insiraf ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Güncel Türkçe Sözlük

insiraf anlamı
is. (insira:fı) esk. Bükün.

insiraf eş anlamlısı

bükün
is. db. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf.
Sponsorlu Bağlantılar

insiraf ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • bükün:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  bükün anlamı İng. flection Osm. insiraf Alm. Beugung, Flexion Fr. flexion
  Gramer görevleri ve yapı bakımından, sözcük köklerinin başında, içinde veya sonunda çeşitli değişikliklerin meydana gelmesi: Samî ve Hint-Avrupa dillerinde olduğu gibi.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  bükün anlamı Osm. insıraf Fr. flexion
  Bükünlü diller denilen bir takım dillerde, Gramatikal çeşitler meydana getirmek üzere, kelimelere takılır getirilme özelliği (BÜKÜNLÜ, BÜKÜNGEN, Münsarif, Fléchi, Flexionnelr Flexible).bakınız» içbükün.

  Divanü Lügati’t-Türk

  bükün anlamı
  kör bağırsak

  Güncel Türkçe Sözlük

  bükün anlamı
  is. db. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından, kelime köklerinin başında, içinde veya sonunda türlü değişikliklerin olması, insiraf.

  Tarama Sözlüğü

  bükün anlamı
  Bükülme izi, büküm yeri.

  bükün eş anlamlısı

  insiraf
  is. (insira:fı) esk. Bükün.

  “bükün” için örnek kullanımlar

  Dizlerinizi bükün ve ayak tabanlarınızın zemine basmasını sağlayın.Provide Bend your knees and push the soles of your feet to the floor.Kaynak: yenialanya.comBaşınızı yavaşça arkaya bükün ve dinlenin.Tilt your head back slightly and rest.Kaynak: kadin.haber3.comBükün ve Kelime Yapısı Kuralları: Bükün, kelime yapısında gözlemlenen farklı yöntem ve kurallara göre gruplara ayrılır. çekimi bükün sınıfına girer.
  Kaynak: Dilbilimol sözni Kristus bükün qïčqïrïr daγi aytïr χačdan barča kristianlarγa. Anïŋ üčün kerekirbiz Kristus bile tözme. Kim Kris­tus bile tözmese
  Kaynak: Codex CumanicusLeyla ile Mecnun: Nev çünki bükün cahânda etrâk: Köptür huştab’u safı idrâk. Sab’a-i Seyyar: Seb’a-i Seyyare (سبعه سیار, Sab’ai Sayyar) Nevai,
  Kaynak: Ali Şîr NevaîMorfem lerin karmaşık bir kelimenin anlamına katkısı: Bir kelimenin, türevin ya da birleşik kelimelerin bükün şekillerinin anlamı bu
  Kaynak: Anlambilim

  Devamını Oku
 • insirafi:

  Güncel Türkçe Sözlük

  insirafi anlamı
  sf. (insira:fi:) esk. Bükünlü.

  insirafi eş anlamlısı

  bükünlü
  sf. db. Türetmede ve çekimde kelime kökleri değişikliğe uğrayan, bükülgen, insirafi.

  Devamını Oku
 • kelime bilimi:

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  kelime bilimi anlamı İng. lexicology Osm. ilmü’l-lüga Alm.Lexicologie Fr.lexicologie
  Bir dilin kelime varlığını şekil bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi açısından ele alarak türetmede görev alan birimlerini, birleşik kelimelerini, kalıplaşmış şekillerini, deyimlerini, atasözlerini, alıntı kelime vb. ögelerini inceleyen, bunların köken yapılarını araştıran, şekil ve anlam bilimi açısından geçirdikleri değişme ve gelişmeleri belirleyen dil bilimi dalı.

  Devamını Oku
 • bükünlü:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  bükünlü anlamı
  bakınız» bükün.

  Güncel Türkçe Sözlük

  bükünlü anlamı
  sf. db. Türetmede ve çekimde kelime kökleri değişikliğe uğrayan, bükülgen, insirafi.

  bükünlü eş anlamlısı

  bükülgen
  sf. 1. Kolay eğilip bükülen. 2. db. Bükünlü.insirafi
  sf. (insira:fi:) esk. Bükünlü.

  “bükünlü” için örnek kullanımlar

  yani tüm geçmiş zaman şekillerinde geçişli fiillerde öznenin bükünlü halde belirtilmesi, nesnenin yalın halde olması, İrani dillerde
  Kaynak: ZazacaÖrneğin; bükünlü diller grubunda olan Almancada şöyle bir kategori vardır: Almancada bütün isimlerin tanımlığı (Artikel) vardır.
  Kaynak: Dilbilim

  Devamını Oku
 • kelime oyunu:

  BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

  kelime oyunu anlamı Fr. Jeu de mots
  Kelimelerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden faydalanılarak yapılan nükte veya tevil.

  Güncel Türkçe Sözlük

  kelime oyunu anlamı
  is. 1. Sözlerin çok anlamlı olmasından veya benzerliklerinden yararlanarak yapılan nükte veya aykırı anlamlandırma. 2. İki veya daha çok kişinin her defasında bir harf ekleyerek anlamlı kelime oluşturma oyunu.

  Türkçe – İngilizce

  kelime oyunu anlamı
  isim
  1) quibble
  2) pun
  3) wordplay
  4) equivocation
  5) crank

  “kelime oyunu” için örnek kullanımlar

  Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu‘nda kadın yarışmacı ağzından küfür kaçırdı.Ali Ihsan offered by Varol Word Game 'curse missed the mouth of the female contestant.Kaynak: haber.mynet.comKelime Oyunu‘nda ilginç olay.Word Game in the interesting event.Kaynak: magazin.milliyet.com.trBloomberg HT ekranlarında yayınlanan Ali İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu isimli yarışma programında kadın yarışmacının sesli düşünmesi zor anlar yaşattı.Published HT Bloomberg screens Ali Ihsan female contenders in the competition program called Word Game offered by Varol voice had a hard time to think.Kaynak: haber.mynet.comBloomberg HT ekranlarında yayınlanan, İhsan Varol’un sunduğu Kelime Oyunu yarışmasına katılan yarışmacı, kelime üretmeye çalırken ağzından küfür kaçırınca herkes bir anda şok oldu.Published HT Bloomberg screens, Ihsan Varol Wordplay its competitors participating in the competition, anyone who missed the curse word at a time from the mouth to produce çalırken was shocked.Kaynak: televizyongazetesi.com

  Devamını Oku
 • bükünlü dil:

  BSTS / Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü

  bükünlü dil anlamı İng. inflexional languages Osm. tasrifi lisan Alm. flektierende Sprachen Fr. langue flexionnelle
  (Derleme.. tasrifli dil) Gramer görevleri ve yapı bakımından, sözcük köklerini değiştiren dil: Almanca: Das Haus (ev) , die Häuser (evler) ; Arapça Fail, fiil; şair, şiir vb.

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  bükünlü dil anlamı
  bakınız» dîl.

  BSTS / Halkbilim Terimleri Sözlüğü

  bükünlü dil anlamı İng. flexional language Osm. tasrifi lisan Alm. flexion Sprache Fr. langage à flexion
  Köklere eklenen önek ve soneklerin ilişkileriyle anlamlarını ya da anlamlarında oluşan değişiklikleri belirten dil türü. bakınız» bitişken dil, birleştici dil. krş. tekheceli dil, çekimli dil.

  Güncel Türkçe Sözlük

  bükünlü dil anlamı
  is. db. Dil bilgisi görevleri ve yapı bakımından kelime köklerini değiştiren dil: Arapça bir bükünlü dildir.

  Devamını Oku
 • söz dizimi:

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  söz dizimi anlamı
  bakınız» cümle bilgisi.

  Güncel Türkçe Sözlük

  söz dizimi anlamı
  is. db. Bir cümleyi oluşturan kelime türlerinin arasındaki ilişkileri inceleyen ve sınıflamalar yapan dil bilgisi kolu, cümle bilgisi, tümce bilgisi, nahiv, sentaks.

  Devamını Oku
 • kelime türü:

  BSTS / Gramer Terimleri Sözlüğü

  kelime türü anlamı İng. part of speech Osm.aksâm-ı kelâm Alm. Wortart Redeteile Fr. partie du discours
  Yapıları, görevleri ve nitelikleri bakımından, kelimelerin, cümle içindeki işleyişlerine göre ayrıldıkları her bir bölüğü. Türkçede sekiz kelime türü vardır: 1. ad, 2. sıfat, 3. zamir, 4. zarf, 5. edat, 6. bağlaç, 7. ünlem, 8. fiil. Bunlar, genel bir sınıflandırmada ilk yedisi varlık ve nesnelerle ilgili ad, sekizincisi de oluş ve kılış gösteren fiil olmak üzere iki ana türde toplanabilir.

  Güncel Türkçe Sözlük

  kelime türü anlamı
  is. db. Yapı, kavram, görev bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmış bulunan kelime türlerinden her biri, sözcük türü: Türkçede sekiz kelime türü vardır: isim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, fiil.

  Devamını Oku
 • serencam:

  Güncel Türkçe Sözlük

  serencam anlamı
  is. (serenca:mı) esk. 1. Bir işin, bir olayın sonu, akıbet: “Olsun deminiz, olmasın gamınız, hayra dönsün serencamınız.” –Y. Kemal. 2. Başa gelen bir durum veya olay.

  Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

  serencam anlamı
  Masal ülkesinde bir şehir

  Artvin Yusufeli Uşhum köyü

  serencam eş anlamlısı

  akıbet
  is. (a:kıbet) 1. Bir iş veya durumun sonu, sonuç: “Diğerlerinin akıbetlerini bilmiyorum.” –İ. O. Anar. 2. zf. Sonunda, önünde sonunda: Akıbet, iş düzelecek.

  Devamını Oku
 • kelime hayatı:

  BSTS / Dilbilim Terimleri Sözlüğü

  kelime hayatı anlamı Fr. vie des mots
  Nesilden nesile geçtikçe kelimelerin ses, şekil ve anlam bakımından uğradıkları değişikliklerin topu.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar