high-test ne demek, nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

"high-test" için örnek kullanımlar

Concentrated hydrogen peroxide, or 'high-test peroxide ', is therefore used as a propellant in rocket ry Organisms also naturally produce
Kaynak: Hydrogen peroxideBlue Flame used a combination of high-test peroxide and liquified natural gas (LNG), pressurized by helium gas. The effort was sponsored
Kaynak: Blue Flame (car)steam turbines , the steam being generated using heat from the interaction of high-test hydrogen peroxide (HTP), a catalyst and diesel oil.
Kaynak: Explorer-class submarineMore specifically, it was high-test peroxide (HTP), which decomposes into water and oxygen in the presence of a catalyst, and could
Kaynak: North American X-15received a five-star safety rating in C-NCAP, the Chinese new car safety tests becoming the first indigenous car to achieve such a high-test rating
Kaynak: CheryIt will be powered by high-test peroxide (HTP) and RP-1 kerosene. that the construction of a second test vehicle was in progress and that a
Kaynak: Blue OriginLightweight steam turbines powered by decomposing high-test peroxide used neither boilers nor condensors, and were used in the V-2 and
Kaynak: Steam engineTravellers employs high-test molasses with natural fermentation, coupled with a double-distillation method for smoother taste.
Kaynak: Travellers One Barrel RumIn December 2008, A3 received a five-star China-NCAP safety rating becoming the first indigenous car to achieve such a high-test rating The
Kaynak: Chery A3
Sponsorlu Bağlantılar

high-test ile en alakalı sözcükler ve anlamı

 • test tube:

  İngilizce – Türkçe

  test tube anlamı
  isim
  1) deney tüpü

  “test tube” için örnek kullanımlar

  A test tube of sorts given the number of invasive species it has accumulated over the years, Lake Erie has received some serious scrutiny.Bu yıllar boyunca birikmiş istilacı türlerin sayısı göz önüne alındığında türlü bir test tüpü, Lake Erie bazı ciddi incelemeye aldı.Kaynak: dispatch.com

  Devamını Oku
 • high-pressure:

  İngilizce – Türkçe

  high-pressure anlamı
  sıfat
  1) yüksek basınçlı
  2) kararlı
  3) azimli
  4) güçlü
  5) dinamik
  6) zorlayıcı
  7) enerjik

  “high-pressure” için örnek kullanımlar

  The stronger the pressure difference, or pressure gradient, between a high-pressure system and a low pressure system, the stronger the wind.
  Kaynak: AnticycloneA high-pressure steam locomotive is a steam locomotive with a boiler that operates at pressures well above what would be considered
  Kaynak: High-pressure steam locomotiveperformed at pressure s lower or higher than atmospheric pressure , called low-pressure experiments and high-pressure experiments, respectively.
  Kaynak: Pressure experimentA high-pressure area, high or anticyclone is a region where the atmospheric pressure at the surface of the planet is greater than its
  Kaynak: High-pressure areaHigh-pressure nervous syndrome (HPNS – also known as high-pressure neurological syndrome) is a neurological and physiological diving
  Kaynak: High-pressure nervous syndromeHigh-performance liquid chromatography (sometimes referred to as high-pressure liquid chromatography), HPLC, is a chromatographic
  Kaynak: High-performance liquid chromatographyUltrahigh-pressure metamorphism refers to metamorphic processes at pressures high enough to stabilize coesite , the high-pressure
  Kaynak: Ultra-high-pressure metamorphismThe first hot-water high-pressure washer was invented by Alfred Kärcher in 1950 However, Frank Ofeldt in the United States claimed to have
  Kaynak: Pressure washerAccording to McGraw-Hill Dictionary of Architecture & Construction, high-pressure laminates consists of laminates “molded and cured at
  Kaynak: Decorative laminateThe high-pressure injection leads to a quick fill of the die, which is required so the entire cavity fills before any part of the casting
  Kaynak: Die castingLow-pressure areas have less atmospheric mass above their location, whereas high-pressure areas have more atmospheric mass above their
  Kaynak: Atmospheric pressureHydraulic mining, or hydraulicking, is a form of mining that uses high-pressure jets of water to dislodge rock material or move sediment
  Kaynak: Hydraulic miningwhereas high-pressure systems normally associated with dry weather and mostly clear skies with larger diurnal temperature changes due to
  Kaynak: Pressure systemtool capable of cutting a wide variety of materials using a very high-pressure jet of water , or a mixture of water and an abrasive substance.
  Kaynak: Water jet cutterWhen a tropical cyclone crosses the subtropical ridge axis, its general track around the high-pressure area is deflected significantly by
  Kaynak: Tropical cyclone

  Devamını Oku
 • test match:

  “test match” için örnek kullanımlar

  Who said, in test match we have to score only at the strike rate of less than 50%.Kim demiş, test maçı biz az% 50 grev oranı sadece skor gerekir.Kaynak: espncricinfo.comif they wish to see good figthing test match .onlar iyi pençeleşiyor test maçı görmek istiyorsanız.Kaynak: espncricinfo.comClarke’s back has caused him problems for many years but he has never missed a Test match due to the pain.Clarke onu geri yıllardır sorunlara yol açtı ama ağrı nedeniyle bir test maçı kaçırdı olmamıştı.Kaynak: espncricinfo.comGround staff clear water after a rain delay during day four of the second Test match between New Zealand and England in Wellington.Wellington, Yeni Zelanda ve İngiltere arasındaki ikinci Testi maç günü dört sırasında bir yağmur gecikme sonrasında Yerden personeli berrak su.Kaynak: irishtimes.com

  Devamını Oku
 • aptitude test:

  İngilizce – Türkçe

  aptitude test anlamı
  isim
  1) yetenek testi

  “aptitude test” için örnek kullanımlar

  Then, a guidance counselor suggested she take an aptitude test.Sonra, bir rehber öğretmen diye bir yetenek sınavına önerdi.Kaynak: tbnweekly.comThe NFL is introducing an aptitude test to be given in conjunction with the Wonderlic.NFL Wonderlic ile bağlantılı olarak verilmesi için bir yetenek testi sunuyor.Kaynak: lombardiave.comNFL adds new aptitude test to NFL Scouting Combine.NFL NFL Kombine İzcilik yeni yetenek testi ekler.Kaynak: nola.comInstead, a common aptitude test was introduced.Bunun yerine, ortak bir yetenek testi tanıtıldı.Kaynak: timesofindia.indiatimes.com

  Devamını Oku
 • ölçünlü test:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  ölçünlü test anlamı İng. standard test Osm. standart test Fr. test standardisé
  Belli amaç ve koşullar göz önünde tutularak hazırlanan, önceden saptanmış kurallara göre puanlanan, uygulandığı bireyin ya da kümenin düzgüsel (normatif) kümeye oranla yerini ve düzeyini belirlemeye yarayan test.

  Devamını Oku
 • resmî olmayan test:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  resmî olmayan test anlamı İng. informal test Fr. test informel
  Genellikle, belli bir sınıf ya da okul öğrencilerine uygulanmak için sınıf öğretmeni ya da birkaç öğretmenin hazırladığı test.

  Devamını Oku
 • high school:

  İngilizce – Türkçe

  high school anlamı
  isim
  1) lise

  “high school” için örnek kullanımlar

  High school boys basketball: MVPs were playmakers for championship teams.Lise erkek basketbol: MVP şampiyonluk için oyun kurucularından oldu.Kaynak: deseretnews.comHe had also been a free safety in high school back home in Groveton, Texas.Ayrıca Groveton, Teksas lise eve ücretsiz bir güvenlik olmuştu.Kaynak: usnews.comHigh school · Youth Leagues · Nat’l Sports Video · Video · Blogs.Lise · Gençlik Ligler · Nat'l Spor Video · Video · Bloglar.Kaynak: trentonian.comLog in to High School OT with one click using your favorite social network: OR.En sevdiğiniz sosyal ağ kullanarak tek bir tıklama ile Lisesi OT giriş yapın: OR.Kaynak: highschoolot.com

  Devamını Oku
 • toplu test:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  toplu test anlamı İng. omnibus test Fr. test d’omnibus
  Türlü işlevleri ölçen soruların birkaç bölümde sunulması yerine bütün soruların birbirini izlediği ve uygulama sonunda tek bir puanın elde edildiği test türü.

  Devamını Oku
 • paternity test:

  İngilizce – Türkçe

  paternity test anlamı
  Babalık testi

  “paternity test” için örnek kullanımlar

  Finally, Martin and Steven pay a visit to a DNA clinic to take a paternity test.Nihayet, Martin ve Steven Babalık testi almak için bir DNA kliniğe uğramalısınız.Kaynak: primetime.unrealitytv.co.ukBut since that time, a paternity test has proven otherwise.Ama o zamandan beri, bir babalık testi aksi kanıtlanmıştır.Kaynak: eurweb.comA subsequent paternity test, however, proved her wrong.Bir sonraki babalık testi, ancak, onun yanlış olduğunu kanıtladı.Kaynak: newstrackindia.comSmith wants Jordan to take a paternity test and pay child support and the medical bills of her son.Smith Jordan Babalık testi almak ve nafaka ve oğlunun tıbbi faturaları ödemek istiyor.Kaynak: jdjournal.com

  Devamını Oku
 • çoktan seçmeli test:

  BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

  çoktan seçmeli test anlamı İng. multiple-choice test Fr.test à choix multiple
  Bir sorunun, verilen dört ya da beş yanıtı arasından doğrusunu ya da en uygununu seçme kuralına dayanan test türü.

  Devamını Oku
Sponsorlu Bağlantılar