çıkar. Bu komedya daha çok olaylar yoluyla gelişir.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  dolantı komedyası anlamı
  bakınız» entrika komedyası.

  Devamını Oku
 • töre komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  töre komedyası anlamı İng. comedy of manners, drawing-room comedy Osm. örf ve adet komedyası Alm. Sittenstuck, Sittenkomödie Fr. comédie de moeurs
  Bir çağın ya da belli bir dönemin günlük yaşamından yola çıkarak, insan tavır ve ilişkilerinin ışığında, bozuk, tutarsız ya da yanlış olan töresel ilişkileri ahlak açısından eleştiren komedya. Bu türde, insana ve insan ilişkilerine bir dönem, bir çevre, bir sınıf, bir yaşam biçimi arasından bakılır.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  töre komedyası anlamı İng. comedy of manners Alm. Sittenstück Fr.comédie de moeurs
  Günlük olaylardan, özellikle belirli bir dönemin ve sınıfın belirli törelerinden hareket ederek, ahlakçı bir açıdan bunların zayıf yanını gülünçleştiren, toplumsal zararlarını keskin bir yolda belirten komedya türü.

  Devamını Oku
 • kahramanlık komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  kahramanlık komedyası anlamı İng. heroic comedy Alm. Heldenkomödie Fr.comédie héroïque
  Kralların, prenslerin ve soyluların baş oyun kişisi olduğu serüvenleri kapsayan komedya biçimi.

  Devamını Oku
 • çoban komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  çoban komedyası anlamı İng. pastoral comedy Alm. Schäferspiel Fr. comédie pastorale
  Rönesans’ta ortaya çıkan, kır yaşamını, doğayı ve sevişmeyi konu edinen romantik ve şiirli komedya türü.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  çoban komedyası anlamı İng. pastoral comedy Alm. Schöferspiel Fr. comédie pastorale
  Kır yaşamını, çevresini, çobanların sevişmelerini gösteren, romantik havada komedya türü.

  Devamını Oku
 • salon komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  salon komedyası anlamı İng. drawing -room drama, cup and saucer comedy Alm. Salonlustspiel Fr. théâtre de salon
  Bir salon dekoru içinde oynanan, hafif, salt eğlendirmeye dayanan komedya biçimi.

  Devamını Oku
 • entrika komedyası:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  entrika komedyası anlamı İng. comedy Alm. Intrigen-komödie Fr. comédie d’intrigue
  Birtakım dolapların dönmesiyle gelişen komedya türü.

  Devamını Oku
 • togata komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  togata komedyası anlamı Lat.fabula togata
  Roma tiyatrosunda yerli konuları ve yöresel giysileri olan komedya türü.

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  togata komedyası anlamı Lat.Fabula togata
  Roma yerli konulu ve giysili Latin komedya türü. (Toga – Eski Romalıların üzerlerine giydikleri giysi) Yunan töre ve akımlardan ayrılan bir akımın adıdır. Olaylar Roma’da geçer. Roma’da geçmezse bile, Palyata türünde olduğu gibi Yunanistan’da geçmez.

  Devamını Oku
 • attelan komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  attelan komedyası anlamı Lat.fabula attelana
  Roma tiyatrosunda yazınsal öğelerin ağır bastığı komedya türü.

  Devamını Oku
 • tarih komedyası:

  BSTS / Tiyatro Terimleri Sözlüğü

  tarih komedyası anlamı İng. historical comedy Alm. geschichtliche Komödie Fr. comédie historique
  Konusu tarihten alınmış komedya türü.

  Devamını Oku
 • durum komedyası:

  BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

  durum komedyası anlamı İng. situation play Alm.Situations komödie Fr.comédie de situation
  Gülünç olanı karakterden değil, durumlardan geliştiren komedya biçimi. Nesnel bir bakışla, yani toplumsal olguların yansıtılması ile ele alındığından içerik açısından yoğun olabilen bu komdeya biçimi, öznel açıdan, salt güldürmek amacıyla işlendiğinden daha çok kurgu ustalığı ile belirir.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar