hizmet ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

hizmet anlamı İng. service
Gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip her türlü etkinlik.

Güncel Türkçe Sözlük

hizmet anlamı
is. 1. Birinin işini görme veya birine yarayan bir işi yapma: "Vatan, evladının hizmetini bekliyor." -Ö. Seyfettin. 2. Görev, iş: Askerlik hizmeti. 3. Bakım, özen, ihtimam: Bu bahçe çok hizmet ister.

Türkçe - İngilizce

hizmet anlamı
isim
1) service
2) duty
3) employment
4) labor
5) ministry
6) ministration
7) function
8) labour
sıfat
1) service
2) labor-intensive

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

hizmet anlamı
< Ar. hizmet: hizmet || hizmet etmek / hizmetini görmek: hizmet etmek

hizmet eş anlamlısı

görev
is. 1. Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş. 2. İşlev. 3. Resmî iş, vazife: "Cavit Bey, görevi ona verdiği gün, Abdi Bey çok sevinmişti." -A. İlhan. 4. Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı görev, misyon. 5. db. Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş. 6. fizy. Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. 7. mat. Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.ihtimam
is. (ihtima:mı) 1. Özen: "Her yeni binaya naklinde ihtimamla taşındı durdu." -H. F. Ozansoy. 2. İyi, özenli bakım: "Ne kadar ihtimama muhtaç bulunduğunu pek iyi bilirdi." -Y. K. Karaosmanoğlu.iş
is. 1. Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma: "İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir." -S. F. Abasıyanık. 2. Bir değer yaratan emek. 3. Birinden istenen hizmet veya birine verilen görev: "Şimdi Mısır'a memuru olduğum bankanın bir işi için geldim." -Ö. Seyfettin. 4. Sanayi, ticaret, tarım, maliye vb. alanlara ilişkin ekonomik etkinliklerin bütünü: İşler durgun. 5. Kamu yararına yapılan işler: Güvenlik işleri. 6. Herhangi bir yere düzen verici, günlük yaşayışı sağlayıcı her türlü çalışma: Bu evin işi çok. 7. Geçim sağlamak için herhangi bir alanda yapılan çalışma, meslek: "Sonunda bir iş buldum." -S. F. Abasıyanık. 8. İş yeri: "Kalk yavrum, işe geç kalacaksın." -S. F. Abasıyanık. 9. Ticari anlaşma, alışveriş. 10. Herhangi bir maksatla kurulan düzen: "İşlerini bırakmışlar, dükkânlarını kapamışlar, akın akın şehri terk edip gidiyorlardı." -Y. K. Karaosmanoğlu. 11. Bazı deyimlerde "yarar, çıkar" anlamında kullanılan bir söz: O, işini bilir. Bu, benim işime gelmez. 12. Yapılan şey, davranış: Yoksullara yardım etmekle çok iyi bir iş yaptım. 13. Nakış, örgü, makrome gibi elde yapılan şey: "Komşu kadın elindeki işini dizine bırakıp geline döndü." -M. Ş. Esendal. 14. Emek, işçilik, ustalık: Bu örtü, işi ağır bir örtüdür. 15. İşlem: İşimi görmediler. 16. Sorun, konu, mesele, maslahat: "Etrafın gülüşmeleri arasında iş anlaşıldı." -H. C. Yalçın. 17. Gizli neden veya maksat: "Çoktandır köylünün şurada burada yayıp gezeceği ehemmiyetli bir iş, bir keramet gösterememişti." -R. H. Karay. 18. Bir kimseye özgü olan görüş, anlayış: Bu, bir zevk işidir. 19. fiz. Bir kuvvetin uygulanma noktasını hareket ettirirken harcadığı güç: Erg, jul, kilogrammetre, vat saat, kilovat saat iş ve enerji birimleridir.özen
is. Bir işin elden geldiğince iyi olmasına çabalama, özenme, itina, ihtimam.

"hizmet" için örnek kullanımlar

Halen hizmet vermeye devam eden hastane, iki aşamalı olarak yapılacak.Currently, the hospital continues to serve, be in two stages.Kaynak: sabah.com.trŞu anda Türkiye'de 5 ofisle hizmet veren tek global BT şirketiyiz.5 office at the moment is the only global IT services company.Kaynak: maxihaber.netO kadar rahatım ki Türk futboluna hizmet ettiğime de inanıyorum.So much so that I'm comfortable that I believe in Turkish football.Kaynak: bursahakimiyet.com.trAma herkes arkamızda Türk sporuna hizmet ettiğime inanıyorum.But not everyone is behind us, I believe that the Turkish sports service.Kaynak: medyaspor.comSosyal hizmet görevlisi; birey, aile, grup ve toplumun sorun çözme ve baş etme yetilerini geliştirerek psikososyal işlevselliğin sağlanması
Kaynak: Sosyal hizmet görevlisiOSI terminolojisinde, hizmet veri birimi (SDU) OSI katmanından alt katmana geçen ve alt katman tarafından protokol veri birimine(PDU) henüz
Kaynak: Hizmet Veri BirimiServis odaklı mimari veya hizmet yönelimli mimari (İng. Service-oriented Architecture (SOA), bilgisayarda sistemlerin işlevselliklerini iş
Kaynak: Servis odaklı mimariAşağıda ülke lerin ordu larının kullandığı hizmet tüfekleri bulunmaktadır.! Ülke ! Hizmet Tüfeği | | G 3 (Barışgücü askerleri) Tip 56
Kaynak: Ülkelerin ordularının kullandığı hizmet tüfekleriBöylece, az sayıda askerden oluşan asıl ordu, savaş zamanında hizmet etmeye hazır, eğitim görmüş yedek askerlerin katılmasıyla büyüyordu.
Kaynak: Askerlik hizmeti
Sponsorlu Bağlantılar

hizmet ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • hizmet etmek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hizmet etmek anlamı
  1) iş görmek, çalışmak; 2) mec. birinin amaçlarının gerçekleşmesini sağlamak: “Bu davaya en iyi hizmet etmiş olan benim.” –A. Erhat.

  Türkçe – İngilizce

  hizmet etmek anlamı
  fiil
  1) serve
  2) subserve
  3) administer
  4) render service to
  5) wait on
  6) wait upon
  7) attend
  8) tend

  hizmet etmek eş anlamlısı

  çalışmak
  (nsz) 1. Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak: Bu eser için üç yıl çalıştım. 2. Herhangi bir iş üzerinde olmak. 3. İşi veya görevi olmak, bulunmak: “İnşaatlarda çalışan işçiler birer ikişer inşaatların kapılarından geri dönüp geldiler.” –L. Tekin. 4. Makine veya aletler işe yarar durumda olmak veya işlemekte bulunmak. 5. (-e) Bir şeyi yapmak için gereken çarelere başvurmak, o şeyi gerçekleştirmek için kendini zorlamak, çaba harcamak: “Olduğundan fazla yaşlı görünmeye çalıştığını sezdim.” –R. H. Karay. 6. (-e) Bir şeyi öğrenmek veya yapmak için emek vermek: “Dar ve sapa yollardan hızla yürümeye çalışıyorduk.” –A. H. Tanpınar.

  “hizmet etmek” için örnek kullanımlar

  Bu adım kamuya hizmet etmek yerine sermayeye kulluk edenlerin adımıdır.This step-by-step worshipers capital rather than to serve the public.Kaynak: haberciniz.bizGörünüşe göre o sayfa, Gold’un Galaxy S4’ü dünya ile aynı anda satışa sunma amacına hizmet etmek için açılmış.Apparently that page, S4 Galaxy Gold to serve the purpose of presenting to the world at the same time opened for sale.Kaynak: teknokulis.com

  Devamını Oku
 • hizmetçilik:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hizmetçilik, -ği anlamı
  is. Hizmetçinin yaptığı iş veya hizmetçi olma durumu.

  Türkçe – İngilizce

  hizmetçilik anlamı
  isim
  1) service

  “hizmetçilik” için örnek kullanımlar

  önce Jackie Chan’in annesi ve babası Lee-Lee ve Charles Chan Hong Kong ‘taki Fransız büyükelçiliğinde kahyalık ve hizmetçilik yapıyorlardı.
  Kaynak: Jackie ChanAnnesi Lenora Cain temizlikçilik ve hizmetçilik yapardı. Babası ise bir çiftlikte büyümüş olup, berberlik, temizlikçilik ve şöförlük
  Kaynak: Herman Cainyöntemleri, önce sözleşmeli hizmetçilik (Ingilizce: en:Indentured servant | indentured servitude ) denilen bir çalışma şeklinin gelişmesini sağladı.
  Kaynak: Maryland KolonisiRaife, Halide’den sonra pansiyonda hizmetçilik yapan yaşlı İstanbullu kadın. Kötü niyetli, dedikoducu, ikiyüzlü biri. Ziynet, İzmirli genç
  Kaynak: Ayaşlı ile KiracılarıSerpina çok alımlı bir güzel kızdır ama inatçıdır ve hizmetçilik görevine odaklanmamaktadır. Çok kere sanki evin sahibesiymis tavırları
  Kaynak: Hanım Olan HizmetçiI. Bayezid , 1402 yılında Ankara Savaşı ‘nda Timur ‘a esir düşmüştür. Timur ‘un I. Bayezid ‘in eşine hizmetçilik yaptırdığı rivayet edilir.
  Kaynak: Osmanlı padişahlarının nikâhlanmasısürdüren Dolganlar ve Yakutlar gibi bazı Türk halkları ‘nda mamutların yeraltı aleminde yaşayıp Erlik Han ‘a hizmetçilik ettikleri anlatılır.
  Kaynak: MamutAnnesi evlerde hizmetçilik yaparak oğlunu okutmaya çalıştı. Ancak Camus, daha bağımsız bir hayat sürebilmek için evinden ayrıldı. 1923 ‘te
  Kaynak: Albert CamusHrant da bir Türk hekimin yanında hizmetçilik işi bularak, fırını bırakır. Ancak, Aralık ayında, yazılı Türkçesi çok iyi olmadığından bu
  Kaynak: Hrant Sarıyanözellikle sosyal açıdan dezavantajlı meslek gruplarında (hizmetçilik, aktrislik) kadınların çalışma hakkının tanınması için çabalamışlardır.
  Kaynak: Kadın hareketleri

  Devamını Oku
 • toplumsal hizmet:

  BSTS / Toplumbilim Terimleri

  toplumsal hizmet anlamı İng. social service Osm.içtimaî hizmet, sosyal hizmet Fr. service sociale
  Bireylerin ya da toplumsal kümelerin toplumsal çevredeki değişmelere uymalarını sağlamayı amaçlayan uğraşlarla yol ve yöntemler dizgisi.

  Devamını Oku
 • hizmet görmek:

  Güncel Türkçe Sözlük

  hizmet görmek anlamı
  birisinden yardım almak: “Değil kendisine hizmet etmeye, kendisinden herhangi bir hizmet görmeye bile tahammül edemeyeceği bir insana ‘-Ne istiyorsunuz?’ demek yok.” –S. F. Abasıyanık.

  Devamını Oku
 • mecburi hizmet:

  Güncel Türkçe Sözlük

  mecburi hizmet anlamı
  is. Bursu veren kuruluşun hizmetinde zorunlu olarak belli bir süre çalışma.

  “mecburi hizmet” için örnek kullanımlar

  Yılmaz bunda mecburi hizmet sürelerinin düşürülmesinin etkili olduğunu söyledi.Is effective in the reduction of the duration of compulsory service in this Yilmaz said.Kaynak: tgrthaber.comHekimlerin mesleki, ailevi, kişisel yaşamını olumsuz etkileyen mecburi hizmet, geçici görevlendirmeler vb antidemokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.Physician's job, family and personal life in a negative affect compulsory service, temporary assignments, etc. should be removed anti-democratic practices.Kaynak: haber.sol.org.trMesleki, kişisel ve ailevi yaşamı olumsuz etkileyen mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler başta olmak üzere çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.Professional, personal and family life, mainly affecting temporary assignments compulsory service and anti-democratic practices in working life should be abolished.Kaynak: haberler.com

  Devamını Oku
 • kesme hizmet yordamı:

  BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu

  kesme hizmet yordamı anlamı İng. interrupt service routine (ISR)
  (KHY)

  Devamını Oku
 • hizmet içi eğitim:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  hizmet içi eğitim anlamı İng. in-service training
  Belirli bir işyerinde çalışan veya çalışmak üzere yeni işe alınan kişilerin, söz konusu iş ve işyerinin özelliklerine uygun olarak eğitilmesi.

  Güncel Türkçe Sözlük

  hizmet içi eğitim anlamı
  is. eğt. Çalışanlara mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çalıştıkları süre içinde verilen eğitim, işbaşında eğitim.

  Türkçe – İngilizce

  hizmet içi eğitim anlamı
  isim
  1) in-service training

  Devamını Oku
 • davasına hizmet etmek:

  Türkçe – İngilizce

  davasına hizmet etmek anlamı
  to serve the cause of

  Devamını Oku
 • hizmet sözleşmesi:

  BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

  hizmet sözleşmesi anlamı İng. service contract
  Kamu kesiminde yetkililerle sözleşmeli personel olarak çalışmaya hak kazanmışlar arasında imzalanan, görev yeri, görev kapsamında yapılacak işlerin tanımlarının, uyulacak mesleki ve etik kuralların, ödev, yetki ve sorumlulukların yer aldığı bir mali yıl için geçerli sözleşme.

  Devamını Oku
 • orta hizmetçisi:

  Güncel Türkçe Sözlük

  orta hizmetçisi anlamı
  is. Bir evin temizlik işlerine bakan hizmetçi.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar